Toimeksiantotutkimukset web-sisältö

Toimeksiantotutkimukset

Toimeksiantotutkimuksissa (tilaus- / palvelututkimukset) ulkopuolinen rahoittaja tilaa tutkimuksen KYSiltä. Tutkimuksesta tehdään tutkimussuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja tutkimussopimus. Lisäksi haetaan tarvittavat lausunnot ja luvat.

Vastaava tutkija on velvollinen huolehtimaan lakien, asetusten, ohjeistojen (ICH-GCP -periaatteet, Helsingin julistus, Fimean määräykset, jne.) sekä KYSin ohjeiden noudattamisesta tutkimuksessa. Vastuu valvonnan osalta on myös osaamiskeskusjohtajalla ja palvelukeskusjohtajalla. Tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin kaikki lausunnot ja luvat ovat kunnossa.