Murupolku

Hoitajana KYSissä - Tutkimus ja innovaatiot

Hoitotyön tutkimus ja innovaatiot

Uuden tietämyksen tuottaminen tutkimuksen kautta ja olemassa olevan tiedon hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa hoitotyön kehittämisessä ja uudistumisessa asiakkaiden parhaaksi. Tätä tarvitaan myös ammatillisen identiteetin vahvistamiseksi. Käytännön potilastyötä tekevän hoitohenkilöstön tutkimustiedon hankintaan ja soveltamiseen tarvittavien taitojen vahvistamiseen on haluamme tarjota matalankynnyksen joustavat rakenteet esimerkiksi tutkimusklubien kautta.

Tutkimus ja innovaatiot asiantuntijaryhmän visiona on, että hoitotyön tutkimus ja kehittäminen ovat osa hoitajien arkipäiväistä toimintaa. Tarkoituksena ja tavoitteena on edistää KYSissä tehdyn tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden näkyvyyttä. Tavoitteena on myös näyttöön perustuvan toiminnan ja yhteisten käytäntöjen edistäminen.

Tutkimuksen kautta tuotettava uusi tieto sekä olemassa olevan tiedon hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa hoitotyön kehittämisessä ja uudistumisessa asiakkaiden parhaaksi. Sen avulla voidaan edistää myös hoitotyön ammattilaisten työhyvinvointia. Innovaatiotoiminnan ja sitä tukevien rakenteiden kehittäminen on monialaista ja yli organisaatiorajojen tehtävää työtä. Tavoitteena onkin tehdä yhteistyötä tiedepalvelukeskuksen kanssa ja edistää sekä kehittää innovaatiotoimintaa KYSissä.

Hoitajana KYSissä - Tutkimus ja innovaatiot, linkit

Yhteyshenkilöt

Minna Mykkänen, vs. toimialajohtaja, KYS, p. 044 717 2397
Hannele Turunen, ylihoitaja/professori, Itä-Suomen yliopisto/ hoitotieteen laitos
Katri Vehviläinen-Julkunen, ylihoitaja/professori, Itä-Suomen yliopisto/ hoitotieteen laitos

Lue lisää tutkimuksesta