Murupolku

Hoitajana KYSissä - Ammatillinen toiminta

Hoitotyön ammatillinen toiminta

Hoitotyön ammatillinen malli

Hoitotyön ammatillinen malli toimii hoitotyön kivijalkana, johon jokaisen hoitotyössä toimivan ammattilaisen toiminta perustuu. Malli pohjautuu KYSin strategiaan sekä hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmaan.

Mallin tavoitteena on edistää potilaan parasta mahdollista hoitoa. Keskiössä ovat asiakkaat ja heidän läheisensä sekä henkilöstön luja ammattitaito, työhyvinvointi ja hyvä kohtelu. KYS on kansainvälisesti arvostettu yliopistosairaala, jossa työskentelee osaava henkilökunta. Laadukas hoitotyö perustuu hyvään johtamiseen.
 
Hoitotyöntekijät toimivat ammateissaan vastuullisina asiantuntijoina, joiden työ pohjautuu hoitotyön arvoihin ja periaatteisiin. Hoitotyössä korostuu vuorovaikutus, monialainen yhteistyö, ammatillinen osaaminen ja uralla kehittyminen.
 
Hoitotyön malli ohjaa jokaisen hoitotyötä tekevän päivittäistä työskentelyä. Näin jokainen potilas voi kokea olevansa arvokas kaikkine yksilöllisine tarpeineen ja toiveineen sekä tuntea olevansa hyvissä ja turvallisissa käsissä.
 
“Lupaan toimia niin, että potilas/asiakas saa tarvitsemansa avun ja huolenpidon.”

KYS Hoitotyön ammatillinen malli (PDF) 

Vuodeosasto- ja poliklinikkatoiminnan käsikirjat

KYSissä ammatillista toimintaa ohjaavat vuodeosasto- ja poliklinikkatoiminnan käsikirjat, joihin on kuvattu hoitoon liittyvät yhtenäiset toimintatavat. Yhtenäisten työskentelytapojen avulla halutaan vähentää toiminnassa esiintyvää vaihtelua ja edistää laadukasta hoitoa. Yhtenäiset eli vakioidut työ- ja toimintatavat parantavat asiakastyytyväisyyttä ja helpottavat moniammatillista tiimityötä.