Opinnäytetyöt_bannerikuva

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt

KYS tarjoaa erilaisia AMK-opinnäytetöiden aiheita, joita löydät aihepankista. Opinnäytetyöprosessi on nelivaiheinen.

Aiheen valinta

Opinnäytetöiden aiheet on jaoteltu KYSin magneettisairaalamallin mukaisesti:

 • Ammatillinen toiminta
 • Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
 • Hoitotyön johtaminen
 • Tutkimus ja kehittäminen

Kun löydät aihepankista sinua kiinnostavan aiheen ja haluat varata sen, ilmoita asiasta sähköpostilla kliinisen hoitotyön opettajalle: klinikkaopettajat@kuh.fi​​​​​​​

 • Kunkin aiheen kohdalla on mainittu yhteyshenkilö, jolta saat lisätietoa.
 • Yhteydenotot sähköpostitse (etunimi.sukunimi@kuh.fi).
 • Opinnäytetyön aihekuvaus tulee toimittaa yhteyshenkilöille 3kk kuluttua aiheen varaamisesta tai aihe palautetaan takaisin pankkiin.

Ideapalaveri

Ota yhteyttä opinnäytetyön yhteyshenkilöön ideapalaverista sopimiseksi. Ideapalaverissa tarkennetaan yhteistyössä opinnäytetyön sisältöä ja sovitaan yhteistyöhön liittyvistä asioista

Tutkimuslupa

Opinnäytetyön tekemisessä on noudatettava tutkimustyötä koskevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita ja KYSin antamia ohjeita. Opinnäytetyön tekemistä varten tarvitaan tutkimuslupa. Lupakäytännöistä löydät lisätietoa opinnäytetöihin liittyvistä hallinnollisista ohjeista.

Valmiit opinnäytetyöt

Opinnäytetyö käydään esittelemässä työyksikössä, jonka toimeksiannosta se on tehty. Se toimitetaan kyseiseen työyksikköön sekä tieto valmistuneesta opinnäytetyöstä (opinnäytetyön nimi ja tekijät) ilmoitetaan myös kliinisen hoitotyön opettajille klinikkaopettajat@kuh.fi

Opinnäytetöiden aihepankki

Tälle sivulle on koottu KYSissä tarjolla olevia opinnäytetöiden aiheita.

Opinnäytetyöt Opinnäytetöiden aihepankki haitari

 • ​​​​​​​ ​​​​​​​Fysioterapeuttien osaaminen (Pohjois-Savossa tai KYSissä) Potilastiedon arkiston (Kanta) palveluista ja arkiston hyödyntäminen omassa työssä. Fysioterapeutti-opiskelijan AMK-tason työ (moniammatillinen toteutus mahdollinen). Aineiston keruu esim. kyselyt ja tapausselvitykset. Substanssiasiantuntija fysioterapeutti Kimmo Kostamo. Lupahakemus ylihoitaja Annmari Kainulainen.
 • Moniammatillinen yhteistyö-verkostotoiminnan hyödyt ammatillisessa toiminnassa. YAMK-tasoinen työ. Yhteyshenkilöt Tarja T-H.
 • ​​​​​​​Millaisia toiveita/tarpeita potilailla/asiakkailla on uuteen psykiatriseen sairaalaan? YAMK-tason työ. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.
 • Hoitotyön esimiesten rooli psykiatrisen hoitotyön muutoksessa. Psykiatriatalohanke 2019. Kirjallisuuskatsaus tai laadullinen tutkimus. AMK-tason työ. Yhteyshenkilö Saija Turpeinen.
 • Osastonhoitaja näyttöön perustuvan toiminnan implementoijana (sairaanhoitajan näkökulma). YAMK-tason työ. Yhteyshenkilöt Tarja T-H, Anne Vaajoki.

Ei vapaita aiheita tällä hetkellä.

Opinnäytetyöt Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kliinisen hoitotyön opettajat
​​​​​​​klinikkaopettajat@kuh.fi