Päivä-ja kotisairaala

Päivä- ja kotisairaala

Päiväsairaalatoiminta tarkoittaa lyhytkestoista ja ennalta suunniteltua hoitoa, johon ei liity yöpymistä. Päiväsairaalakäynnit ovat Kuopion yliopistollisen sairaalan yksiköissä. Käynnin kesto vaihtelee muutamasta tunnista korkeintaan 12 tuntiin.

Käyntiin voi sisältyä erilaisia hoitosi kannalta tarpeellisia tutkimuksia, lääkehoitoja, kuntoutusta tai terapiaa. Päiväsairaala on laadukas, potilaslähtöinen ja yleistyvä palvelumuoto.

Kotisairaala

Kotisairaalatoiminnalla tarkoitetaan erikoissairaanhoidon palvelujen toteuttamista potilaan kotona. KYSissä kotisairaala- ja siihen rinnastettava jalkautuva toimintamalli on tällä hetkellä käytössä lastentautien palveluissa ja psykiatrisessa hoidossa. Kotisairaala on laadukas ja perhekeskeinen palvelumuoto, jonka soveltuvuutta myös muille erikoisaloille arvioidaan.