Kokemustoiminta

Kokemustoiminta

Kokemustoiminnassa pitkäaikaissairaan, vammaisen henkilön tai heidän läheisensä kokemuksellinen tieto huomioidaan sairaalan toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Kokemustoiminnan tavoitteena on ymmärryksen ja tiedon lisääminen sekä jakaminen laajemmille ryhmille, että ammattilaisten osaamisen täydentäminen. Kokemustoiminnan nimikkeitä ovat kokemusasiantuntija ja kokemustoimija. KYSissä kokemusasiantuntijoilta/-toimijoilta vaaditaan toiminnan edellyttämä koulutus.

KYSissä kokemustoimintaa hyödynnetään erilaisissa työryhmissä, uusien tilojen tai toiminnan suunnittelussa, hoito- ja palveluketjujen kehittämistyössä, ryhmäohjaajana ammattilaisen rinnalla ja kokemuspuhujina koulutuspäivillä.

Kokemusasiantuntija/-toimija

  • huomioi KYSin ohjeet, säännöt ja toimintaperiaatteet sekä salassapitoa koskevat määräykset.
  • toimii niin, ettei hänen roolinsa sekoitu terveydenhuollon ammattilaisiin, jotka vastaavat potilaiden hoidosta.
  • saa toimeksiantaja yksiköltä palkkion ja matkakulukorvauksen yleisen kulkuneuvon mukaisesti edellyttäen, että on esittänyt todistuksen saamastaan koulutuksesta ja allekirjoittanut KYSin kokemustoimintasopimuksen.

Kokemustoiminta KYSissä, muun muassa

  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueellinen potilas – ja asiakasturvallisuusneuvosto
  • Psykiatrian tutkimus-ja hoitoprosessien kehittämistyö
  • Raaja-amputoitujen hoitoketjun kehittämistyöryhmä
  • Tupakoimaton KYS -työryhmä
  • Tutkimuseettinen toimikunta
  • Kokemuspuhujina useilla erikoisalakohtaisilla koulutuspäivillä

Kokemustoiminta lisätietoja

Lisätietoja

Niina Kela-Korhonen
asiakkuuspäällikkö
niina.kela-korhonen(at)kuh.fi
p. 044 717 2998