Tiedettä ja Tekijöitä

KYSin tutkijat kertovat kuinka tieteestä tehdään terveyttä. Blogi-kirjoitusten kohderyhmänä ovat kansalaiset, potilaat ja päättäjät, jotka ovat kiinnostuneita terveydestä ja tieteellisestä tutkimuksesta.

Takaisin

Otsalohkodementian tutkimus vähentää inhimillistä kärsimystä ja tuo kustannussäästöjä

Professori Anne Remeksen ja lääketieteen tohtori Eino Solje johtama otsalohkodementian tutkimusryhmä on keskittynyt taudin mekanismien ja perimän tutkimiseen sekä varhaisen diagnostiikan kehittämiseen.

Otsalohkodementia on työikäisten toiseksi yleisin muistisairaus. Sen arvioidaan aiheuttavan n. 10 % kaikista muistisairauksista. Tauti poikkeaa muista muistisairauksista, sillä varsinaisten muistioireiden sijaan oireista korostuvat persoonallisuuden ja käytöksen muutokset. Potilailla voi ilmetä holtitonta rahankäyttöä, apatiaa, impulsiivisuutta ja estottomuutta.

Tällä hetkellä taudin havaitsemiseen ei ole riittävän herkkää ja tarkkaa menetelmää. Monissa tapauksissa vasta seuranta ja oireiden kehittyminen paljastaa taudin. Aiemman tutkimuksemme mukaan merkittävä osa otsalohkodementiaa sairastavista potilaista onkin psykiatrisissa tutkimuksissa useita vuosia ennen otsalohkodementian tunnistamista.

Pyrimme tutkimuksessamme löytämään verestä tai aivoselkäydinnesteestä määritettäviä merkkiaineita (biomarkkereita), joilla diagnostiikkaa voitaisiin tarkentaa ja nopeuttaa. Lisäksi tutkimme kuvantamismenetelmiä osana tehokkaampaa diagnostiikkaa. Varhainen diagnostiikka on tärkeää myös tulevaisuuden taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja silmällä pitäen, sillä hoidot tulisi pystyä aloittamaan mahdollisimman varhaisessa taudin vaiheessa, kun aivoston rappeutuminen on vielä vähäistä ja potilaan toimintakyky on hyvä. Varhainen diagnostiikka on myös inhimillistä; sairauden tunnistamisella vähennetään omaisten ja potilaan kokemaa hämmennystä saamalla selitys potilaan muuttuneelle käytökselle. Lisäksi on selvää, että nopeampi ja tehokkaampi diagnostiikka vähentää terveydenhuollon kuluja diagnostisten polkujen lyhentyessä.

2nd FinFTD-symposium kokoaa Euroopan parhaita otsalohkodementian tutkijoita Kuopioon syyskuussa löytämään uusia ratkaisuja otsalohkodementian nujertamiseksi (http://www.uef.fi/en/web/finftd/symposium).

Lue lisää tutkimusryhmästämme: http://www.uef.fi/web/neuro/ftd-group

 

Eino Solje