Hallinto ja päätöksenteko toimielimet Kyserin johtokunta

Kysterin johtokunta

Kysterin johtokunta valvoo ja ohjaa liikelaitoksen toimintaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen alaisena. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta.

Johtokunnan tehtäviin kuuluu esimerkiksi

  • päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden rajoissa sekä järjestämissuunnitelmien ja palvelusopimusten puitteissa
  • seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niistä
  • hyväksyä liikelaitoksen strategia- ja liiketoimintasuunnitelmat, palvelusopimusten hinnoittelun perusteet sekä talousarvio ja – suunnitelma
  • päättää liikelaitoksen jakautumisesta palveluyksiköihin
  • valvoa liikelaitoksen etua, edustaa sitä ja käyttää sen puhevaltaa

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto valitsee johtokunnan jäsenkuntia kuultuaan. Johtokuntaan nimetään seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi. Johtokunnan jäsenistä viisi valitaan liikelaitoksen kolmen palveluyksikön alueelta, yksi on liike-elämää tunteva asiantuntija ja yksi sairaanhoitopiirin edustaja.

Kysterin johtokunta 2022-2026

Jorma Räsänen
puheenjohtaja
(varajäsen Matti Ahonen)

Sairaanhoitopiirin edustaja
Juuso Tamminen
(varajäsen Minna Mykkänen)

Minna Back-Hytönen
(varajäsen Maarit Tarvainen)

Anne Aholainen
(varajäsen Erkki Hynninen)

Rauni Lamberg
(varajäsen Päivi Miettinen)

Paavo Leppänen
(varajäsen Markku Paananen)                          

Paula Aikio-Tallberg
liike-elämän edustaja
(varajäsen Janne Parkkila)

Hallinto ja päätökset toimielimet Kyserin johtokunta 2017-2021