Sivukartta

Poliklinikkatoiminta

Poliklinikkatoiminta

Ajanvarauspoliklinikalle kutsutut potilaat ilmoittautuvat ITTE-itseilmoittautumisautomaatin avulla kutsukirjeessä mainitussa paikassa. Ilmoittautumista ja henkilöllisyyden varmistamista varten tarvitaan KELA-kortti tai kuvallinen henkilökortti.  

Poliklinikkakäynti voi toteutua yksilövastaanottona tai moniammatillisena ryhmävastaanottona potilaan hoidon tarpeen mukaisesti. Yliopistosairaalassa poliklinikkakäynti voi toimia potilaan suostumuksella myös opetustilanteena. Käyntiin voi liittyä erilaisia tutkimuksia, toimenpiteitä, jatkohoidon ohjausta sekä neuvontaa. Ota mukaasi ajantasaiset tiedot käytössä olevista lääkkeistä.

Poliklinikoilla työskentelevien asiantuntijoiden yhteisenä tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle laadukasta palvelua. Poliklinikat ovat sitoutuneet palvelulupaukseen, jolla lupaamme potilaillemme

  • hyvää kohtelua
  • riittävästi tietoa ymmärrettävällä tavalla
  • sujuvaa palvelua
  • läheiselle mahdollisuuden osallistua hoitoon.

Miten onnistuimme - anna palautetta
KYS haluaa kehittää toimintaansa jatkuvasti ja siksi palautteen saaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Auta meitä palvelemaan sinua entistä paremmin.

Poliklinikkatoiminta haitari

Yleisimmin poliklinikkahoito tarkoittaa käyntiä lääkärin vastaanotolla. Lääkäri paneutuu käynnin aikana potilastietoihisi, yleistilaasi sekä mahdollisiin tutkimus- ja mittaustuloksiin, kotilääkitykseen ja oireisiin.

Lääkäri suunnittelee sinulle sopivan jatkohoidon ja määrää tarvittavat lisätutkimukset tai mahdolliset erityistyöntekijöiden konsultaatiot. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että voit kertoa vastaanotolla omista kokemuksistasi ja ymmärrät hoitohenkilökunnalta saamasi ohjeet.

 

Hoitajien vastaanottotoiminnasta vastaavat kliinisesti erikoistuneet hoitajat, joilla on kokemusta ja lisäkoulutusta oman vastaanottonsa potilaiden hoitoon.

Vastaanottokäynti voi sisältää tukea, ohjausta ja neuvontaa. Osaan käynneistä kuuluu myös sairauteen liittyviä seurantamittauksia tai erilaisia tutkimuksia.

Hoitajavastaanotolla korostuu kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hoidon jatkuvuus sekä omahoidon tukeminen esimerkiksi puhelinneuvonnan avulla.

Toimenpidekäynti

Toimenpidevastaanotolla tehdään jokin tutkimukseen tai hoitoon liittyvä, lääkärin määräämä ja toteuttama toimenpide. Jos toimenpide edellyttää valmistautumista, siitä on erillinen maininta ja ohjeistus sinulle lähetetyssä kutsukirjeessä.

Vastaanotolla tehtävät toimenpiteet ovat luonteeltaan yksinkertaisempia kuin varsinaiset leikkaukset. Pääset kotiin heti toimenpiteen tai lyhyen seurannan jälkeen, kun tarvittavat jatkohoito-ohjeet on annettu.

Tutkimuskäynti

Jos hoito ja diagnoosin varmistuminen vaatii lisä- tai seurantatutkimuksia, ne toteutetaan tutkimuskäynnillä. Tutkimuksiin kuuluvat esimerkiksi kuvantamistutkimukset, tähystykset, rasituskokeet ja fysiologiset mittaukset.

Jos tutkimus edellyttää etukäteen valmistautumista, siitä on erillinen maininta ja ohjeistus kutsukirjeessä. Lääkäri tekee sinulle yksilöllisen hoitosuunnitelman tutkimustulosten valmistuttua.