Elinluovutustoiminta

Elinsiirrolla voidaan kohentaa potilaan elämänlaatua ja helpottaa sairauden hoitoa. Vaikeissa sydämen, keuhkojen ja maksan sairauksissa elinsiirto on ainoa mahdollinen henkeä pelastava hoito. Elinsiirto on munuaissairauden kustannustehokkainta hoitoa.

Elinluovutustoiminta on KYSin normaalia toimintaa. Toimintaa säätelee Suomen ja Euroopan Unionin lait ja asetukset, esimerkiksi Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä.

Mikäli vainaja ei ole elinaikanaan tiettävästi vastustanut elin- ja kudosluovutusta, voidaan hänen elimiään ja kudoksiaan irrottaa toisen ihmisen hoitoa varten. Potilas, jolla on vakava päänvamma ja jota ei voida enää hoidolla parantaa eikä ennustetta ole, on mahdollinen elinluovuttaja ja hänet siirretään teho-osastolle arvioitavaksi.

Lain mukaan ihminen on kuollut, kun hänen aivotoimintansa on pysyvästi loppunut. Aivokuoleman toteaa kaksi riippumatonta lääkäriä. Neurologi tai neurokirurgi toteaa aivotoiminnan loppumisen ja teho-osaston lääkäri hengitystoiminnan loppumisen.

Elinluovuttaja on aivokuolleeksi todettu henkilö. Elinluovuttajaa hoidetaan KYSissä aina teho-osastolla ja irrotusleikkaus tehdään leikkausyksikössä. Teho-osastolla arvioidaan yhdessä elinsiirtotoimiston kanssa mahdollisen luovuttajan elinten siirtokelpoisuutta verikokeiden ja kuvantamistutkimusten avulla sekä potilaan taustatietoja selvittämällä.

Elinluovutuksen esteitä ovat yli 85 vuoden ikä, hepatiitti B tai HIV, viiden vuoden sisällä sairastettu syöpä (paitsi ihon tyvisolusyöpä ja aivokasvain) tai jos aivokuoleman syy jää epäselväksi. Luovutettavia elimiä ovat munuaiset, maksa, sydän, keuhkot, haima ja ohutsuoli. KYSissä irrotetaan kudossiirteiksi sarveiskalvoja sekä sydämen läppiä, joita käytetään lasten ja nuorten sydämen korjausleikkauksissa.

Tehohoidon aikana läheiset voivat halutessaan olla läheisensä vierellä ja jättää hänelle jäähyväiset. Heille järjestetään tarvittaessa kriisiapua, sosiaalihoitajan tukea tai sairaalapastori.

Elinsiirrot tehdään keskitetysti HUSin elinsiirtokeskuksessa. HUSin irrotusryhmä vie siirteen HUSin elinsiirtokeskukseen, jossa tehdään siirtoleikkaukset vastaanottajille. Elinsiirtokeskuksessa hoidetaan myös eläviltä luovuttajilta saadut munuaisluovutukset.