Murupolku

Hoitajana KYSissä - Johtaminen

Hoitotyön johtaminen

Meillä KYSissä tärkein menestystekijä on henkilöstö, jonka työhön sitoutuminen ja työssä pysyminen ovat avainasemassa.

Hoitotyön johtamista ohjaa organisaation strategia ja se on osa KYSin palvelukeskusten kokonaisjohtamista. Sen keskeisin tavoite on luoda parhaat edellytykset potilaan hoidolle niin, että toiminta on ihmisläheistä, asiakaslähtöistä, laadukasta ja vaikuttavaa.

KYSillä hoitotyön johtaminen perustuu magneettisairaalamallin mukaisesti osallistavaan, jaettuun johtamiseen. Sen perusajatus on, että hoitotyöntekijöiden, esihenkilöiden ja johtajien välinen vuorovaikutus lisää luottamusta ja työmotivaatiota. Osallistava, jaettu johtaminen vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin, työilmapiiriin, työtehoon ja innovatiivisuuteen. Hoitotyön johtaminen toteutuu moniammatillisessa yhteistyössä, erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Tavoitteena on edistää rakenteiden ja prosessien kautta näyttöön perustuvaa toimintaa, hoitotyön laatua ja potilasturvallisuutta. Magneettisairaala laatukriteerien, nykytilan arviointien ja kyselyiden tulosten pohjalta hoitotyön johtamista arvioidaan ja kehitetään suunnitelmallisesti.

Hoitajana KYSissä - Johtaminen, yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

Minna Taam-Ukkonen, vs. hoitotyön johtaja, p. 044 717 5561
​​​​​​​Anne Kantanen, palvelukeskusjohtaja, p. 044 717 9825
Minna Mykkänen, vs. toimialajohtaja, p. 044 717 2397
Eija Peltonen, johtava hoitaja, Kysteri-liikelaitos, p. 044 717 1211
Arja Sistonen, Palvelujohtaja, Sihteeripalvelut, p. 044 717 2954

Ylihoitajat

Annmari Kainulainen, Kuvantamiskeskus ja kuntoutus, p. 044 717 8637
Taina Kalliomäki, Lasten ja nuorten osaamiskeskus, p. 044 717 2328
Arja Konttinen, Naistentaudit ja synnytykset sekä Anestesiologia ja tehohoito, p. 044 717 4600
Auli Luostarinen, Kirurgia ja Aistinelinsairaudet, p. 044 717 2604
Anna-Mari Paloranta, Syöpäkeskus ja Medisiininen keskus, p. 044 717 2154
Milja Ranta, Päivystys ja ensihoito, p. 044 717 2203
Minna Rautiainen p. 044 711 3127, Sydänkeskus ja Neurokeskus, Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian osaamiskeskus
Saija Turpeinen, Psykiatria, p. 044 717 5250
​​​​​​​Anne Vaajoki, Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus, p. 044 717 9861
Sari Vatanen, Hoitotyön palvelut osaamiskeskus, p. 044 717 9902