Asiakkaamme kertovat

Asiakkaan äänen kuuleminen on tärkeää sairaalan toiminnan kehittämisessä. Avoimeen asiakaspalautteeseen, potilastyytyväisyyskyselyyn ja suosittelulukuun vastaaminen auttavat meitä palvelemaan sinua entistä paremmin.

Avoin asiakaspalaute

KYSin verkkosivujen kautta voit antaa avointa palautetta toiminnastamme. Avoimen palautteen kautta olemme saaneet niin kiitosta, moitteita ja kehittämiskohteita.

Kiitosta saamme erityisesti inhimillisestä, asiantuntevasta ja ammattitaitoisesta hoidosta.

Sydämellinen kiitos teille kaikille ammattitaitoisille koko hoitohenkilökunnalle. Olemme niin kiitollisia isän/ukkimme saadusta hoidosta. Teitte loistavaa työtä 89-vuotiaan aivoinfarktipotilaan kanssa. Huomioitte iän ja toimintakyvyn ja teitte hoidontarpeen arvion, josta hän selvisi hienosti. Olemme kiitollisia, että kyssissä on luotettavaa, ystävällistä ja ennen kaikkea erittäin ammattitaitoinen henkilökunta vastassa. Teette arvokasta työtä, pelastatte ihmishenkiä. Suuri kiitos teille, jatkakaa samaan malliin.”

”Kävin teillä korjauttamassa nilkkani, ja sain uskomattoman hyvää palvelua! Minulle iski hieman paniikki leikkaussalissa puudutusta laittaessa, minua rauhoiteltiin todella hyvin ja se lämmitti mieltäni ja rauhoituinkin siihen. Huomioitiin toiveeni ja mielipiteeni kokonaisvaltaisesti ja hyvin. Jokainen minun kanssa keskustellut työntekijä oli uskomattoman ystävällisiä. Teette uskomatonta työtä ja teistä huomasi sen, että välitätte aidosti potilaistanne. Iso kiitos ja kumarrus!”

”Lääkärillä ja hoitajilla oli aikaa minulle, siis kiireettömyys, kun kyse äkillisestä vaikeasta tilanteesta. Empaattisuus, huolehtiminen, niistä sain voimaa ja toivoa tulevaisuuteen.”

Kehittämistoiveet liittyvät vuorovaikutukseen, yleisiin palveluihin ja yhteydenpitoon.

”Olisiko mahdollista, että viikonloppuisin olisi joku numero, johon voisi ilmoittaa, että on sairastunut eikä voi saapua maanantai aamuksi varattuun aikaan poliklinikalle?”

”Pyydän, että viikonloppuiltaisin klo 16.00 jälkeen KYSillä olisi ainakin yksi kahvio auki, josta saisi haettua syömistä ja juomista.”

Potilastyytyväisyyskysely

Voit vastata potilastyytyväisyyskyselyyn sairaalassa käynnin yhteydessä joko poliklinikoiden palauteautomaattien avulla tai vuodeosastolla tablettitietokoneella.
 
Potilastyytyväisyyskysely koostuu viidestä kansallisesta väittämästä, joita suositellaan Kuntaliiton ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) toimesta käytettäväksi asiakaskokemuksen mittaamisessa sairaaloissa. Väittämiin vastataan asteikolla 1-5.

Alkuvuoden 2021 aikana potilastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 96 prosenttia olivat erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Erityisen tyytyväisiä vastanneet olivat kohteluun, turvallisuuden tunteeseen tutkimuksen ja hoidon aikana sekä saatuun hoitoon.

Väittämä (asteikko 1-5) Arvosanan 5 tai 4 antaneiden % osuus Arvosanan 1 tai 2 antaneiden % osuus
Saamani tieto hoidosta/tutkimuksesta oli ymmärrettävää?    95,1 % 2,1 %
Henkilökunta kohteli minua hyvin? 97,5 % 0,7 %
Koin oloni turvalliseksi hoidon/tutkimuksen aikana? 97,5 % 0,8 %
Hoitoani/tutkimustani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani? 93,1 % 1,4 %
Saamani hoito oli hyvää? 97,2 % 0,7 %


Taulukossa esitetään tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten (arvot 4 ja 5) sekä tyytymättömien (arvot 1 ja 2) vastaajien suhteelliset osuudet kaikista vastaajista alkuvuoden 2021 osalta.

Asiakkaamme suosittelevat KYSiä hoitopaikkana muille

Koettua asiakaskokemusta mitataan NPS-suosittelutunnusluvun avulla. NPS eli Net Promoter Score on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. Se mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla.

Vuoden 2021 NPS-suosittelutunnusluvun tavoitteeksi olemme asettaneet 80 ja ensimmäisen puolen vuoden osalta olemme saavuttaneet asetetun tavoitteen.

NPS-luku saadaan kysymyksestä “Voin suositella Kuopion yliopistollista sairaalaa hoitopaikkana myös muille?”. Kysymykseen vastataan asteikolla 0–10, jossa nolla tarkoittaa erittäin epätodennäköisesti ja kymmenen erittäin todennäköisesti. Vastaajat luokitellaan annetun arvosanan perusteella yhteen seuraavista luokista: arvostelijat, passiiviset ja suosittelijat. Lopuksi suosittelijoiden prosentuaalinen osuudesta vähennetään arvostelijoiden prosentuaalinen osuus.

Alkuvuoden 2021 osalta NPS-luku oli 83 KYSissä. Kysymykseen vastanneista 86 % suositteli KYSiä hoitopaikkana myös muille. Neljä prosenttia vastaajista oli arvostelijoita ja kymmenen prosenttia passiivisia.