Toivomme maailmalla

Toivomme maailmalla -blogissa kysiläiset kirjoittavat kokemuksiaan eurooppalaisesta HOPE-vaihto-ohjelmasta.

Vuonna 2018 vaihtoon lähtevät Irlantiin suuntaava kuntoutussuunnittelija Anne Kanto-Ronkanen sekä Lissabonin suurimman sairaalan toimintaan toukokuun ajan tutustuva tiedottaja Erikka Mannila.

Haikeat jäähyväiset Hopelle

Tuntuu siltä, kuin vain silmänräpäys olisi kulunut siitä hetkestä, kun kuukausi sitten lähdin kohti Lissabonia. Nyt HOPE-vaihto on kuitenkin ohitse, ja eilen palasin oman työpöytäni ääreen.

Kuukauteen mahtui niin paljon, että muistiinpanojen läpikäynti ja muistojen sulattelu vie runsaasti aikaa. Kokemus oli hieno sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Hope-matka huipentui Tukholmassa pidettyyn konferenssiin, jonne kokoontuivat koko Euroopan 160 Hope-osallistujaa 20 maasta.

Euromission 2018 sekä juontajat Erikka ja Sjoerd.Konferenssiohjelmaan kuului luentoja vuoden teemaan eli potilaiden osallistamiseen liittyen sekä jokaisen maan vaihtoporukan esitelmät samasta aiheesta. Portugalin tiimin esitys kietoutui Euroviisu-teeman ympärille. Euromission-otsikon alla kerroimme esimerkkejä Portugalissa näkemistämme keinoista potilaan osallistamiseen ja analysoimme mahdollisia edistäjiä ja raja-aitoja aiheeseen liittyen.

Minut valittiin esityksen juontajaksi yhdessä hollantilaisen Sjoerdin kanssa. Oli mukava kokemus esiintyä englanniksi ja vieläpä presentaatiossa, joka vaati hieman heittäytymistä ja improvisointia. Onneksi lavalla ei tarvinnut olla yksin! Esitys jännitti etukäteen, mutta lavalla hermostuneisuus kaikkosi. Portugalin porukan hyvä tiimihenki auttoi myös valmistautumisessa.

Konferenssin jälkeen oli jäähyväisten aika. Kyyneleet kihosivat silmiin, kun hyvästelin Portugalin tiimin. Yhdessä koimme kuukauden aikana paljon, ja meillä oli kerrassaan mahtava yhteishenki. Toivottavasti suunniteltu tapaamisemme ensi vuonna onnistuu!

Nyt on aika koota yhteen kaikki kokemukset ja pohtia, kuinka voisimme soveltaa oppimaani täällä KYSissä. Hope-vaihto-ohjelma on hieno mahdollisuus työntekijöille, ja toivon, että tulevina vuosina hakijoita on entistä enemmän. Kuukausi menee lopulta (liiankin) nopeasti, ja vaihdosta saadut kokemukset ja muistot eivät unohdu koskaan.

- Erikka -

Hopelaisten välisestä ystävyydestä

HOPE-vaihtoon osallistuu tänä vuonna 160 henkilöä eri Euroopan maista. Täällä Portugalissa meitä on yhteensä kahdeksan. Sen ansiosta olen päässyt tutustumaan Portugalin lisäksi Iso-Britannian, Ruotsin, Tanskan, Hollannin, Slovenian, Espanjan ja Sveitsin terveydenhuoltoon.

Lissabonin sairaaloissa meitä on kolme. Lisäksi hopelaisia on Porton ja Coimbran seuduilla. Vaikka olemme eri puolilla maata, olemme tavanneet toisemme joka viikko kansallisissa kokouksissa. Kaikki ovat tulleet tutuiksi, toki meille Lissabonissa oleville on muodostunut vielä tiiviimpi suhde toisiimme, koska myös näemme useammin.

Minun kanssani samassa sairaalakeskuksessa on ollut ruotsalainen Petra, joka työskentelee kotimaassaan sairaalan johtotehtävissä. Olemme käyneet yhteisillä vierailuilla ja vaihtaneet paljon ajatuksia niistä ja terveydenhuollosta yleensä. Myös vapaa-aikaa olemme viettäneet paljon yhdessä, mikä on ollut mukava lisä Portugalin viikkoihin.

Hopelaisten yhteishenki täällä on sanoinkuvaamattoman hyvä. Näiden viikkojen aikana olemme työstäneet yhteisvoimin esitelmää HOPE-vaihdon loppukonferenssiin Tukholmaan, jossa jokaisen maan HOPE-osallistujat esittävät ajatuksia kohdemaansa terveydenhuollosta potilaan huomioimisen ja osallistamisen näkökulmasta.

Etukäteen kuvittelin, että yhteisen näkemyksen muodostaminen ja esimerkkien valitseminen kaikkien kokemista tapauksista olisi todella vaikeaa kahdeksan hengen isolla porukalla. Olemme kuitenkin hitsautunut yhteen loistavasti ja pystyimme hyvin nopeasti valitsemaan esitykseemme teemat, joista kaikki ovat yhtä mieltä.

Portugalissa työtämme ovat tukeneet paikalliset koordinaattorit, jotka ovat omien työkiireidensä ohella luoneet meille loistavan ohjelman ja huolehtineet kaikesta mahdollisesta puolestamme. Heidän työnsä on varmistanut sen, että kuukausi on ollut aidosti hyödyllinen ja opettavainen.

