Erikoissairaanhoidon kuukausikatsaus bannerikuva

Euron seteleitä

Materiaalipankki erikoissairaanhoidon kuukausikatsaus

Erikoissairaanhoidon kuukausikatsaus

Kuukausikatsauksessa on kolme raporttia: kuntakortti, myyntilaskutus ja palvelut. Kuntakortilla on yleisnäkymä toiminnasta ja laskutuksesta, ja tälle raportille tuodaan myös kuntakohtainen ennuste silloin, kun se on tehty.

Myyntilaskutus näyttää laskutuksen toteumat tuotteittain ja osaamiskeskuksittain. Palveluissa voi hakea lisätietoja toiminnasta yksiköittäin sekä joiltakin osin myös ikäryhmittäin ja erikoisaloittain.

Linkki kuntakorttiraportille raportin käyttöohje
Linkki myyntilaskutusraportille raportin käyttöohje
Linkki palveluraportille raportin käyttöohje

Hoitopalveluiden laskutus on huomioitava, että hammasopetusklinikan laskutus sisältyy laskutussummiin, mutta se ei ole virallisesti mukana jäsenkuntien maksuosuuksissa. Raportilla tälle on annettu laskennallinen talousarvio, joka on sisällytetty myös kokonaissummaan. Tavoite ei tältä osin ole sama kuin virallisesti vahvistettu maksuosuus.

Raporteilla on käytettävissä luvut vuodesta 2018 lähtien. Laskutuksen osalta vuonna 2019 ja 2020 kesäkuuta ei laskutettu erikseen vaan se on laskutettu heinäkuun laskutuksen yhteydessä.

KYSin osavuosikatsaukset julkaistaan tilastot, raportit ja tilinpäätökset -sivulla.

Lisätietoja ja opastusta saa alla mainituilta henkilöiltä controllertoiminnoista.

Tiina Siponen
tiina.siponen(at)kuh.fi
p. 044 717 2081

Satu Kananen
satu.kananen(at)kuh.fi
p. 044 717 6882