Hoitoonpääsy

Hoitoonpääsy

Lääkäri kirjoittaa sinulle tarvittaessa lähetteen Kuopion yliopistolliseen sairaalaan omassa terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa tai yksityisellä lääkäriasemalla. Lähete ei vaadi sinulta toimenpiteitä. KYS varaa ajan ja lähettää kutsukirjeen kotiisi.

Poikkeuksena ovat kiireelliset tapaukset, jolloin hoitoon on päästävä välittömästi potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa annetaan päivystysvastaanotoilla.

Potilaan hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa.

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

  • Kiireettömässä hoidossa erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä.
  • Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.
  • Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta.
  • Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.
  • Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.
  • Jos oma sairaala ei pysty hoitamaan potilasta määräajassa, sen on järjestettävä potilaalle mahdollisuus päästä hoitoon joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityissektorille. Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja.