Kesäduunariblogi

Kesäduunariblogissa sairaanhoitopiirin kesätyöntekijät kertovat kokemuksistaan. Vuonna 2019 blogia kirjoittavat kirjoittavat päivystyspoliklinikalla osastosihteerinä työskentelevä Leena Rahunen, kätilö Liinu Mölsä, kätilöopiskelija Mirka-Liisa Väänänen ja tekstinkäsittelijänä työskentelevä Atte Tapiainen.

Leena RahunenMirka-Liisa VäänänenAtte Tapiainen

Liinu Mölsä

 

 

 

 

 

              

Takaisin

Päivystyksen vilskettä


Hei!

Kesä onkin kääntynyt jo yli puolen välin ja aika taas päivittää kuulumisia tänne blogin puolelle. Juhannusta juhlittiin maltillisesti työn merkeissä ja aika meni yövuoroissa töitä tehden. Aika on kulunut ihan hurjan nopeasti, kun on ollut paljon tekemistä. Vapaa-ajalla on sitten latailtu akkuja ja nautittu Suomen kesästä. Vaan ennen sitä lupasin kuitenkin aiemmassa blogitekstissäni hieman valottaa, millaisia erilaisia työtehtäviä minulla on ja mistätavallinentyöpäiväni useimmiten voisi koostua.

Pääsääntöisesti työskentelen kokeneen sairaanhoitajan työparina triage-pisteessä, jossa tapahtuu hoidon tarpeen arviointi. Tämä on usein ensimmäinen piste potilaan reitillä saapuessa päivystykseen, jossa ilmoittaudutaan, oli potilaalla lähete tai ei. Triaget jakautuvat ambulanssitriageen (nimi kertoo jo paljon), sekä niin kutsuttuun kävelevien triageen, johon tullaan pääsääntöisesti omin avuin tai vaikkapa omaisen tai muun saattelemana.

Tässä yksi työpisteistäni.

Kävelevien triagessa sairaanhoitaja tekee tarvittavat perusmittaukset ja kartoittaa lyhyesti potilaan vaivan, sitten kertoo mihin hoitoryhmään ja erikoisalalle potilas on menossa. Sihteeri eli minä kirjaa potilaan sisään sairaanhoitajan tekemän triagen pohjalta, sihteeri tekee siis käynnin ja avaa hoitokertomuksen ja päivän. Samalla tarkastetaan osoite- ja yhteystiedot. Variaatioita sisään kirjaamisessa on riippuen siitä, tuleeko potilas kotoa, muulta osastolta, toisesta sairaalasta, poliklinikoilta saman vai eri vaivan vuoksi, ja niin edelleen. Lisäksi virka-ajan ulkopuolella päivystyksen sihteeri sisäänkirjaa esimerkiksi sydänvalvontaan menevät potilaat.

Ambulanssitriagessa taasen ensihoitoyksikköjen ensihoitajat ovat useimmiten tehneet triagen valmiiksi ennen saapumistaan päivystykseen. Sihteeri kirjaa sisään sen pohjalta sekä tekee tarvittavat osoite- ja yhteystietojen tarkistukset, ynnä muut.

Pääsääntöisesti erikoissairaanhoitoon tulevilla potilailla on lähete. Poikkeuksena toki kenties äkillisesti sairastuneet (äkilliset sairaskohtaukset) tai potilaat, joiden krooninen sairaus on merkittävästi/äkillisesti hankaloitunut sekä tapaturmaisesti loukkaantuneet potilaat, esimerkiksi erilaisten onnettomuuksien uhrit.

