Asset Publisher

Anna palautetta

Asset Publisher

Siirry OmaKYSiin

Navigation Menu

Uutinen

Turvallisesti kotiin päivystyksestä

7.10.2022

Kotiutushoitaja Päivi Rosilainen hymyilee tyytyväisenä. Hän on juuri saanut sovittua jälleen yhden päivystyspotilaan jatkohoidosta ja kotiutumisesta. Potilaan asioiden järjestäminen puhelimitse kesti tällä kertaa yhteensä reilut pari tuntia.

Tilanne on varsin tavallinen, sillä...

Read more
7.10.2022 Uutinen

Turvallisesti kotiin päivystyksestä

Teksti: Johanna Eronen Kuva: Riikka Myöhänen

Mia Hirvonen (vas.) ja Päivi Rosilainen ovat kotiutushoitajia KYSin päivystyspoliklinikalla.

Mia Hirvonen (vas.) ja Päivi Rosilainen ovat kotiutushoitajia KYSin päivystyspoliklinikalla.

Kotiutushoitaja Päivi Rosilainen hymyilee tyytyväisenä. Hän on juuri saanut sovittua jälleen yhden päivystyspotilaan jatkohoidosta ja kotiutumisesta. Potilaan asioiden järjestäminen puhelimitse kesti tällä kertaa yhteensä reilut pari tuntia.

Tilanne on varsin tavallinen, sillä ikääntyneiden ja monisairaiden hoidon jatkuvuudesta huolehtiminen vaatii yhteydenpitoa usean eri tahon kanssa. Huomioitavien asioiden lista on pitkä: lääkkeet, apuvälineet, jatkohoito-ohjeet, kuljetus, kotihoito, omaisten informointi…

Elokuun puolivälistä lähtien KYSin päivystyksessä potilaan turvallisesta kotiutumisesta ja hoidon jatkuvuudesta ovat huolehtineet kotiutushoitajat. Päivystyksessä toiminta on uutta. Sen taustalla ovat havainnot siitä, etteivät päivystyspotilaan kotiutus ja jatkohoitoon pääsy ole aiemmin toteutuneet parhaalla tavalla.

– Kotiuttamiseen liittyvät asiat hoidettiin ennen päivystyksellisissä hoitoryhmissä hoitotyön lomassa, kotiutushoitajat Päivi Rosilainen ja Mia Hirvonen kertovat.

– Tämä johti siihen, että kunnan kotihoidon yhteyspisteeseen tuli lukuisia yhteydenottoja eri hoitajilta, eri potilaiden asioista. Nyt jatkohoidon järjestely tehdään koordinoidusti, ja päivystyksen kotiutushoitaja voi samalla soitolla käydä läpi useamman kotiutujan asiat kotihoidon kanssa. Tämä säästää kaikkien aikaa.

Rosilainen ja Hirvonen kokevat tiedonkulun parantuneen, kun potilaan asiat saa hoitaa keskeytyksettä. Myös inhimillisistä syistä johtuvat väärinkäsitykset ovat vähentyneet.

Helpotusta ruuhkaan vuodeosastoilla

Päivystyksen sairaanhoitajien työtä uudelleen järjestelemällä on pyritty keventämään sairaalan ruuhkautuneiden vuodeosastojen kuormitusta. Päivystysosastolla kotiutushoitajatoiminta näkyi myönteisesti jo ensimmäisen kuukauden aikana.

Tavoite on lisätä päivystyksestä suoraan kotiin jatkohoitoon siirtyvien määrää noin kymmenellä potilaalla vuorokaudessa. Syyskuussa kotiutushoitaja hoiti enimmillään kolmetoista kotiutujaa päivässä. Keskimäärin seitsemän potilasta päivittäin lähtee kotiin sen sijaan, että hoito jatkuisi KYSissä vuodeosastolla.

Kotiutushoitajien kautta kulkevat päivystyspotilaat ovat enimmäkseen ikäihmisiä, jotka tarvitsevat kotihoitoa. Joukossa on ollut myös Kuopiossa asuvia työikäisiä, joille on tehty esimerkiksi suonensisäinen antibioottihoito kotona vuodeosaston sijaan. Antibiootti on aloitettu päivystyksessä ja kotisairaala on huolehtinut hoidon jatkosta potilaan omassa kodissa.

Yhteistyötä koko Pohjois-Savon alueella

Kotiutushoitajia on päivystyksessä joka päivä kello 8–20. Toiminnan pilotti viime vuonna osoitti, ettei yksi vuoro riitä, kun toimintaa on ympäri vuorokauden kaikkina päivinä. Nyt kotiutushoitajina työskentelee kymmenen henkilöä kahdessa vuorossa. Silloin, kun hoidettavana ei ole kotiutuvien asioita, he tekevät päivystyksessä hoitotyötä.

Kotiutushoitajan aamu alkaa päivystysryhmien kierrolla, jossa käydään läpi kotiutumassa olevat potilaat. Tämän jälkeen vuorossa on palaveri paikkatilanteesta KYSin osastoilla ja maakunnan terveyskeskuksissa.

Paikkatilanteesta tietoja vaihtavat KYSin ja Pohjois-Savon kuntien ja kaupunkien edustajat, siis samat kumppanit, jotka ensi vuoden alusta muodostavat Pohjois-Savon hyvinvointialueen.

– Näin meillä kaikilla on käytössä ajantasainen paikkatilanne koko maakunnasta. Tiedämme, kuinka moni sairaalasta poislähtevä tarvitsee jatkohoitopaikan ja miten alueella on paikkoja. Yhteinen tilannepalaveri on tiivistänyt ja parantanut yhteistyötä, Rosilainen kuvaa.

Palaverin jälkeen kotiutushoitajan päivä jatkuu potilaiden asioiden järjestelyllä. Potilaskontakti päivystyksessä on lyhyt, ja siinä täytyy arvioida kokonaisvaltaisesti potilaan tilanne, kuten kotona pärjääminen, ja sopia tarvittavasta avusta.

Rosilainen ja Hirvonen kokevat työssään ja kotiuttamisessa tapahtuneen muutoksen tarpeelliseksi ja oikeaksi. Näkemystä vahvistavat kiitokset potilailta, omaisilta, henkilökunnalta ja hoitolaitoksista.

– Tämä on pitkäjänteisen valmistelun tulos, ja sitä myös vastustettiin. Toiminnan alettua moni epäillen suhtautunut on tullut sanomaan, että tämähän on tosi hyvä juttu. Nykyään kollegat jo kysyvät, että onhan meillä vuorossa kotiutushoitaja, Rosilainen hymyilee.

All topics