Vielä on jäljellä muutama hetki täällä Lissabonissa. Lauantaina lennämme Tukholmaan valmistautumaan HOPE-konferenssiin. Onneksi seikkailu ei pääty vielä tähän! Vielä on edessä monta oppimiskokemusta ja yhteistä hetkeä. Tämä kuukausi ei varmasti unohdu koko loppuelämäni aikana.

- Erikka -

Kolonialismin jäänteitä

Minulle oli yllätys, että entisistä siirtomaista Afrikasta tulee edelleen potilaita hoidettavaksi Portugaliin. Portugali myös maksaa siirtomaista tulevien potilaiden hoidon.

Portugaliin pääsee entisistä siirtomaista hoitoon vain erityistapauksissa. Potilaalla pitää olla sairaus, jota ei voi hoitaa kotimaassa, todistukset ja lähete siitä sekä hyväksyntä oman maan ministeriöstä. Lähettävän maan pitää varmistua siitä, että potilaalla on Portugalin matkaa ajatellen mukanaan riittävästi rahaa, majoitus ja mahdollisesti myös saattaja tarpeen vaatiessa.

Monissa tapauksissa järjestelmä toimii hyvin, mutta sitä käytetään myös hyväksi. Toisinaan ilmenee tapauksia, joissa hoitoon tullaan ostetulla lääkärintodistuksella, vaikka oikeasti mitään ongelmaa ei ole. Aina potilaalla ei olekaan majoitusta tai edes rahaa ruokaan. Joskus saattaja saattaa kadota omille teilleen.

Maan suurimpaan sairaalaan Santa Mariaan tulee vuosittain satoja potilaita entisistä siirtomaista. Myös Portugali lähettää kansalaisiaan ulkomaille hoitoon tapauksissa, joissa hoitoa ei ole tarjolla omassa maassa. Santa Mariasta lähetettiin viime vuonna noin 140 potilasta eri maihin. Kyseisissä tapauksissa oli kyse esimerkiksi keuhkosiirroista sekä geenihoidoista. Sairaala hoitaa näissä tapauksissa potilaiden kaikki matkajärjestelyt ja hoitokulut.

- Erikka -

Perinteitä ja simulaatio opetusta

University Collage Cork, UCC, on perustettu 1885, joten yliopistolla on pitkä historia ja hienoja vanhoja rakennuksia. Yliopistolla on toiminut mm. George Boole, jonka mukaan on nimetty Boolen aritmetiikka, jota pidetään nykyaikaisen matematiikan ja tietokonearitmetiikan perustana. Yliopiston alueella on myös observatorio, jota matematiikan ja fysiikan laitokset käyttävät edelleen. Kaiken historia lisäksi yliopistolla on uusia moderneja opetustiloja, joihin kävimme tutustumassa. Uudet tilat on tarkoitettu sekä perusopetukseen että lisäkoulutukseen ja jatko-opiskelijoille. Anatomian opetustilassa on jokaisen avauspöydän päällä kamera, joiden välityksellä kukin pöydän ympärillä työskentelevät voivat jakaa omia havaintojaan tai opettaja jakaa omaa esimerkkiään.

Lääketieteen sekä sairaanhoitajien ja kätilöiden opetustiloissa on eritasoisia simulaatio opetustiloja.  Yksikertaisimmissa tiloissa on harjoitusnukkeja, mutta nukkejen kaikkia elintoimintoja ei seurata vaan harjoitellaan potilaan siirtoja ja hoitoja. Näissä tiloissa opiskelija voi mm. nauhoittaa itselleen oman harjoituksensa halutessaan eikä nauhoitus ole muiden opiskelijoiden katsottavissa.

Kuvassa on oikealla hoitajien harjoittelutila erilasine potilaineen. Vasemman puolisessa kuvassa näkyy simulaatio opetustila, jossa ohjauskeskuskesta simulaatiohoitaja ja opettaja ohjaavat tilannetta, antavat potilaalle äänen sekä määrittävät potilaan elintoiminnat harjoituksen tarkoituksen mukaan.

Alimmaisessa kuvassa näkyy lääketieteellisen tiedekunnan simulaatio opetuksen "robotti", jossa harjoitellaan katedrin viemistä sydämeen.

Toimenpiteen etenemistä seurataan tietokoneen ruudulta. Simulaatiotiloissa oli varsin uutta tekniikka, jota harvassa yliopistossa on vielä käytössä. Opiskelijat ovat tyytyväisiä simulaatio opetukseen, koska sitä kautta he saavat käytännön harjoitusta enemmän.

anne

Vierailu ortoosi-ja proteesiklinikalla

Pääsimme lyhyesti tutustumaan Mercy University Hospital Polar yksikköön, jossa arvioidaan potilaat, onko heistä alaraajaproteesien käyttäjiksi tai millaisia tukipohjallisia tai ortopedisia jalkineita he tarvitsevat. Yläraajaproteesien arviointi ja kuntoutus on keskitety kansallisesti Dubliniin.

Irlannissa on hieman alle 5 miljoonaa asukasta, joten väestö on lähellä Suomen asukaslukua. Irlannin terveydenhuolto perustuu karkeasti kolmeen osaan eli tulojen mukaan kansalaisilla on a) medical card, joka oikeuttaa ilmaiseen terveyden huoltoon b)medical card for GP , joka oikeuttaa ilmaisiin yleislääkärien ( GP general practitioner) vastaanottoihin, mutta ei erikoislääkärin tai sairaalan palveluihin, joihin tarvitaan yksityinen vakuutus tai c) yksityiseen vakuutukseen. Erikoissairaanhoidon palvelut toimivat varsin erillään perusterveydenhuollosta. Useimpiin perusterveydenhuollon palveluihin on monen kuukauden kuukauden jonot.Esimerkiski terapipalveluihin voi olla vuodenkin jono, tosin akuutit esim. leikkauksen jälkeen tarvittavat terapiat priorisoidaan edelle.

