Tiedettä ja Tekijöitä

KYSin tutkijat kertovat kuinka tieteestä tehdään terveyttä. Blogi-kirjoitusten kohderyhmänä ovat kansalaiset, potilaat ja päättäjät, jotka ovat kiinnostuneita terveydestä ja tieteellisestä tutkimuksesta.

KYS tutkii ja hoitaa

Potilashoito KYSissä perustuu tutkittuun tieteelliseen tietoon. Miksi tämä on niin tärkeää ja miksi on tärkeää, että myös KYS tuottaa jatkuvasti uutta tutkittua tietoa?

Lääketiede kehittyy koko ajan ja lähtökohtaisesti yleensä odotetaan, että uusi lääke tai muu uusi hoitomuoto on vanhaa parempi. Näin ei kuitenkaan aina ole vaan uusi hoito saattaa olla vanhaa huonompi ja jopa haitallinen. Käytössä saattaa olla myös pitkään tunnettuja ja saatujen kokemusten mukaan tehokkaita hoitoja, joita ei kuitenkaan ole missään vaiheessa ole arvioitu nykymittapuun mukaan. Vain vertaamalla tieteellisen tutkimuksen keinoin eri hoitomuotoja keskenään saadaan todellinen käsitys, miten potilaita tulisi hoitaa. On tärkeää myös verrata hyvinkin erilaisia hoitomuotoja keskenään: esimerkiksi leikkaushoitoa kuntoutukseen.

Miksi sitten tutkimus on tärkeää myös KYSissä, eikö asioita voisi selvittää ”jossakin muualla”.  Kaikki hoito on potilasriippuvaista. On eri asia hoitaa imeväisikäistä lasta tai työikäistä henkilöä. Tutkittua tietoa tulisi hankkia nimenomaan sellaisista potilaista, joita hoidamme omalla alueellamme. Myös lääkäreiden osaamisen kannalta tutkimus on tärkeää. Vain tekemällä itse tieteellistä tutkimusta voi oppia ymmärtämään muiden tutkijoiden tekemien tutkimusten vahvuudet ja heikkoudet. Yliopistosairaalalla on aivan erityinen rooli sekä tutkitun tiedon tuottamisessa että erikoisalallaan huippulääkäreiden kouluttajana.

 

Tutkimusjohtaja Esko Vanninen

 

— 5 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 11 - 11 / 11