Näistä vakavammista äkillisistä sairastuneista potilaista tai onnettomuus-/tapaturmapotilaista ensihoito antaa ennakkoilmoituksen päivystykseen. Ennakkoilmoituksen vastaanottaa vastaava sairaanhoitaja ja tekee tarvittavat toiminnot valmistellakseen tarvittavat ihmiset ja asiat asemiin potilasta vastaanottamaan. Sihteeri kirjaa samanaikaisesti potilaan sisään samoin kuin kävelevienkin triagessa mutta ennakkoon, eli ennen kuin potilas on ehtinyt tulla päivystykseen. Myös sihteeri kuulee ennakkoilmoituksen. Ennakkoilmoitus menee muun työn edelle. Tarvittaessa vastaavan hoitajan pyynnöstä (kun kriteerit täyttyvät) sihteeri tekee tähän suunnitellulla ohjelmalla hälytyksen, jolla kootaan tarvittava ryhmä valmiiksi vastaanottamaan esimerkiksi liikenneonnettomuudessa loukkaantunutta potilasta.

Ambulanssiovet, joista asiaton kulku ehdottomasti kielletty.

Ambulanssitriagevuorossa on ensisijaisen tärkeää olla järjestelmällinen ja rauhallinen, sillä ennakkoilmoituksia voi tulla useampia peräkkäin ja työt voisivat lähteä helposti kasaantumaan. Lisäksi on muistettava kiireettömämmin sisään tulevat ensihoidon tuomat potilaat, sekä muut työtehtävät, jotka vuorokohtaisesti sihteerin töihin kuuluu. Näihin vuorokohtaisiin hommiin sisältyy aamuvuoroissa edellisen päivän potilaiden määräyksiä sekä jatkoja, eli lähetämme hoitopalautteet lääkärin määräysten pohjalta, varaamme soittoajat sekä huolehdimme esimerkiksi lääkärin sanelemat lähetteet tai tiedot eteenpäin jatkohoidon järjestävään yksikköön. Lisäksi yksi osa päivittäistä työtä on myös puhelinliikenne, sekä erilaisten dokumenttien tilaaminen muualta sairaaloista, jos lääkärit niitä potilaan hoitoon tarvitsevat. Myös erilaisten tietojen kerääminen esimerkiksi laskutusasioihin liittyen on yksi keskeinen työtehtävä vaikkapa liikenteessä tapahtuneita vahinkoja tai työtapaturmia ajatellen.

Päivystyksen sihteerin toimenkuvaan kuuluvat myös yövuorot, jolloin triagen ohella puretaan päivystyksen lääketieteellisiä saneluita. Kirjoitettavien päivystystekstien erikoisaloihin sisältyy muun muassa sisätaudit, lastentaudit, neurologia, kirurgia ja sen eri erikoisalat esimerkkeinä mainitakseni ortopedia, neurokirurgia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit tai vaikkapa silmät. Yhden yön aikana pääsen siis kirjoittamaan saneluita monen eri erikoisalan osaajilta, jolloin perussanastoa on hyvä olla hallussa, esimerkiksi laboratoriokokeiden ja tiettyjen tutkimusten osalta. Työ on mielenkiintoista ja pidän kirjoittamisesta, sillä saan olla toisella tavalla mukana potilaan hoitoketjussa. Hankalimpina koen itse korva-, nenä- ja kurkkutaudit ja silmätekstit. Minulla on niistä erikoisaloista todennäköisesti vähiten kokemustakin. Yhtenä kiinnostavimpana sekä samalla omalla tavallaan haasteellisena koen sydänsanastoa sisältävät tekstit.

Loppujen lopuksi on melko vaikeaa summata yhteen sitä tavanomaista työpäivää, sillä tähän mennessä ei varmasti yksikään työpäivä ole ollut samanlainen kuin edellinen. Myös blogitekstini olisi loputtoman pitkä, jos en hyvin yksinkertaistetusti selittäisi perustyötä, mitä päivittäin teen. Oikeastaan tärkeimpinä asioina sihteerin työssä korostuvat työhön liittyen niin tietosuojasta huolehtiminen sekä yleinen huolellisuus niin monessa suhteessa.

Mukavaa heinäkuuta kaikille, vielä kertaalleen elokuun puolella palaan asiaan kesäduunariblogin merkeissä.

- Leena