Mercyn sairaaassa toimii Polar yksikkö, joka vastaa South/South West Hospital Group osalta proteesi- ja ortoosipalveluista. Polar yksikössä toimii fysioterapeutti, toiminataterapeutti joka päivä sekä erikoislääkärien vastaanotto kolmena päivänä viikossa. Polar yksikön tiloissa on proteesipaja, jossa toimijana on yksityinen yritys Ability Matters Ireland. Kuvassa näkyvät proteesipajan tilat.

Potilaat tulevat klinikalle toimintakyvyn arviointiin eli onko mahdollista, että heistä tulee proteesi käyttäjiä. Arvionti tehdään moniammatillisessa ryhmässä, jossa toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja lääkäri yhdessä arvoivat
proteesin tarpeen. Proteesista tehdään suositus sairaanhoitopiirin ryhmälle, joka kokoontuu 1 x kuukaudessa päättämään proteeseista ja ortooseista. Rahaan on noin 35 000€/ kk proteesieihin ja 35 000€/kk proteeseihin, jonka puitteissa toimitaan. Polar yksikkö palvelee 1,2 mijoonan asukkaan sairaanhoitopiirin aluetta eli South/South West Hospital Group aluetta.

Rahaa on varsin rajoitetusti,koska se sisältää myös kaikki tarvittavat lisätarvikkeet kuten proteesisukat/silikonitupet yms. HighTec proteeseja ei hankita potilaille eli esim mikroprosessoriohjattuja alaraajaproteeseja, koska ne ovat kalliita. Tällä hetkellä jono on yli 6 kuukautta, ennen kuin saa proteesin.

                                                                                                                                                                                                    

Potilaat tulevat proteesiharjoituksiin 2 - 3 viikossa 4 - 5 viikon ajan. Tarvittaessa yritetään potilaalle järjestää tuki perusterveydenhuollossa ( community services).  Polar yksikössä toimii myös kerran kuussa ryhmä, jonka toiminatterapeutti organisoi. Ryhmässä saadaan tietoa amputaatioon liittyvistä asioista sekä vertaistukea. Corkissa toimii mm. proteesin käyttäjien jalkapallojoukkue.

Anne

 

Kuka on Lissabonin tunnetuin suomalainen?

Ennakkoon ajattelin, että portugalilaiset voisivat tuntea suomalaisista parhaiten formulakuljettajat tai jonkin jalkapalloilijan. Ehkäpä joku muistaisi näin Euroviisu-aikaan myös Suomen viisuedustajan Saara Aallon nimen.

Mitä vielä. Kun kerron, mistä maasta tulen, on portugalilaisten suusta tullut muutamaan otteeseen spontaanisti tasan yksi nimi. Ja se on Alvar Aalto.

Viimeksi näin kävi muutama päivä sitten sairaalavierailulla. Tavatessani muutamia sairaalan hallinnon edustajia, yksi heistä innostui silmin nähden kuullessaan kotimaani.

- Suomi! Voi kuinka mahtavaa. Olen aina halunnut sinne.

Ja miksikö? Yöttömien öiden vuoksi? Tai ehkä eksoottisen, lumisen Lapin? Ei, vaan arkkitehtuurin ja designin.

- Alvar Aalto on suuri idolini. Ne rakennukset, ja entä se kolmijalkainen tuoli. Tiesittekö, että siitä Ikean vastaava nelijalkainen tuoli on saanut mallinsa, mies kertoi koko seurueelle.

- Erikka -

Yksityissairaalan antia

Portugalin terveydenhuollossa julkinen sektori on kivijalka, mutta 2010-luvun talousvaikeuksien myötä hoitojonot ovat kasvaneet ja laitteiston uudistaminen vaikeutunut. Tämän seurauksena paremmin toimeentulevilla portugalilaisilla on laajasti käytössä oma terveysvakuutus, jolla pääsee yksityisen sektorin asiakkaaksi. Toinen palveluja aktiivisesti käyttävä ryhmä on joukko työntekijöitä, joille vakuutuksen ostaa työnantaja.

Portugalin suurin yksityisen terveydenhuollon konserni on CUF, jonka tällä hetkellä suurimpaan Descobertas-sairaalaan pääsin tutustumaan Lissabonissa. Kaupunkiin on rakenteilla konsernin uusi sairaala, josta tulee valmistuessaan CUFin suurin sairaala. Myös Descobertas on saamassa laajennusosan, joka otetaan käyttöön jo heinäkuussa. Uuteen valoisaan laajennusosaan siirretään suurin osa sairaalan poliklinikkatoiminnoista.

Tarvetta on, sillä kysyntää palveluille on enemmän kuin tällä hetkellä voidaan tarjota. Suuri osa yksityissairaaloiden asiakkaista on nuorehkoja perheitä, mitä kuvastaa myös Descobertaksen synnytysten määrä: noin 3000 vuodessa.

