Kesäduunariblogi

Kesäduunariblogissa sairaanhoitopiirin kesätyöntekijät kertovat kokemuksistaan. Vuonna 2019 blogia kirjoittavat kirjoittavat päivystyspoliklinikalla osastosihteerinä työskentelevä Leena Rahunen, kätilö Liinu Mölsä, kätilöopiskelija Mirka-Liisa Väänänen ja tekstinkäsittelijänä työskentelevä Atte Tapiainen.

Leena RahunenMirka-Liisa VäänänenAtte Tapiainen

Liinu Mölsä

 

 

 

 

 

              

Takaisin

Tervehdys tekstinkäsittelystä!

Olen Atte, hammaslääketieteen opiskelija ja työskentelen tänä kesänä tekstinkäsittely-yksikössä. Tämä on toinen kesäni täällä työskennellen. Aloitin kesäkuun alussa, joten olen ehtinyt työskennellä täällä tällä erää reilun kuukauden verran. Tuo kuukausi onkin mennyt todella ripeään.

Tekstinkäsittelijän toimenkuvaan kuuluu lääketieteellisten saneluiden purkaminen tekstiksi, sekä potilasasiakirjaliikenteestä huolehtiminen. Saneluita tekevät pääasiassa lääkärit. Sanelut sisältävät potilasasiakirjoja, lähetteitä ja tutkimuspyyntöjä sanallisessa muodossa, ja tekstinkäsittelijät muuttavat ne kirjalliseen muotoon sekä tekevät lähetteitä ja tutkimuspyyntöjä.

Sanelun kuuntelemista ohjataan tuollaisella jalkapolkimella, josta ohessa kuva. Jalkapolkimesta painamalla äänitettä voi kuunnella ja kelata sekä eteen että taaksepäin. Näin kädet vapautuvat pelkästään sanellun tekstin kirjoittamiseen ja eri ohjelmistojen ja tietojärjestelmien käyttämiseen.

Saneluiden kuuntelemiseen käytettävä jalkapoljin.

Paikka olikin tuttu jo edelliseltä kesältä. Tällä kertaa työskentelen eri tiimissä, viimeksi olin psykiatrian puolella ja nyt syöpäsairauksien. Eri osastoiden sanelut voivat erota toisistaan melko paljonkin. Toisilla erikoisaloilla on vaikkapa paljon erikoissanastoa, joillain tehdään paljon lähetteitä. Viime kesäiseen psykiatrian saneluiden parissa työskentelyyn verrattuna syöpäsairauksien saneluissa on huomattavasti enemmän lähetteitä kuvantamistutkimuksiin, ja sanasto on hyvin erilaista. On ollut mukava nähdä eri erikoisalojen näkökulmista tätä työtä.

Hyötyykö hammaslääketieteen opiskelija mitenkään tekstinkäsittelijän työstä omia opintojaan ja tulevaa ammattiaan ajatellen? Kyllä, ehdottomasti. Tässä työssä näkee esimerkiksi paljon lääkäreiden toimintatapoja – potilaiden lähettämistä eri erikoisaloille, konsultoimista, potilasasiakirjojen rakennetta ja lääketieteellistä sanastoa. Potilastekstien rakenne ja kielellinen tyyli onkin tullut hyvin tutuksi. Mielestäni on myös hyödyllistä nähdä eri puolia potilaiden hoitoketjusta. Jokainen osa tuossa ketjussa on tärkeä, jotta potilaan hoito sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Hammaslääkäri käyttää myös työssään jalkapoljinta, joten käsien ja jalkojen samanaikaista koordinaatiota joutuu molemmissa töissä soveltamaan, joskin hieman eri tavalla.

Kirjoitan pääsiallisesti siis syöpäsairauksien saneluita. Tekstinkäsittelijän työssä on mielestäni mukavaa myös se, ettei tiukasti omassa erikoisalassaan tarvitse pysyä. Jos omalla puolella saneluiden suhteen on rauhallisempaa, voi kirjoittaa myös muiden puolien saneluita. Jokin toinen erikoisala saattaa tarvita avustusta saneluiden purkamisessa vaikkapa poissaolojen vuoksi.

Itse olen esimerkiksi avustanut suu- ja leukasairauksien poliklinikan puolta aina välillä. Tällöin on tullut nähtyä (erikois)hammaslääkäreiden työskentelyä. Se onkin mielenkiintoista, kuinka läsnä potilaan hoidossa voikaan olla, vaikkei potilasta itse tapaakaan kasvotusten. Potilasasiakirjoissa perusperiaatteena on se, että se mitä niissä ei mainita, ei ole tapahtunut. Ne ovatkin yleensä hyvin tarkkoja kuvauksia hoitotilanteesta, diagnostiikasta ja kaikesta hoitoon liittyvästä.

Viikot kuluvatkin vilisten tätä työtä tehdessä ja jatkuvasti oppii uutta. Oikein mukavaa kesää kaikille muillekin!

Atte