Ammattilaiset lääkärinä kysissä banneri

Lähikuvassa lääkäri

Breadcrumb

Ammattilaiset lääkärinä KYSissä

Lääkärinä KYSissä

Kuopion yliopistollinen sairaala on lähes 700 lääkärin työpaikka. Yliopistollisen sairaalan ilmapiiri on raikas ja kehitysmyönteinen. Ajanmukaiset tilat, modernit laitteet, erinomaiset koulutusmahdollisuudet ja osaava työyhteisö tekevät KYSistä hyvän työpaikan. Opetussairaalassa koulutetaan myös alan tulevat huiput.

Vuonna 2015 Kuopioon valmistui uusi Kaarisairaala ja sen myötä Euroopan suurin leikkausosasto. Modernit tilat ja laitteet mahdollistavat uudenaikaisimmat toimintatavat ja –mallit. Henkilökunnan koulutukseen ovat käytettävissä myös innovatiiviset simulaatiotilat.

KYS on huippuosaajien yhteisö, jossa osaamista myös arvostetaan. Lääkäreiden palkkasuositus on suomalaisten yliopistosairaaloiden kärkeä.

KYS on kehittänyt systemaattisesti lääkäreiden urapolkua. Virkanimiä on uudistettu tukemaan pitkäjänteistä urakehitystä. KYSissä on mahdollista edetä erikoislääkäristä apulaisylilääkäriksi ja edelleen osastonylilääkäriksi ja ylilääkäriksi.

KYS järjestää monipuolista täydennyskoulutusta henkilökunnalleen. Myös kansainvälisiä koulutuksia ja tutkintoja tuetaan. Mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä on tarjolla sekä potilastyöstä että tutkimuksesta kiinnostuneille lääkäreille.

Työ ja tutkimus käsi kädessä

Tieteellinen tutkimus on yliopistosairaalan toiminnan perusta. Kliinistä työtä ja tieteellistä tutkimusta lähennetään jatkuvasti. KYS ja Itä-Suomen yliopisto tekevät tiivistä yhteistyötä, ja kliininen tutkijakoulu tarjoaa erinomaiset puitteet tutkimuksen tekemiseen. Tutkijoiden tukena on myös KYSin oma tiedepalvelukeskus. Tutkimus- ja opetustyöstä innostuneet lääkärit voivat samanaikaisesti toimia yliopiston päävirassa ja tehdä kliinistä työtä KYSin sivuvirassa.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehdään työtä kaikilla lääketieteen erikoisaloilla. Erikoisalat eivät ole erillisiä saarekkeita, vaan ne toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Laaja-alaiset hoitotiimit painottuvat käytännön työssä. Moniammatillinen näkökulma on tärkeä osa hoitotyötä. Eri erikoisalojen lääkärit kokoontuvat pohtimaan potilaan hoitoa yhteisvoimin meetingohjelmissa.

KYS on ihmisen kokoinen sairaala. Puijon sairaala-alueella työskentelytilat ovat myös fyysisesti lähellä toisiaan. Kun toiminnot on keskitetty toimivaksi kokonaisuudeksi, liikkuminen osastolta toiselle helpottuu, työkaverit tulevat tutuiksi ja yhteisöllisyyden tunne vahvistuu.

KYS on kaikki erikoisalat kattava opetussairaala, jossa koulutetaan laaja-alaisia osaajia. Paraikaa sairaalassa kehitetään erikoistumisputkia, joiden myötä jokainen erikoistuva lääkäri voi hankkia kokemusta valitsemiltaan erikoisaloilta ja myös perusterveydenhuollon puolelta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin liikelaitoksessa Kysterissä.

Opetusmyönteinen henkilökunta ja asiasta innostuneet kouluttajat takaavat parhaan mahdollisen oppimisympäristön. Erikoisalojen koulutusten auditointeja on tehty useilla erikoisaloilla. Esimerkiksi KYSin neurologian klinikka on saanut erityismaininnan hyvästä meetingtoiminnasta ja perehdytyksestä valtakunnallisessa neurologian erikoislääkärikoulutuksen auditoinnissa.

