Lapsen puolesta asioiminen

Lapsen puolesta asioiminen verkossa

Jokaisen 10-17 vuotta täyttäneen lapsen tulee antaa kirjallinen suostumus, jossa lapsi antaa huoltajalle luvan hänen puolestaan asioimiseen KYSin sähköisissä palveluissa.

Sähköisissä palveluissa tarvitaan henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen varmennekortti.

Suostumus annetaan täyttämällä ja allekirjoittamalla lomake. Lomake täytetään KYSin terveydenhuollon ammattilaisen kanssa vastaanottotilanteessa. Suostumuslomakkeen löydät tästä.

Lapsi voi myös kieltää sähköisissä palveluissa terveydentilaansa ja hoitoonsa liittyvien tietojen antamisen huoltajalleen. Lomake, jolla lapsi voi kieltää puolestaan asioinnin sähköisissä palveluissa löytyy täältä.

Lapsen kyvykkyys tehdä päätöksiä omasta hoidostaan arvioidaan terveydenhuollon ammattilaisen tapaamisessa. Ammattilainen arvioi lapsen kyvykkyyden lapsen ikään ja kehitystasoon nähden. Arviointitilanteessa käydään läpi, mitä puolesta asioinnilla sähköisissä palveluissa tarkoitetaan.

Lapsi voi pyytää hänen puolestaan asioimisen kieltämistä, mutta jokainen pyyntö arvioidaan tapauskohtaisesti. Mikäli ammattilainen päätyy arvioinnin jälkeen siihen, ettei lapsi ole kykenevä tekemään päätöstä itsenäisesti, huoltajat voivat edelleen hoitaa lapsensa asioita myös sähköisesti.

Lisätietoa ala-ikäisen puolesta asioinnista saa hoitavasta yksiköistä.

Lapsen puolesta asioiminen lisätietoja linkkilista