Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaaja toimii yhteyshenkilönä kodin, sairaalan ja kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden välillä. Hänen tehtävänään on tukea asiakkaita ja heidän läheisiään muuttuvissa elämäntilanteissa. Kuntoutusohjaaja osallistuu muun muassa kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

Kuntoutusohjaaja ohjaa palvelujen käytössä sekä auttaa yhteydenpidossa viranomaisiin ja muihin kuntoutuksen toimijoihin. Hän ohjaa asiakasta apuvälineasioissa ja asuntoon liittyvissä muutostöissä. Kuntoutusohjaaja neuvoo ja ohjaa vammaisuuteen liittyvissä kuntoutus- ja sosiaaliturva-asioissa.  

Toimintamuodot

  • Kotikäynnit
  • Päiväkoti-/koulukäynnit
  • Työpaikkakäynnit
  • Tapaamiset sairaalan osastoilla ja poliklinikoilla
  • Ensitietopäivät ja sopeutumisvalmennus

Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä asiakas, hänen läheisensä tai sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta. Kuntoutusohjaajan palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Kuntoutusohjaaja yhteystiedot

Yhteystiedot

Kuntoutuksen hoitopalvelut KYSissä

Foniatrian poliklinikka
Kuulovammaiset ja kielihäiriöiset lapset
Eija Heimonen
p. 044 717 2841

Keuhkopoliklinikka
Aikuiset keuhkosairauspotilaat
Riitta Moilanen
p. 044 717 5473

Kuntoutustutkimuspoliklinikka
Vaikeasti liikuntavammaiset aikuiset
Anna-Maija Savinainen
p. 050 370 7138

Kuulo- ja tasapainokeskus
Kuuroutuneet nuoret ja aikuiset
Anna-Leena Roitto
p. 044 717 2854

Lastentautien klinikka
Pitkäaikaissairaat lapset
Lea Tissari
p. 044 717 2761

Lastenneurologian yksikkö
Neurologisesti vammaiset ja liikuntavammaiset
Tuija Korhonen
p. 044 717 2460

Lasten veri- ja syöpätautien osasto
Minna Kovanen
p. 044 717 4809

Neurologian poliklinikka
Neurologiset aikuiset
Minna Kasanen
p. 044 711 3030

Silmätautien poliklinikka
Näkövammaiset aikuiset ja kuurosokeat
Tuula Hartikainen
p. 044 717 9599

Näkövammaiset lapset, kuopiolaiset ja siilinjärveläiset aikuiset
Riitta Rajala
p. 044 717 2480

Syöpäkeskus
Aikuiset syöpäpotilaat
Kirsi Vänttinen
p.  044 711 3124

Postiosoite

PL 100, 70029 KYS

Sähköposti

etunimi.sukunimi@kuh.fi