Anna palautetta haitarisivu

Anna palautetta

Asiakas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta ja kehittämisideoita sairaalassa käynnin yhteydessä tai sen jälkeen. Käsittelemme kaikki palautteet luottamuksellisesti siinä yksikössä, jota palaute koskee. Palautteiden ja kehittämisideoiden avulla asiakas ja hänen läheisensä voivat vaikuttaa ja kehittää sairaalan sekä yksiköiden toimintaa. Saatua palautetta käytämme myös toiminnan laadun seurantaan.

Voit antaa palautetta saamastasi hoidosta ja kohtelusta tai muuhun kuin hoitoon liittyvistä asioista kuten sairaalan tiloista ja opasteista, verkkosivuista, viestinnästä sekä muista mieltä askarruttavista asioista liittyen asiakaskokemukseen.

Palautetta voit antaa monella eri tavalla:

  • Palautelomakkeen avulla, sähköinen palautelomake
  • Palauteautomaateilla tai tablettitietokoneen avulla sairaalassa käynnin aikana.
  • Suoraan hoitaneelle yksikölle joko kirjallisesti tai puhelimitse.

Muut palautekanavat

Vaaratilanneilmoitus

Jos koet, että hoidon aikana on sattunut vaaratilanne, voit tehdä tapahtumasta vaaratilanneilmoituksen KYSin jokaisesta yksiköstä saatavalla paperilomakkeella tai sähköisesti. Vaaratilanneilmoituksen voi tehdä myös läheinen. Lue lisää vaaratilanneilmoituksesta.

Potilasasiamies

Käänny potilasvahinkoasioissa ensisijaisesti hoitavan lääkärin tai osaston nimetyn potilasasiamiesyhdyshenkilön puoleen, joka neuvoo jatkotoimenpiteissä. Lue lisää potilaan asemasta ja oikeuksista

Asiakkaamme kertovat

Olemme saaneet asiakkailtamme ja heidän läheisiltään enenevissä määrin asiakaspalautetta. Palautteen perusteella kehitämme palveluitamme entistä paremmiksi. Hiomme myös asiakaspalauteprosessiamme niin, että yhä useamman potilaan tai läheisen on mahdollista antaa palautetta palveluistamme.​​​​​

KYSin verkkosivujen palautekyselystä saadun avoimen palautteen kautta olemme saaneet niin kiitosta, moitteita ja kehittämiskohteita toimintaamme liittyen.

Kiitosta saamme erityisesti inhimillisestä, asiantuntevasta ja ammattitaitoisesta hoidosta. Potilaan henkilökohtainen, ammattimainen kohtaaminen luo turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin.

”Hyvä ja inhimillinen hoito.”
    
”Haluan kiittää henkilökuntaa hyvästä ja ammattitaidolla toteutetusta hoidosta. Minuun teki vaikutuksen henkilökunnan ammatillisuus, hyvät vuorovaikutustaidot ja selkeä viestintä/ keskustelu/ohjeistukset niin ennen leikkausta, leikkauksen aikana, heräämössä ja osastolla. Vuorovaikutuksen selkeys ja huumori loivat turvallisen olon, eikä pelottanut suuresta leikkauksesta huolimatta. Kysin henkilökunnan toiminta jokaisessa toimipisteessä on potilasta kunnioittavaa ja ystävällistä. Kiitos teille kaikille!”

”Haluan kiittää koko hoitohenkilökuntaa, jotka olivat niin aidosti läsnä kohtaamisessa, tsemppaavia ja kannustavia. Lämmin kiitos. Ei kertaakaan tullut turvaton olo potilaana, siitä kiitos teille.”

Keskeiset kehittämiskohteet liittyvät yhteydenpitoon. Puhelimen välityksellä saadun palvelun osalta takaisinsoittojen ja soittoaikojen epävarmuus ja odottelu nousevat selkeiksi toimintamme kehittämisen kohteiksi. Palautteen antajat kokivat myös sähköisen asioinnin mahdollisuudet riittämättöminä.

”Ymmärrän jos jätän soittopyynnön lääkärille, että hän soittaa, kun ehtii. Nyt kuitenkin minulle tuli kirjeellä ilmoitus, että lääkäri soittaa tutkimustuloksista. Tyhjensin työkalenterini asiakaspalavereista koko päiväksi, että pystyisin vastaamaan lääkärin puheluun. Oletan että lääkärilläkään ei ole aikaa tavoitella potilasta monta kertaa. Vielä ei torstaihin mennessä ole soittoa kuulunut. Soitin äsken polille, josta nähtiin, että soittoaika on kyseisen lääkärin työlistalla ja kerrottiin että lääkäri soittaa, kun ehtii. Tämä on tapahtunut aiemminkin näissä ihan sovituissa soittoajoissa. Ihmettelen miten ihmiset, jotka tekevät työtä esim. kaupan kassalla tai ajavat bussia hoitavat terveyttään koskevat puhelut. Mielestäni on kohtuutonta vaatia, että potilas odottaa esim. koko kyseisen viikon lääkärin puhelua ja kulkee vessassakin puhelin mukana.”

