Extranetin käyttöohjeet ja -ehdot sekä rekisteriseloste

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin extranet on tarkoitettu sairaanhoitopiirin yhteistyökumppaneiden käyttöön. Extranet-palveluiden käyttäminen edellyttää käyttöehtojen (ks. alla) hyväksymistä.

Rekisteröityminen

Sairaanhoitopiirin extranetpalvelu koostuu erillisistä työtiloista, joiden rekisteröitymistavat vaihtelevat. Kunkin työtilan nimetyt vastuuhenkilöt voivat kutsua henkilöitä työtilansa käyttäjiksi. Käyttäjälle voidaan lähettää myös sähköpostitse rekisteröitymispyyntö työtilaan.

Joidenkin työtilojen käyttäjäksi on mahdollista rekisteröityä ilman erillistä pyyntöä. Työtilaa pääsee käyttämään heti rekisteröitymisen tapahduttua tai sen jälkeen, kun työtilan hallinnoija hyväksyy rekisteröitymispyynnön.

Sairaanhoitopiirin oma henkilöstö kirjautuu extranet-työtiloihin samoilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, joilla kirjaudutaan myös työpisteelle. Suljettuihin, rekisteröitymistä vaativiin työtiloihin myös sairaanhoitopiirin sisäiset käyttäjät tarvitsevat erillisen kutsun työtilan hallinnoijalta.

Palveluun kirjautuminen

Käyttäjä voi kirjautua sairaanhoitopiirin extranet-palveluun henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka hän saa rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi. Extranetin sisällä käytetään kertakirjautumista, joten samalla tunnuksella pääsee kaikkiin niihin työtiloihin, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus.

Käyttöehdot

Extranet on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ylläpitämä palvelu, joka on tarkoitettu sairaanhoitopiirin yhteistyökumppaneiden käyttöön. Sairaanhoitopiiri pidättää oikeuden rajoittaa käyttäjän oikeuksia palvelussa. Sairaanhoitopiirin edustaja voi myös hylätä käyttäjän rekisteröitymispyynnön tai rekisteröitymisen työtilaan, mikäli ei katso sitä tarkoituksenmukaiseksi.

Extranetiin myönnetään vain henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia, jotka on tarkoitettu yhden yksittäisen henkilön käytettäväksi. Yhteiskäyttötunnuksia ei ole, vaan jokainen käyttäjä rekisteröityy henkilökohtaisesti extranetin käyttäjäksi.

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä luo itselleen henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, joka aktivoituu, kun hänen rekisteröitymisensä palveluun on hyväksytty. Samalla hän saa salasanan, jonka voi vaihtaa. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen asianmukaisesta käytöstä ja sitoutuu käyttämään extranetiä vain työtehtäviinsä liittyvää tarkoitusta varten. Käyttäjätunnuksen edelleen luovuttaminen ja levittäminen tai saattaminen kolmannen osapuolen tietoon on kielletty. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Jos asiakas unohtaa salasanan, uuden salasanan voi tilata extranetin kirjautumissivulta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ei vastaa tunnuksen ja/tai salasanan paljastumisen takia asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Työtilan käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on oikeus evätä asiakkaan rekisteröitymispyyntö työtilaan tai poistaa rekisteröitymisoikeus työtilaoikeuksien katselmoinnin yhteydessä, mikäli asiakkaan työtilan käyttöä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi.

Sairaanhoitopiiri voi myös poistaa henkilön tunnukset myöhemmin, mikäli asiakas ei noudata palvelun käyttöä koskevia ehtoja tai muulla tavalla väärinkäyttää palvelua siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

Asiakas voi ilmoittaa työtilan ylläpitäjälle, jos hän ei tarvitse enää extranetin käyttöoikeutta. Ilmoituksen yhteydessä on mainittava käyttäjätunnus ja salasana. Ilmoituksen voi tehdä osoitteeseen viestinta(at)kuh.fi tai extranetin kyseisen työtilan ylläpitäjälle.

Tekijänoikeudet

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on tekijänoikeudet extranet-palveluun. Rekisteröitynyt asiakas saa oikeuden käyttää työtilaa asiallisella, työssään tarvitsemallaan tavalla. Palvelun sisältöjen kaikenlaiseen käyttämiseen muussa yhteydessä tai julkaisemiseen tarvitaan sairaanhoitopiirin lupa.

Aineiston kopiointi samoin kuin aineiston käyttö uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen tai muuhun kaupalliseen hyödyntämiseen tai aineiston luovuttaminen vastaavassa tarkoituksessa kolmannelle on kielletty ilman erillistä lupaa.

Vastuut

Extranetin asiakas vastaa itse palvelujen käyttämisestä aiheutuvista puhelinmaksuista ja muista tietoliikenne-kustannuksista sekä laitteidensa ja ohjelmistojensa toiminnasta. Sairaanhoitopiiri ei vastaa asiakkaan ja sairaanhoitopiirin välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalveluiden toiminnasta. Sairaanhoitopiiri ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden takia asiakkaalle aiheutuvista vahingoista. Sairaanhoitopiiri ei myöskään vastaa asiakkaalleen tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sairaanhoitopiirillä on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen asiakkaalle, mikäli käytetyt laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun turvallisuuden.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja yleisiä rekisteröitymisehtoja, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muuten hyväksyttävästä syystä. Lisäksi sairaanhoitopiirillä on oikeus lopettaa extranetpalvelun tarjoaminen.