Descobertaksella on oma akuuttivastaanotto, jonne tosin menevät vain omin jaloin kävelevät potilaat: ambulanssit kuljettavat potilaita ainoastaan julkisiin sairaaloihin, jotka myös hoitavat vaikeimmat tapaukset. Descobertaksessa käy kuitenkin noin 400 potilasta päivässä akuuttivastaanotolla, puolet heistä on lapsia. Tämäkin todistaa osaltaan moneen kertaan minulle kerrottua portugalilaisen terveydenhuoltokulttuurin piirrettä: potilaat eivät juuri aikoja varaile, vaan menevät mieluummin pienissäkin asioissa jonottamaan päivystykseen.

- Erikka -

Lord Mayor of Cork

Today we ( HOPE exchange participants) were honoured to meet Lord Mayor of Cork. We met him at Ernville hospital, South/South West Hospital group's office. We had some time to talk with him. He told us that Cork is one of the Healthy Cities. That is  WHO European Healthy Cities Network, where also Kuopio belongs.  Lord Mayor  has  visited  Kuopio in Healthy Cities Network event this year. In the picture is Lord Mayor of Cork, HOPE exchange participants in Ireland and some of hosts of exchange participants..

Anne

 

Warm welcome in Cork

Our third week in Cork started on Saturday 19th of May. Annemarie, our host and Frank, a porter from Cork University Hospital, met us at the railway station. Frank drove us to our accommondation ja told us, that next morning he will pick us up at 9.00 and take us to Frank's mystery tour. Annemarie expained the program ofthe coming week and introduced us to the accommondation.

Frank's job is transpotation of the patients. He drive's patients to Duplin to get their treatment, when transpotation can be made without medical staff. He also drive's patients home, if they do not have anyone to come and pick them up. He might even stop by the pharmacy or shop , if the patient need medication or some food. He makes sure that patient is safe at home, before he leaves.It is good service for the patients.  He is also a man wit lot of stories.  That we found out on our tour.  In the picture, Frank is on the left side by
HOPE participants in Ireland.

Frank's mystery tour took us to the Killarney National park, where we walked in forest by the lake to the waterfalls. It was rainy day, but it didn't matter. We had great time. He took us up to the mountains and down to the coast to Kinsale.

At the Kinsale , we met one of our hosts, Gerry O'Dwyer, CEO South/South West Hospital Group, president of European Assosiation of Hospital Managers ( EAHM). He showed us Kinsale and told about Kinsale's history. So we saw Forth Charles and Forth James, heard their stories. Kinsale is beautiful place, lot of history and places to explore. Thank you for showing us these places. In the pictures Gerry O'Dwyer telling us the history of Kinsale. Other picture is scenery of Kinsale.

 

Anne

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyö tiivistyy Health Parkissa

Pulido Valenten sairaalan alueelle on rakentumassa vauhdilla Health Park, joka yhdistää eri terveydenhuollon toimijoiden palveluja samalle kampukselle. Portugalin valtion ja EU:n rahoittamalla pilottihankkeella tavoitellaan synergiaetuja, ja mikäli kokeilu onnistuu toivotulla tavalla, samantapaisia keskuksia on tarkoitus luoda myös Portugalin seuraavaksi suurimpiin kaupunkeihin Portoon ja Coimbraan.

12 hehtaarin alueelle on tulossa alkuvaiheessa kahdeksan organisaation toimintoja, ja lisää tavoitellaan. Sairaalan lisäksi alueella toimii jo osittain terveyskeskus, minkä lisäksi sinne on tulossa pitkäaikaista hoitoa tarvitsevien hoivakoti, koko Lissabonia palveleva erityistä kuntoutusta kaipaavien potilaiden kuntoutuskeskus sekä samalla periaatteella laajempaa aluetta palveleva kuvantamiskeskus, veripalveluinstituutti sekä yliopiston toimintoja.

Alueelle on jo kunnostettu vanhaan rakennukseen komea apuvälinekeskus koko Lissabonin alueen sairaaloiden yhteistyökumppaniksi. Toiminta on jo käynnistynyt pienimuotoisesti, mutta tavoitteena on, että keskus toimii täydellä teholla vuoden loppuun mennessä.

Apuvälinekeskus on uusinta uutta, mikä on erityisen vaikuttavaa, kun suurin osa muista sairaalatiloista tuntuu täällä olevan päivityksen tarpeessa. Apuvälinekeskuksessa hyödynnetään uusinta teknologiaa. Monet laitteet ovat samoja kuin KYSin Kaarisairaalan välinehuollossa.

Ongelmia tuottaa apuvälinekeskuksessakin Portugalin julkisen sairaanhoidon rahoitusongelma: monilla sairaaloilla on tiettyjä leikkausvälineitä vain muutama kappale, mikä lisää ajoittain kovaakin painetta välinehuoltoon. 

Erityisellä ilolla kuuntelin Pulido Valente Health Park -hankkeen johtajien puhetta ekologisuudesta ja energiatehokkuudesta, joita kehitetään oman energiantuotannon, tuuli- ja aurinkovoiman avulla. Samanlaisia tavoitteita on myös toisen vierailukohteeni Santa Marian sairaalan Green Hospital -hankkeessa, jossa parannetaan Portugalin suurimman sairaalan energiatehokkuutta, jätehuoltoa ja kierrätysmahdollisuuksia.

- Erikka -

Tärkeitä tukipylväitä

Kirjoitin eilen vapaaehtoistyön voimasta. Toinen tärkeä tukipylväs Portugalin julkisessa terveydenhuollossa ovat järjestöt, jotka toimivat osin valtion rahoittamina, mutta tekevät myös omaa varainhankintaa.