"Sain kontrolli käyntiä varten kaksi eri kutsua. Samalle päivälle, mutta eri aikaan. Jouduin selvittämään, kumpi aika on oikea. Seuraavalle kerralle en edes saanut kutsua vaan sain asian selville, kun satuin soittamaan muihin asioihin liittyen. Toivoisin tähän parannusta, että kutsut varmasti tulevat perille, ettei tarvitse murehtia sattuuko jokin aika menemään ohi, koska ei ole saanut kutsua. Ja, ettei myöskään tarvitse itse alkaa selvittelemään, milloin seuraava aika on."

Odottaminen hoitoon ja epätietoisuus, mitä hoitopolulla seuraavaksi tapahtuu.

“Jouduin odottamaan useita tunteja pääsyä hoitajalta lääkärille. Olisi hyvä päästä tarkastamaan, miten jonotus etenee.”

“Ymmärrettävää jos vastaanottoaika myöhästyy 20 minuuttia, mutta tunnin myöhästyminen on jo liikaa. Potilaat on myös työssä käyviä, joten jos lääkärissä käynti vie aikaa useita tunteja niin se aiheuttaa aika suuria vaikeuksia oman työpäivän suunnitteluun.”

Kriittisenä kehittämishaasteena on yksityisyyden rikkominen tai puutteellinen yksityisyyden kokemus potilaiden asioista puhuttaessa yleisissä tiloissa tai raportointitilanteissa.

”Henkilötietosuojaan kohdistuva toiminta. Ollessani KYSissa hoidettavana, kuulin siellä usean samaan aikaan olevan henkilön 1) koko nimen, 2) täydellisen henkilötunnuksen, 3) sairaudet ja vaivat. Sekä hoitajat, että lääkärit puhuivat kovaan ääneen sekä potilaiden, että toistensa kanssa potilaista ja näiden vaivoista. Olisin helposti voinut kirjata usean henkilön henkilötiedot ylös esim. rikollista tarkoitusta varten.”

”Minua häiritsi se, että kaikki mitä minusta raportoitiin, kuului myös toisille potilaille. Varsinkin aamulla, kun minusta soitettiin raportti osastolle, kuulivat varmasti jokainen potilas minua koskevat asiat.”

Huomioitavina ilmiönä palautteissa nousevat lisääntyneet kommentit henkilökunnan kiireestä.

”Hoitajia näyttää olevan osastolla kovin vähän ja potilaita paljon, silti jaksavat huomioida myös omaiset ja lohduttavat meitä. Kiitos siitä.”

”Hoitajilla on liian vähän aikaa potilaille.”
​​​​​​​
”Vaikka hoitohenkilö kunnalla oli kiire, niin siitä huolimatta koen, että sain yksilöllistä hoitoa, minua pidettiin koko ajan tasalla mitä tapahtuu ja miksi. Lisäksi sain selkeät ohjeet, miten toimia ollessani osastolla ja hoito toimenpiteissä sekä kotiutumisen jälkeen. Teillä on ihania ihmisiä tekemässä tärkeää työtä.”

”Vaikka hoitajat eivät näyttäneet kiirettään potilaille, sen pystyi aistimaan muuten. Tästä syystä pyydettäessä jotain pedillä maatessa, saattoi hoitajalta unohtua koko asia ja jouduin pyytämään asioita useampaan kertaan.”

Voit vastata potilastyytyväisyyskyselyyn sairaalassa käynnin yhteydessä joko poliklinikoiden palauteautomaattien avulla tai vuodeosastolla tablettitietokoneella.
 
Potilastyytyväisyyskysely koostuu viidestä kansallisesta väittämästä, joita suositellaan Kuntaliiton ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) toimesta käytettäväksi asiakaskokemuksen mittaamisessa sairaaloissa. Väittämiin vastataan asteikolla 1-5.

Vuoden 2021 aikana potilastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 96 prosenttia olivat erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Erityisen tyytyväisiä vastanneet olivat kohteluun, turvallisuuden tunteeseen tutkimuksen ja hoidon aikana sekä saatuun hoitoon.

Väittämä (asteikko 1-5) Arvosanan 5 tai 4 antaneiden % osuus Arvosanan 1 tai 2 antaneiden % osuus
Saamani tieto hoidosta/tutkimuksesta oli ymmärrettävää?    95 % 2 %
Henkilökunta kohteli minua hyvin? 97 % 1 %
Koin oloni turvalliseksi hoidon/tutkimuksen aikana? 97 % 1 %
Hoitoani/tutkimustani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani? 93 % 1 %
Saamani hoito oli hyvää? 97 % 1 %


Taulukossa esitetään tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten (arvot 4 ja 5) sekä tyytymättömien (arvot 1 ja 2) vastaajien suhteelliset osuudet kaikista vastaajista vuoden 2021 osalta.

Koettua asiakaskokemusta mitataan NPS-suosittelutunnusluvun avulla. Vuoden 2021 NPS-suosittelutunnusluvun tavoitteeksi olemme asettaneet 80 ja vuonna 2021 se oli 82, joten saavutimme asetetun tavoitteen.

​​​​​​​