Pohjois-Savon UNA-hanke

Pohjois-Savon UNA-hanke

Pohjois-Savossa valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen, eli perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon järjestelmäuudistusta valtakunnallisessa UNA-yhteistyössä KYSin tietohallinnon johdolla. Lue UNA infografiikasta tiivistetty kuvaus hankekokonaisuudesta.

Hankekokonaisuus pitää sisällään kolme ohjelmaa:

UNA Lomake

UNA Lomakepalvelu on sosiaali- ja terveysministeriön vaiheistusasetuksen mukainen valtakunnallinen toteutus, jolla vastataan vaatimukseen, että toimintayksikön tulee arkistoida yksilöidyt lomakkeet sähköisesti Kantaan ja sitä kautta edelleen välitettäväksi. UNA Lomakepalvelu näyttää asiakkaan Kanta-arkistoon tallennetut lomakkeet tietosuojasäädökset huomioiden.

Käyttäjä pystyy laatimaan, tallentamaan, allekirjoittamaan, arkistoimaan ja mitätöimään erikseen laadittuja lomakemuotoisia asiakirjoja sekä välittämään ne asiakkaan suostumuksella Kanta-välityspalvelun mahdollisuuksien rajoissa taholle, jonka käyttöön lomake tai tietosisältö on tarkoitettu.

UNA Ydin

UNA Ydin on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuudenhallinnan järjestelmäkokonaisuus, jonka tietojen yhteiskäytöllä ja avoimilla rajapinnoilla mahdollistetaan tietojen kokoaminen nykyisistä sote-järjestelmistä sekä uusien ratkaisujen joustava käyttöönotto. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri yhdessä Kuopion kaupungin kanssa on toteuttamassa UNA Ytimen ensimmäisen vaiheen toiminnallista pilottia.

UNA Kaari

UNA Kaari -hankkeella tarkoitetaan kaikkien sote-tietojärjestelmäkilpailutukseen osallistuvien hankintayksiköiden yhteistä hanketta. Hanke toteuttaa tietojärjestelmäkokonaisuuden hankintaa, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön asiakaspalvelussa tarvitsemat tietojärjestelmätoiminnallisuudet.

Pohjois-Savon noin 25 erillistä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmää sekä erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmät halutaan uudistaa yhteiseksi järjestelmäksi. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on, että ammattilainen saa nykyistä paremmin kuvan asiakkaan kokonaistilanteesta, kuten lääkityksestä. Tämä sujuvoittaa hoitotyötä, parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Lue UNA Kaari-infografiikasta tiivistetysti, mistä Kaari -hankkessa on kyse: UNA Kaari -infografiikka

Pohjois-Savon UNA-hanke haitari

Kevät 2022:
25.1. klo 8-9
22.2. klo 8-9
29.3. klo 8-9
26.4. klo 8-9
24.5. klo 8-9

Syksy 2022:
23.8. klo 8-9
27.9. klo 8-9
25.10. klo 8-9
22.11. klo 8-9
2012.. klo 8-9

Tästä linkistä pääset mukaan infoon TEAMSin kautta.

Tervetuloa!

Lue lisää

UNA Oy

Pohjois-Savon UNA-hanke yhteystiedot

Yhteystiedot

hankepäällikkö
Sami Haapamäki
p. 044 717 6405
sami.haapamaki(a)kuh.fi

projektisuunnittelija
Heidi Konttinen
p. 044 717 8578
heidi.a.konttinen(a)kuh.fi

projektisuunnittelija 
Jaana Kejonen
p. 044 717 8398
jaana.kejonen(a)kuh.fi

Hanketoimisto

KYS tietohallinto
rak. 10, 4. krs

Pysäköinti

Postiosoite

PSSHP / Pohjois-Savon UNA-hanketoimisto
PL 100
70029 KYS