Yksi näistä järjestöistä on Os Francisquinhos, joka auttaa 0–3-vuotiaiden lasten perheitä Lissabonissa. Järjestö voi olla tukena, kun perheeseen on syntynyt keskonen tai vammainen lapsi, tai kun perheellä on vaikkapa sosiaalisia ongelmia, kuten köyhyys tai päihteiden käyttö.

Tällaisissa tapauksissa esimerkiksi lääkäri, hoitaja tai vaikkapa naapuri voi ottaa yhteyttä Os Francisquinhos -järjestöön, joka puolestaan on yhteydessä perheeseen. Järjestö tarjoaa kullekin perheelle maksutta sellaista tukea, mitä kukin toivoo ja tarvitsee, yksityisesti, yksilöllisesti, ilman univormuja.  Järjestössä työskentelee muun muassa sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, puheterapeutti, erityisopettaja ja psykologi. Järjestö tukee perheitä sekä heidän kodeissaan että omissa toimitiloissaan.

- He olivat kuin enkeleitä minulle, erityislapsen äiti Paula tiivistää joitakin vuosia sitten järjestöltä saamansa avun.

- Uudessa tilanteessa tunsimme itsemme neuvottomiksi. Os Francisquinhoksen väki kysyi, kuinka voimme auttaa. He kuuntelivat huoliamme ja tukivat meitä. Kaikki kääntyi parhain päin.

-Erikka-

Nopea toimintakyvyn arvio päivystyksessä

St Luke's sairaala on mukana päivystykseen tulevien + 75 vuotiaiden potilaiden nopeassa toimintakyvyn arvioinnin projektissa. He ovat aloittaneet projektin noin vuosin sitten, jolloin he liittyivät samaa toimintaa kehittävien sairaaloiden verkostoon. Verkostossa on mukana sairaaloita Iso-Britanniasta ja Irlannista. St Luke's sairaalan henkilökuntaa on kouluttautunut Iso-Britaniassa ja sieltä käy konsultti tukemassa kehitysprojektia. Lean menetelmä on käytössä, joten tätä kehitysprojektia on viety eteenpäin Leanin työkalujen avulla.

Yli 75 vuotiaiden potilaiden toimintakyvyn arvioi päivystyksessä yksi tiimin jäsenistä. Tiimiin kuuluvat fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja vanhuksiin erikoistunut sairaanhoitaja. Kukin tiimin jäsen on vuoroviikoin päivystyksessä tekemässä arviointia. Arviointi perustuu haastattelulomakkeeseen, jossa kysytään aikaisemmasta toimintakyvystä ja palveluista, asumismuodosta ja avutarpeesta. Lomakkeelle määritellään myös tarvittavat jatkotoimenpiteet eli esim. fysio- ja toimintaterapia tai ravitsemusohjaus. Tieto siirtyy osastolle ja potilas on merkitty GEM, jotta hänen toimintakykyynsä ja kotiutukseensa kiinnitetään erityistä huomiota.

Kuvassa päivystysvuorossa oleva toimintaterapeutti esittelee HOPE vaihtareille sekä Lontoosta tulleelle konsultille, mitä muutoksia on  tehty tiedonkulkuun. Sairaalan tietotekninen osasto teki muutoksen ohjelmaan, jonne kirjataan päivystykseen tulleet potilaat. Ohjelma päivittyi aiemmin 30 minuutin välein, nyt se päivittyy 15 minuutin välein. Lisäksi tieto välittyy vuorossa olevan tiimin jäsenen  puhelimeen sähköpostilla. Arvioita tarvitseva potilas näkyy listassa punaisella. Toiminatterapeutti piti tätä hyvänä parannuksena ja tiimi on päässyt tavoitteeseen. Tiimin tavoite on tavata potilas tunnin kuluessa päivystykseen tulosta. Tällä hetkellä he tapaavat potilaan 16 minuutin kuluttua siitä, kun potilas on tullut päivystykseen.  Projekti on mielenkiintoinen. Tiimi sekä mukana oleva geriatri ovat asiasta erittäin innostuneita ja kehittävät sitä edelleen.

Anne

Vapaaehtoisvoimin

Pari viikkoa Portugalin terveydenhuoltoon tutustuttuani olen huomannut, että täällä on eräs erityinen vahvuus. Se on vapaaehtoistyö. Monta toimijaa on jo tullut vastaan, mutta erityisen vaikutuksen minuun teki Pulido Valenten sairaalan ystävät –järjestö. The Liga dos Amigos do Hospital de Pulido Valente on hyvä esimerkki siitä, miten paljon voi saada aikaan, kun tahtoa on tarpeeksi.

Järjestö on itsenäinen toimija, joka tekee yhteistyötä sairaalan kanssa. Tavoitteena on auttaa potilaita ja henkilökuntaa, tarjota potilaille tukea, seuraa ja myötäelämisen taitoa. Tällä hetkellä reilut 40 vapaaehtoista tekee työtään sairaalassa oman aikataulunsa mukaan, keskimäärin 4 tuntia viikossa.

Tuen lisäksi järjestö kuuntelee potilaita herkällä korvalla. Kun osastoilla oli ongelmana jäähtynyt ruoka, järjestö hankki niille mikroaaltouunit. Kun kotiutettavat potilaat tarvitsevat apua, vaikkapa rullatuolin, vaippoja tai ruokaa, järjestö auttaa. Kun rapistunut kappeli tarvitsi korjausta, sairaala pyysi apua järjestöltään.

