Kumppanit ja liikelaitokset bannerikuva

Kuva yhteistyökumppanista

Tietoa meistä kumppanit ja liikelaitokset

Kumppanit ja liikelaitokset

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on ulkoistanut potilashoidon tukipalveluja. Ulkoistamisella tavoitellaan sekä toiminnallista että taloudellista hyötyä. Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan tarjota kuntayhtymälle kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä palveluja.

Liikelaitoskuntayhtymä Islab vastaa sairaanhoitopiirin laboratoriopalveluista. Servica tuottaa laitos- ja välinehuollon sekä ruoka-, kiinteistö- ja logistiikkapalveluja. Myös äidinmaitokeskus toimii osana Servicaa.

Osakeyhtiöistä Istekki tuottaa informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja. Sakupen alaa ovat pesula- ja vuokratekstiilipalvelut, ja Sansia Oy huolehtii kuntayhtymän hankinnoista.

Lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Mustinlampi ja Kiinteistö Oy Isoharja. Kiinteistö-KYS on sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin vuokrataloyhtiö.

Sansia Oy on vuonna 2011 perustettu julkisomisteinen yhtiö, joka tuottaa hankinta- ja henkilöliikenteen palveluja kymmenille julkisyhteisölle eri puolella Suomea. Yhtiön suurimmat osakkaat ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki.

Lue lisää

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Islab vastaa itäsuomalaisten sairaanhoitopiirien laboratoriopalvelujen tuottamisesta. Islab tarjoaa kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoisalojen sekä genetiikan laboratoriopalveluita sairaanhoitopiireille ja niiden jäsenkunnille.

Islabin näytteenottotilat

Hallinnollisesti Islab on jaettu neljään aluelaboratorioon, joiden keskuspaikkakuntia ovat Savonlinna, Mikkeli, Joensuu ja Kuopio. Toimipaikkoja on noin 70 ympäri Itä-Suomea. Islab työllistää noin 600 työntekijää sijaisineen.

Islab on perustettu vuonna 2008. Liikelaitoskuntayhtymän omistajia ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri sekä Itä-Savon sairaanhoitopiiri. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistusosuus on 66,76 prosenttia.

Lue lisää

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina voivat olla sen palveluja käyttävät kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Yhtiö tuottaa julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä tieto- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan (ICMT) palveluja.

Suurimmat omistajat ovat Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Yhtiöjärjestyksen mukaan Istekki Oy:n tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osingonjakoa varten, vaan tarjota omistajilleen kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä palveluja.

Istekin logo

Operatiivinen toiminta käynnistyi vuonna 2010, jolloin yhtiöön siirtyivät Kuopion kaupungin atk-keskuksen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin TekPlussan toiminnot ja henkilöstö.

Istekki toimii julkisen sektorin vahvana kumppanina. Toiminnassa uudet järjestelmäkokonaisuudet ja niitä tukevat palveluratkaisut suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaatioiden tietohallintojen kanssa.

Lue lisää

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tytäryhtiö Kiinteistö Oy Mustinlampi omistaa, hallitsee ja vuokraa kiinteistöjä tukipalveluiden käyttöön sekä tuottaa sairaanhoitopiirin asiakkaille ja henkilöstölle tarkoitettuja pysäköintipalveluja.

Ilmakuva Puijon sairaalasta

Kiinteistöt

Kiinteistö Oy Mustinlampi omistaa Puijon sairaalan pysäköintitalon ja Sädeparkin, hallinto- ja toimistorakennuksen HALTOn (rakennus 10), toimistorakennukset 3 ja 5 sekä tukipalvelujen käytössä olevan rakennus 12 (rakennusosa 1DT) sekä rakennus 13:ta.

Rakennushankkeet

TUKE 1 -hankkeessa Kiinteistö Oy Mustinlampi rakennutti uuden keittiörakennuksen Puijon sairaalan alueelle. Kohde valmistui syksyllä 2013. Servica valmistaa rakennuksessa arviolta 2,9 miljoonaa ateriaa vuodessa Puijon ja Harjulan sairaaloiden sekä muiden hoivalaitosten tarpeisiin. Rakennuksen laajuus on kaikkiaan 10 650 kerrosneliömetriä ja rakentamiskustannukset 26 miljoonaa euroa (alv 0 %). TUKE 1- hankkeessa rakennettiin lisäksi tunnelit Puijon sairaalasta Itä-Suomen yliopiston Canthia-rakennukseen ja  Harjulan sairaalaan.

TUKE-investointien 2. vaiheessa peruskorjattiin Puijon sairaalan keittiöltä ja logistiikalta vapautuneisiin tiloihin jakelukeskus oheistiloineen sairaalan logistiikan tarpeisiin. Rakennettuihin toimisto- ja tuotantotiloihin keskitettiin myös Istekki Oy:n toimintoja. Muutostyöalue käsitti noin 5 000 kerrosneliötä ja hankkeen kustannukset olivat noin 10 miljoonaa euroa.

