Asset Publisher

Anna palautetta

Asset Publisher

Siirry OmaKYSiin

Navigation Menu

Uutinen

Ensimmäinen suomalaisen tehohoidon toimintakertomus julkaistu

25.5.2022

Valtakunnallinen tehohoitokonsortio on julkaissut ensimmäisen suomalaisen tehohoidon toimintakertomuksen. Raportissa esitellään yleisellä tasolla suomalaisen tehohoidon tuloksia sekä COVID-19 epidemian vaikutuksia. Raportista voimme nähdä, että suomalainen tehohoito on laadukasta ja myös...

Read more
25.5.2022 Uutinen

Ensimmäinen suomalaisen tehohoidon toimintakertomus julkaistu

Valtakunnallinen tehohoitokonsortio on julkaissut ensimmäisen suomalaisen tehohoidon toimintakertomuksen. Raportissa esitellään yleisellä tasolla suomalaisen tehohoidon tuloksia sekä COVID-19 epidemian vaikutuksia. Raportista voimme nähdä, että suomalainen tehohoito on laadukasta ja myös tasalaatuista, ja sen resursseja käytetään tehokkaasti. Vertailutietoa on käytettävissä mm. hoitojaksojen määristä, hoidon tuloksista, sekä hoidettavista potilasryhmistä.

Tehohoito on toiminut Suomessa vertaisarvioinnin edelläkävijänä, sillä sen tuloksia on vertaisarvioitu jo vuodesta 1994 alkaen. Viime vuosina tehohoidon konsortioon on kuulunut 26 teho- ja tehovalvontaosastoa, joten sen voidaan sanoa kattavan lähes kokonaan suomalaisen aikuisille suunnatun tehohoidon. Konsortioon kuuluu myös ulkomaisia yksiköitä Sveitsistä ja Virosta, joka mahdollistaa kansainvälisen ulottuvuuden vertaisarviointiin.

Tehohoidon vertaisarviointi perustuu tehohoitokonsortion laaturekisteriin. Laaturekisteritoiminta on mahdollistanut osaltaan COVID-19-epidemian tehokkaan tilannekuvaraportoinnin. Tehohoitorekisteri on yksi kymmenestä THL-kumppanuusrekisterihankkeista.

Tehohoitorekisteri, toimintakertomus 2020-2021

All topics