Mistä järjestö saa rahansa? 1990-luvulla se pyysi sairaalalta lupaa rakentaa tontille kahvila-ravintola. Sairaala myönsi luvan, ja ravintola rakennettiin vapaaehtoisvoimin sponsorien tuella. Myöhemmin tontille on noussut pikkuhiljaa myös pienimuotoinen kauppakeskus. Kaikki tuotot käytetään potilaiden hyväksi, toiminnan pyörittämiseen.

Tällainen työ on arvokasta missä vain, mutta Portugalissa järjestöt ovat todella tärkeä tukipilari julkisessa taloudessa tehtyjen ja myös terveydenhuoltoon heijastuvien säästöjen vuoksi. Sairaaloissa ei rekrytoida, eikä niillä ole juurikaan varaa hankkia kuin aivan välttämättömät hoitoon liittyvät laitteet ja tarvikkeet. Vapaaehtoistoimijat paikkaavat omalta osaltaan tätä aukkoa, ja saavat myös itse paljon. Pulido Valenten ystävät sen tiivistivät:

”We think that it is better give than receive.”

Erikka

Pyjamasta pois pukeudutaan päiväksi haastekampanja

St Luke General Hospital sairaalassa halutaan potilaat aktiivisesti ylös sängystä ja liikkeelle. Toimitaterapeuttien johdolla on sairaalassa meneillään 70 päivän  Pyjamasta pois kampanja, jonka aikana seurataan, kuinka moni potilas vaihtaa pyjaman arkivaatetteisiin ja on liikkeellä päivän aikana.

St Luke on 250 paikkainen yleissairaala, jossa on kirurgisia ja sisätautiosastoja, lasten osasto, synnytysosasto, teho ja päivystys sekä kardiologiset osastot. Sairaalarakennus on 1940 - luvulla rakenettu ja lisäosa 2010-luvulla. Vanhaa osaa on remontoitu vähän, joten osastot ovat ahtaita ja vanhanaikaisia. St Lukessa on menossa paluu potilaiden sijoittelussa kirurgisille ja sisätautiosastoille. Nyt heillä on vielä sekaosastoja, jossa on kaikenlaisia potilaita. Huoneet ovat sekahuoneita eli miehet ja naiset ovat samassa huoneessa. Osastolla on 12 hengen huone, jossa on eroteltu verhoilla neljän hengen solut, sitten on muutama 5 hengen huone ja muutama yhden hengen huone  eristystä varten.

Vanhalla puolella olevien osastojen käytävillä on paljon tavaraa,koska varastoja ei ole. Sisätautiosastolla, jossa on paljon iäkkäämpiä potilaita, on erityisesti panostettu siihen, että käytävät ovat tyhjät ja potilaat pääsevät hyvin liikkumaan käytävällä. Potilaat halutaan nopeasti kotiin ja pyjama-kampanja on yksi toimenpide tukemaan kotiutumista. Toisin kun meillä, potilaat ovat omisissa pyjamissaan ja omaisia pyydetään tuomaan arkivaatteet osastolle. Pyjama- kampanjaa perusteltiin sillä, että on tutkimuksia siitä, että pyjamassa oleminen tekee passiivisemmaksi ja sairaammaksi. Toimintaterapeutit yhdessä muun henkilökunnan kanssa aktivoivat potilaita liikkeelle ja pukeutumaan. Yksi toimintaterapeuteista seuraa osastoilta, miten kampanja on onnistunut. Tilanne kirjataan joka päivä kello 12.00, toimintaterapeutti kiertää osastot, viikoloppuna kirjaamisen tekee hoitajat. Tulokset ensimmäiseltä 20 päivältä on hyviä, tosin notkahduksia on etenkin viikonloppuna, jolloin toimintateraputit eivät ole töissä,  eivätkä hoitajat aina muista muistuttaa pukeutumisesta ja liikkeelle lähdöstä.

Kuvassa näkyvät pylväät, miten pyjama-kampanjassa on edistytty, punainen pylväs on potilaspaikkojen määrä,jota on seurattu, sininen on pukeutuminen ja vihreä on liikkuminen.

Anne

Vapaaehtoistoimintaa St Luken sairaalassa

St Luken sairaalassa toimii vapaaehtoisia henkilöitä eirilaisissa tehtävissä. Opastuksessa toimivilla vapaaehtoisilla on yhden päivän opastus sairaalaan, jolloin kerrotaan yleiset asiat mm. hygieniasta. Sen jälkeen he seuraavat kokeneempaa vapaaehtoista noin 6 viikkoa. Psykiatriaan koulutetaan vapaaehtoisia myös. Heidän koulutuksensa on 4 -5 päivää, jotka sisaltävät yleistätietoa psykiatrisista sairausista, potilaan kohtaamisesta sekä omasta itsestään huolehtimisesta. He ovat mm. päivystyksessä itsemurhaan yrittäneen seurana, kunnes tämä pääsee lääkäriin. Kolmas ryhmä vapaehtoisia on leikittäjät, jotka käyvät lasten osastolla leikkimässä lasten kanssa. Vapaaehtoisten tulee antaa rikosrekisteriotteensa sekä suositus kahdelta henkilöltö hakeutuessaan vapaaehtoiseksi.

