Ammattilaiset kehittämisen keskukset banneri

Sairaala rakennuksia

Ammattilaiset kehittämisen keskukset itä-suomen biopankki

Itä-Suomen Biopankki

Itä-Suomen Biopankin tehtävänä on kerätä ja säilyttää ihmisistä peräisin olevia näytteitä ja niihin liittyvää tietoa sekä luovuttaa niitä tutkimuskäyttöön.

Biopankkitutkimus on lääketieteellistä tutkimusta, jonka tarkoitus on terveyden edistäminen, tautimekanismien ymmärtäminen tai terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Näytteiden keruu perustuu vapaaehtoisuuteen

Biopankkinäytteet ovat esimerkiksi kudos-, veri- ja DNA-näytteitä, joita voidaan ottaa hoitoon liittyvän näytteenoton yhteydessä. Näytteet voidaan luovuttaa KYSistä biopankille, kun näytteen antaja antaa siitä kirjallisen suostumuksen. Biopankkiin voidaan siirtää myös vanhoja näytteitä.

Biopankin tavoitteena on luoda laajoja näytekokoelmia, joita tutkimalla voidaan ymmärtää paremmin sairauksien syntyä ja kehittää hoitoja. Näytekokoelmiin liitetään tietoa näytteen antajan terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Näytteet koodataan kuitenkin aina nimettömiksi, joten näytteet eivät ole tunnistettavissa. Biopankit toimivat viranomaisten valvonnassa ja toimintaa ohjeistaa biopankkilaki.

Ammattilaiset kehittämisen keskukset itä-suomen biopankki lue lisää

Lue lisää

Itä-Suomen Biopankin verkkosivut
Lausuntohakemukset Tutkimuseettiselle toimikunnalle (etsi linkki)


Biopankin omistajat

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Itä-Suomen yliopisto