Erikoistuville lääkäreille on tarjolla myös kansainvälisiä koulutusmahdollisuuksia, joillakin erikoisaloilla niitä jopa edellytetään. Esimerkiksi radiologiaan ja plastiikkakirurgiaan erikoistuvien lääkärien opintoihin kuuluu kansainvälisiä kursseja.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) päivystys on Pohjois-Savon alueella toimiva laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö. Päivystyksessä ovat edustettuina kaikki isot erikoisalat ja erillinen YLE-linja. Päivystyksessä toimii myös päivystyksen peruskoulu, joka on hyvä reitti sekä vastavalmistuneelle että kokeneemmallekin perehtyä päivystystyön arkeen.

Työnkuva

Haemme KYS päivystysalueelle lääkäreitä sekä yksittäisiin keikkapäivystysvuoroihin (YLE) että erimittaisiin määräaikaisiin työjaksoihin. Voit olla vasta valmistunut lisensiaatti tai jo valmis erikoislääkäri esimerkiksi akuuttilääketieteen- tai yleislääketieteen alalta.

Päivystyksessä ovat edustettuina kaikki isot erikoisalat ja erillinen YLE-linja. Konsultaatiot kaikilta erikoisaloilta saa tarvittaessa myös yöaikaan. Päivystysvuorossa YLE-linjan päivystäjän tehtäviin kuuluu ensisijaisesti ESI 3-5 -luokiteltujen yleislääketieteen potilaiden tutkiminen ja hoito. Muiden erikoisalojen potilaita hoidetaan osaamisen ja ajan sallimissa rajoissa. Ruuhkatilanteissa muiden erikoisalojen lääkärit ovat tukena. Tehtävään kuuluu myös ensihoidon puhelinkonsultaatioihin vastaaminen. Päivystystyöhön liittyy perehdytys.

Palkkasopimus

Palkkaus on kilpailukykyinen. Lääkärille maksettava korvaus muodostuu tuntikohtaisista peruskorvauksista lääkärisopimuksen (LS) päivystyskertoimilla, sekä potilaskohtaisesta käyntipalkkiosta (YLE). Lomakorvaus (9%) maksetaan niille lääkäreille, jotka eivät ole työsuhteessa KYSiin.
Sopimus on voimassa määräajan, tällä hetkellä 31.12.2022 saakka.

Päivystyksen peruskoulun tarkoituksena on perehdyttää sinut päivystyspotilaan hoitoon kouluttajalääkärin lähiohjauksessa sekä viikkokoulutuksissa. Koulutusohjelma tarjoaa sinulle hyvät edellytykset perehtyä laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön toimintaan, oppia tuntemaan päivystyspotilaan hoitoprosessia ja  ratkaisemaan yleislääketieteen päivystyksellisiä potilastapauksia sekä halutessasi voit syventää päivystysosaamistasi myös muiden erikoisalojen kiireettömämpien potilaiden hoidon parissa.

Haemme päivystyksen peruskouluun yleislääketieteen erityiskoulutuksessa (YEK) olevia  suorittavia tai yleislääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä 3-6 kuukauden koulutusjaksolle.

Muun alan erikoistuvana lääkärinä kolmen kuukauden koulutusjakson voit hyödyntää myös osana kaikkien erikoisalojen koulutusohjelmiin kuuluvaa pakollista 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusta.

Tutustu lisää Päivystyksen peruskouluun ja hae

Ammattilaiset lääkärinä KYSissä tarjoaa lääkäreilleen websisältö oikeapalsta

KYS tarjoaa lääkäreilleen

 

  • Ajanmukaiset tilat, uudenaikaiset laitteet
  • Työmahdollisuudet kaikilla erikoisaloilla
  • Kilpailukykyisen palkkauksen
  • Hyvän perehdytyksen työtehtäviin
  • Monipuoliset täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuuden
  • Yhteisöllisen ja opetusmyönteisen ilmapiirin
  • Osaavat työkaverit ja mukavan työyhteisön