Ammattilaiset hoitotyö alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto

AKE-verkosto

 

Huom! Uudet sivumme löytyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen sivustolta osoitteesta  https://pshyvinvointialue.fi/ake​​​​​​​

 

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE toimii Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja sen YTA alueilla. Toiminnassa on mukana noin 40 edustajaa terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon ja koulutuksen organisaatioista. Asiakasnäkökulmaa verkostoon tuovat maallikkojäsenet. Verkosto on moniammatillinen, avoin työryhmä, joka toivottaa tervetulleiksi uudet jäsenet koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen YTA-alueelta.

 

Miksi kaatumisia tulee ehkäistä?

Kaatumiset ja putoamiset ovat yleisin tapaturmaisen kuoleman syy Suomessa. Nämä tapaturmat ovat myös johtavia syitä lonkkamurtumissa (yli 90 %) ja aivovammoissa (65 %) ja koskettavat erityisesti ikääntyneitä. Tilastojen mukaan yli 80-vuotiaista noin joka toinen kaatuu kerran vuodessa ja yli 65-vuotiaistakin joka kolmas. Parhaita tuloksia saadaan kun kaatumisten ehkäisy aloitetaan jo työikäisenä.
Lue lisää tapaturmien ehkäisystä Suomessa.

Materiaalia tukemaan kaatumisen ehkäisyä

AKE työstää jatkuvasti materiaalia tukemaan kaatumisten ehkäisyä. Osa materiaalista on tarkoitettu etupäässä ammattilaisille, mutta myös väestöä tuetaan kaatumisten ehkäisyssä. Materiaalit löydät Materiaalipankki-sivulta.

Vuoden 2022 päätteeksi on valmistunut kuvio Yhteistyö aikuisten kaatumisten ehkäisyn yhdyspinnoilla (pdf) AKE verkoston työstämänä. Kuvio kuvaa kaatumisten ehkäisyn moninaisia toimijoita, joiden kaikkien yhteisenä tavoitteena on pystyssä pysyminen.

Vuoden 2020 alussa on valmistunut Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet -tarkistuslista. Listan ovat laatineett proviisorit Anu Pitkonen (Ylä-Savon Sote), Kirsi Pesonen (Siun Sote) ja Raimo Ojala (KYS). Lue lisää listan taustasta ja käytöstä täältä.

Pysytään pystyssä -opas soveltuu tietopaketiksi jokaiselle. Opas toimii ammattilaisen tukena kaatumisen ehkäisyn ohjauksessa myös ruotsiksi, englanniksi, turkiksi, arabiaksi ja venäjäksi. Oppaat löytyvät AKE:n materiaalipankista. International Safety Media Award (ISMA) on palkinnut 2016 Pysytään pystyssä –oppaan englanninkielisen version parhaan painetun julkaisun palkinnolla.

AKE - Moniammatillinen verkosto

Verkoston jäsenet edustavat useita eri ammattiryhmiä; farmasia, fysioterapia, hoitotyö, hoitotiede, johtaminen, lääketiede, opetus ja koulutus, ravitsemustiede. Ammattilaisia täydentävät kansalaisia edustavat maallikkojäsenet.

Verkoston toiminnan missio ja visio vuoteen 2022

MISSIO – AKEn jäsenet toimivat aktiivisesti verkostossa. Jäsenet levittävät tietoa kaatumisten ehkäisystä omalla alueellaan / organisaatioissaan aktiivisesti. Kaatumisten ehkäisy on painopistealue alueellisessa hyvinvoinnin edistämisen työssä.
VISIO – Vakavien kaatumistapaturmien määrä vähenee.

Verkostoyhteistyötä EU:n alueella

Kesällä 2016 AKE hyväksyttiin Euroopan laajuiseen verkostoon European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) ja sen kautta ryhmään A2 Falls prevention.

Ammattilaiset hoitotyö AKE yhteystiedot

Kaatumisten ehkäisyvideo

KYSin viestintä ja kaatumisen ehkäisyn ammattilaiset ovat tehneet Miksi Lempi kaatui? –videon, jolla perehdytään kaatumisten syihin, ehkäisyyn ja kaatuneen hoitoon. Video toimii Firefox- ja Chrome-selaimilla.

Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet

Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet -tarkistuslista löytyy AKE:n materiaalipankista

Kaatumisvaaran vähentäminen -luentosarja

Luentosarjan tallenteet löytyvät AKE:n materiaalipankista. Videoissa on tietoa niin väestölle kuin ammattilaisille.

In English

The Regional Fall Prevention Network

 

Yhteystiedot

Säde Rytkönen
AKE-verkoston puheenjohtaja, hyvinvointikoordinaattori
PSSHP/ PTH-yksikkö
p. 044 717 6370
etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi

Mukana olevat organisaatiot

Attendo ​​​​​​​
Etelä-Savon sosiaali– ja terveyspalvelut, ESSOTE
​​​​​​​Itä-Suomen yliopisto (farmasian ja lääketieteen laitokset)
Jyväskylän kaupunki
Keski-Suomen keskussairaala ja sairaanhoitopiiri
KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry
Kuopion kaupunki
Kuopion yliopistollinen sairaala
Kysteri, perusterveydenhuollon liikelaitos
Savonia AMK
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Siilinjärven kunta
Sisä-Savon terveydenhuollon ky
Siun sote
Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Ylä-Savon SOTE ky

Kansainväliset verkostot

EIP on AHA portal
EU:n Regional collaboration in fall prevention