Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityö

KYSin potilaana voit keskustella terveyssosiaalityöntekijän kanssa siitä, miten sairaus vaikuttaa elämäntilanteeseesi.  

Saat tarvittaessa lisätietoja sosiaaliturvaan, palveluihin tai kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Palvelumme ovat kaikkien potilaiden, perheiden ja läheisten saatavilla luottamuksellisesti ja maksutta. Yhteyden sosiaalityöntekijään saat sinua hoitavan hoitohenkilökunnan kautta.

Tarjoamme apua mm. seuraavissa asioissa:  

 • Sairauspäiväraha, kuntoutusraha, eläkkeet, vammaisetuudet
 • Ammatillinen kuntoutus, matkat ja lääkekulut, lasten etuudet
 • Lakisääteiset vakuutukset (työtapaturma, ammattitauti, liikennetapaturma)
 • Toimeentulo, asuminen
 • Vaikea sairaustilanne, vammautuminen, kuntoutumisen suunnittelu
 • Potilaan huoli ja elämäntilanne, lapsiperheiden tukeminen
 • Kriisitilanne ja psykososiaalinen tukeminen
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Rikosuhripalvelut
 • Ulkomaalaiset, paperittomat, kotikunta-asioihin liittyvät selvittelyt
 • Erityistä tukea tarvitsevan henkilön tuen tarpeesta ilmoittaminen
 • Edunvalvonta
 • Muutoksenhaku, valitustilanteet

Sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa voit keskustella uudessa elämäntilanteessa askarruttavista asioista, katso lisää alla olevasta videosta.

Terveyssosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Sosiaalityöntekijä osallistuu tarvittaessa potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Sosiaalitoimen etuustietopalvelu Kelmu

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Kansaneläkelaitos (Kela) ovat tehneet sopimuksen sosiaalitoimen etuustietopalvelun (Kelmu) käytöstä. Sen mukaan KYSin sosiaalityöntekijät voivat potilaan luvalla katsoa tietoa Kelan

 • etuuksien vireilläolosta
 • etuuksien ratkaisuista
 • etuuksien maksuista
 • vakuuttamisasioiden vakuutusjaksoista
 • Kelan hallussa olevat työeläkkeiden päätöstiedot

Tiedot luovutetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n 1 momentin ja 21 §:n sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 a §:n perusteella sairaanhoitopiirille laissa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten.

Sosiaalityöntekijät informoivat asiasta ja kysyvät potilaan luvan aina ennen tietojen katsomista.

Sosiaalityöntekijä yhteystiedot

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot löydät oheisesta liitteestä (pdf).