Vapaaehtoiset ovat eläkeläisiä, mahdollisesti sairaalan entisiä työntekijöitä,  välivuotta pitäviä opiskelijoita tai vuororyössä olevia henkilöitä, jotka tulevat sairaalaan noin 2 kertaa viikossa. Hallinnossa on kaksi henkilöä nimettynä vapaaehtoistoimminnan koordinointiin, joten he katsovat hieman, miten vapaaehtoiset jakaantuvat viikon eri päiville. Tarkkaa "työvuoro" systeemiä ei ole, koska vapaaehtoiset antavat omaa aikaansa sairaalalle, niin kaikki on tervetullutta. Mikäli vapaaehtoiset ovat sairaalassa kahvi tai lounasaikaan, heille tarjotaan kahvi ja lounas, tarvittaessa parkkipaikka. Heillä on mahdollisuus hakea matkakorvausta, mutta sitä tehdään hyvin vähän. Joulun aikaan vapaaehtoisia muistetaan pienellä lahjalla. Vapaaehtoisia on tällä hetkellä kaikkiaan noin 50.

Kuvassa Kay Brennan kertoo meille vapaehtoistyötä. Kuvan on ottanut ryhmämme itävaltalainen Jasmin Hribar. Sairaalassa kulkiessamme näimme näitä opastajia. He olivat iloisia jaystävällisiä ja saattoivat potilaat määränpäähän asti.

Anne

The Yellow Book (and Tram)

Uusi viikko on alkanut Lissabonissa tutustumisilla kirurgian toimintoihin ja potilaan tukipalveluihin. Maanantain vietin Pulido Valenten sairaalassa, joka on tunnelmaltaan hyvin erilainen kuin kuusi kertaa suurempi Santa Maria, jossa käytävät ovat yleensä tungokseen asti täynnä potilaita.

Pulido Valenten kaunis sairaalarakennus ja etupiha, jota koristaa muun muassa 350 vuotta vanha eukalyptuspuu, ovat rauhaisa ja kaunis näky.

Pulido Valentessa on noin tuhat työntekijää ja sairaalassa on muun muassa leikkaustoimintaa, kuntoutuspalveluja ja keuhkoklinikka. Sairaala-alueella on myös verenluovutuspiste, vapaaehtoisten pyörittämä ylijäämäruoan kuljetuspalvelu sekä pian myös koko Lissabonin välinehuollon hoitava suurkeskus, joka avataan piakkoin koko laajuudessaan.

Tiistaina palasin Santa Marian suursairaalaan, jossa tapasin sosiaalityöntekijöitä ja palvelutoimiston väkeä. 52 sosiaalityöntekijää huolehtii potilaiden asioista osana eri yksiköiden henkilökuntaa. Vuoden jokaisena päivänä auki oleva palvelutoimisto käsittelee palautteet, joita tuli viime vuonna yhteensä yli 4400. Näistä valituksia oli 2700. Vastauksen jokainen palautteen antaja sai keskimäärin 13 päivässä.

Eri puolilta sairaalaa voi löytää myös keltaisia kirjoja. Yellow Book on osa lain määrittämää palvelua, jossa kansalainen voi tehdä valituksen kirjaamalla sen keltaiseen kirjaan terveydenhuollon yksikössä.

Keltainen on muutenkin tärkeä väri täällä Lissabonissa. Aurinko tuntuu paistavan joka päivä kirkkaan siniseltä taivaalta, onneksi nyt Atlantin kylmä tuulikin on laantumassa. Keltaiset talot ovat väriläiskiä kaupunkikuvassa, ja eilen illalla ehdin hypätä myös Lissabonin ehkä tunnetuimman symbolin, keltaisen raitiovaunun kyytiin. Nämä satavuotiaat vaunut puksuttavat päivästä toiseen sinnikkäästi ylös ja alas Lissabonin mäkistä kaupunkia. Maisemat reiteillä ovat huikeat.

   

 

Erikka

Voluntary works at St Luke's hospital

Today we have our tour at ST Luke's hospital in Kilkenny. General manager Anne Slattery took us around the hospital to see the different departments. We had also possibility to talk to voluntary worker Kay Brennan. She kindly pose in the picture with two handsome man nurse manager Sean Ritschard from Switzerland (on the left) and cardiologist, head of department Grzegorz Piotrowski from Poland ( on the right)

She told us, that her motto is : if you see a need, go and filled. It is not
just the exact words, but meaning was as such. Voluntary people
work usually 2 days a week, but she do 3 days a week, because she
likes to be with people, help them to go around the hospital. She is not
just telling people the directions, where to go, but she walks with them to the destination.

Voluntary people are trained by shadowing. They shadow for experienced
voluntary worker for 6 weeks or as long as they feel comfortable to go around the hospital. Voluntaries works between 9.00 - 13.00 two days
a week, but they hope to increase the hours.

Nursing manager is coordinating the voluntary work and they have some meetings now and then with hospital staff.

Kay was really enthusiatic of her work. She promised to visit all of us if we need some voluntary person. Nice to meet you Kay.

 

Anne

Hurling and historical sites

We have had an oppertunity to explore Tullamore and get to know a bit Irish culture. Top two pictures you see a little outside of Tullamore  city centre. Pictures are from the park where Charllesville Castle is. Castle i under the construction at the moment. Down on the leftside is the picture from the hurling game, where players are warming up before the game. Hurling is one of the fastest fieldgames in the world and for me, it seemed a mixture of football, Finnish baseball and fieldhockey. It is Irish national game. It was fun to watch and the athmosphere in te game was great. We all enjoided it. Tullamore is well know from it's whiskey. We did the visit to Tullamore Dew and find out how whisky is made. First week we learned a lot from Irish healthcare and culture. Ther is more to come. Today we move on to Kilkanny.