Apteekin peruskorjaus ja laajennushankkeessa Kiinteistö Oy Mustinlampi rakennutti nykyaikaiset vaatimukset täyttävät tilat sairaala-apteekille. Uudet tilat otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa. Muutostyö käsitti noin 5 500 kerrosneliötä, joista noin puolet on varsinaista työskentely- ja tuotantotilaa. Rakennukseen tehtiin lääkkeenvalmistukselle puhdastiloja noin 650 neliömetriä. Hankkeen rakentamiskustannukset olivat noin 11 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Sädesairaalan yhteyteen Kelkkailijantielle rakennettu kaksitasoinen 220-paikkainen Sädeparkki (rakennus 9) otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa.

Yhteystiedot


Petri Pyy
toimitusjohtaja
p. 044 717 9715

etunimi.sukunimi@kuh.fi

Käyntiosoite
KYS Puijon sairaala, rak. 3, 4. krs

Postiosoite
Kiinteistö Oy Mustinlampi
PL 100
70029 KYS

Laskutusosoite
Kiinteistö Oy Mustinlampi
PL 42812
00021 LASKUTUS

y-tunnus: 017 2734-0

Verkkolaskujen OVT-tunnus:
003701727340
Operaattori: OpusCapita Group Oy
Operaattorin välittäjätunnus:
003710948874

 

Sakupe Oy tuottaa pesula- ja vuokratekstiilipalveluita yrityksille ja yhteisöille.  

Toimipisteet sijaitsevat Siilinjärvellä, Joensuussa ja Jyväskylässä. Sakupen palveluksessa on noin 250 henkilöä.

Sakupen osakkaita ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Siilinjärven kunta, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Pohjois-Karjalan Siun sote, Kuopion kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Savon koulutuskuntayhtymä, Joensuun kaupunki, Ylä-Savon sote, Servica Oy ja Itä-Savon Sosteri.

Lue lisää

Servica Oy:n omistavat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Servica Oy:n toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- ja logistiikkapalveluja ja muita huollon tukipalveluja. Servica vastaa myös äidinmaitokeskuksen toiminnasta.

Servicassa työskentelee noin 1 200 ammattihenkilöä. Toimipisteitä on yli 100 ja kiinteistö- ja laitoshuoltokohteita yli 300. Servicalaisista lähes puolet työskentelee Kuopion kaupungin Harjulan ja KYSin Puijon sairaalan alueella.

Ulkokuva Servican rakennuksesta

Servican ruokapalvelut valmistaa KYSin tontille syyskuussa 2013 käyttöönotetussa keittiössä aterioita muun muassa KYSin, Harjulan sairaalan sekä kaupungin hoivalaitosten ja -virastojen tarpeisiin. Keittiö tuottaa noin 2,9 miljoonaa ateriaa vuodessa, ja siellä työskentelee ruuanvalmistuksessa 60 - 70 ruokapalveluammattilaista.

Keittiön tuotanto perustuu uuteen Cook and Chill -tuotantotapaan (valmista ja jäähdytä), jolla ateriat voidaan valmistaa aiempaa joustavammin toimitettavaksi tilaajille haluttuun aikaan ja kuumennettuna juuri ennen ruokailua. Aterioiden keskitetystä jakelusta ja kuljettamisesta vastaa Servican logistiikkapalvelut.

Lue lisää 

Kysteri on perusterveydenhuollon liikelaitos, jossa ovat mukana Kaavin, Rautavaaran, Leppävirran, Pielaveden, Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnat. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa kuntien perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisestä.

Kysterin hoitaja tutkiii potilasta

Kysteri on yksi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palvelualueista. Liikelaitoksella on noin 357 vakinaista työntekijää ja noin 123 laitospaikkaa. Kysterin väestöpohja on noin 24 658 asukasta.

Palvelut on jaettu lähi-, seudullisiin ja alueellisesti keskitettyihin palveluihin. Puitesuunnitelman pohjalta laaditaan vuosittaiset palvelusopimukset kuntien kanssa. Suunnitelmassa kuvataan kuntalaisille tuotettavat palvelut ja toimintalinjat.

Organisaatio

Liikelaitoksen toimintaa johtaa johtokunnan valitsema toimitusjohtaja, jonka tukena on liikelaitoksen hallinto: johtava hoitaja, hallintopäällikkö ja hallintosihteeri.

Hallinnon tehtäviä ovat

  • liikelaitoksen tuotantotoiminnan ja laadun kehittäminen
  • viestintä ja suhdetoiminta
  • talous-, henkilöstö- ja tietohallinto
  • muut liikelaitoksen hallinto- ja talousasiat sekä sisäinen valvonta

Liikelaitos jakautuu palveluyksiköihin, joilla on omat palveluyksikköjohtajat. Palveluyksiköt voivat jakautua palveluryhmiin, joilla on omat esimiehet. Palveluyksikköjaosta päättää johtokunta ja liikelaitoksen muusta organisaatiosta toimitusjohtaja.

Päätöksenteko

Kysterillä on tilaajatoimikunta ja johtokunta, joiden toimikausi on kuntavaalikauden pituinen. Tilaajatoimikunnan keskeinen tehtävä on palvelujen järjestämisvastuusta huolehtiminen. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa.

Lue lisää

Yhteystiedot

Ritva Vitri
toimitusjohtaja
p. 044 717 1210 

Eija Peltonen
johtava hoitaja
p. 044 717 1211 

Tuomo Nissinen
hallintopäällikkö 
p. 044 717 1212

Merja Harju
hallintosihteeri
p. 044 717 1213

Kysterin kaikki yhteystiedot