Anne

Perusterveydenhuoltoa ja hevosurheilua

Johtajuusoppi on takana päin ja perjantaina saimme
ensikosketuksen perusterveydenhuoltoon. Kävimme tutustumassa Clonbruskin terveyskeskukseen Athlonessa, joka on noin puolen tunnin matkan päässä Tullamoresta. Clonbruskin terveyskeskus on saanut vuoden terveyskeskuspalkinnon 2018. Se on rakennettu 2014 ja se on laaja palvelun terveyskeskus.

Perusterveydenuollossa toimii sopimuksilla olevat yleislääkärit (GP), joille maksetaan 14 000 potilaan mukaan korvausta. Aiemmin korvaus oli kapitaatioperiaatteella, mutta siitä on luovuttu. Sairaanhoitopiirin omat tiimit toimivat yhteistyössä yleislääkärien kanssa. Perustiimiin kuuluvat sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja fysioterapeutti. Yksi tiimi vastaa noin 25 000 asukkaan väestöstä. Laajennettussa tiimissä on mm.puheterapeutti ja  toimintaterapeutti. Laajennettu tiimi vastaa noin 100 00 asukkaan väestöstä.

Clonbruskin terveyskeskuksessa on laajat palvelut. Siellä on mm.hammaslääkärin, audiologin ja silmälääkärin palvelut. Esimerkiksi kuulolaitteet luovutetaan terveyskeskuksesta. Terveyskeskuksessa on myös kuvantamispalvelut sekä päihde - ja huumeriippuvuus hoidot. Yleislääkärit tekevät pieni kirurgisia toimenpiteitä. Terveyskeskuksessa on myös väestörekisteröinti mm. parisuhteen rekisteröityminen, joka meillä on maistraatissa. Terveyskeskuksessa on myös tilat, jossa voidaan reskisteröitymisseremonia pitää. Rekisteröityminen voidaan tehdä myös parin valitsemassa paikassa.

Kuvassa ylhäällä terveyskeskuksen fysioterapeutti kertoo  heidän toiminnastaan. Heillä terveyskeskuksessa on 6 fysioterapettia. Sosiaalitoimen puolella ( Disability services) on lisää kuntoutushenkilöstöä, jotka hoitavat mm. vaikeasti vammaisten kuntoutuspalvelut. Terveyskeskuksessa on kaksi toimintaterapeuttia.  Alemmassa kuvassa yleislääkäri esittelee päivän ohjelmaansa meille. Potilaita on noin 30 - 40 päivässä. Heille on varattu 15 minuutin vastaanottoaika potilasta kohdin.

Isäntämme tutustuttivat meidät perjantaina kilparatsastukseen, joka on suosittua Irlannissa. Meille kerrottiin, että oli hieno sattuma, että kilparatsastus oli juuri nyt, niin pääsimme kokemaan sen tunnelman. Tapahtuma oli mielenkiintoinen ja hauska. Minulle se näyttäytyi paitsi hevosurheilijoiden tapahtumana, myös paikallisten kokoontumis- ja illanviettotapahtumana, jonne tullaan tapaamaan ystäviä ja tuttavia perjantai iltana.

 Anne                                                                                                                                                 

 

Toimivia käytäntöjä ja käytännöllisiä toimintoja

Keskimäärin 500 käyntiä vuorokaudessa. Portugalin suurimman sairaalan Santa Marian päivystys voisi olla erittäin kaaosmainen paikka. Sitä se ei kuitenkaan ole, koska toiminta on suunniteltu hyvin, ja tietojärjestelmät tukevat sitä.

Kaikista potilasta noin 40 prosenttia ei kuuluisi lainkaan sairaalan päivystykseen, vaan heidän vaivansa voitaisiin hoitaa arkipäivänä terveyskeskuksessa. Päivystyksestä ei kuitenkaan saa käännyttää pois ketään, vaan kaikki sinne tulevat hoidetaan ennemmin tai myöhemmin. Keskimääräinen ei-kiireellisen potilaan odotusaika hoitoon on 2–3 tuntia. Se ei ole potilasmääriin nähden paljon.

Jokainen potilas käy tullessaan hoitajan arvioitavana triagessa, jossa hänet luokitellaan Manchesterin skaalan mukaisesti johonkin viidestä ryhmästä hoidon kiireellisyyden mukaan. Potilas saa käteensä hoidon kiireellisyystasoa vastaavan värisen rannekkeen ja hänet ohjataan istumaan kyseisen kiireellisyysluokan omaan odotustilaan tai tarkkailuhuoneeseen.

Triagearviointi on tehokas ja sitä tukee ALERT-niminen Portugalissa kehitetty tietojärjestelmä, jonne potilaan tiedot saadaan nopeasti, ja niitä on helppo katsoa ja muokata hoidon edetessä. Yhdellä silmäyksellä henkilökunta näkee potilaan perustiedot, odotusajan ja hoitoluokituksen. Päivystyksen tiloissa on myös laboratorio, röntgen ja EEG, joten tarvittavat tutkimukset saadaan tehtyä nopeasti.

Viikonloppuna on vedetty henkeä ja kerätty voimia tulevaa viikkoa varten. Toisin kuin Suomessa, Lissabonissa ei päästy aivan hellelukemiin ja rantakeleihin, joten suuntasin lauantaina läheiseen Sintraan, palatsien ja upeiden huviloiden täplittämään upeaan pikkukaupunkiin vuoristossa.

Toinen toistaan kauniimmat maisemat ja rakennukset todella veivät kävijän sydämen. Turistijoukotkin olivat ennakkovaroitteluista huolimatta kohtuullisella tasolla.

Erikka

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 20 / 28