Potilaana sairaalassa banneri

Potilaana sairaalassa

Saattohoito haitarisivu

Saattohoito

Elämän loppuvaiheen hoidon eli saattohoidon lähtökohtana on ihminen, jolla on kuolemaan johtava sairaus ja jonka jäljellä oleva elinaika arvioidaan lyhyeksi. Saattohoito tarkoittaa hoitoa ja tukea sairauden viimeisessä vaiheessa, ennen kuolemaa ja sen jälkeen. Keskeistä on oireiden ja kärsimyksen lievittäminen. Myös omaisten tuki on osa hoitoa. Hoidon muuttaminen saattohoidoksi edellyttää, että potilaan sekä mahdollisesti hänen omaistensa ja läheistensä kanssa neuvotellaan ja hoitolinjapäätökset kirjataan hoitokertomukseen.

Saattohoidosta vastaa ensisijaisesti perusterveydenhuolto, jolle KYS antaa ympärivuorokautista tukea elämän loppuvaiheen hyvän hoidon toteuttamisessa. Toimivan hoitosuhteen ansiosta potilaat pärjäävät varsin pitkään kotona. Jokaiselle pyritään järjestämään sujuva pääsy terveyskeskuksen vuodeosastolle tarvittaessa. Kuopion Harjulan sairaalassa on saattohoidon tukiosasto, joka palvelee Kuopion kaupungin asukkaita. Ympäristökuntien saattohoito toteutuu pääasiassa alueen terveyskeskuksissa.

Saattohoito KYSissä

KYSissä saattohoidosta vastaa kunkin potilaan hoitava yksikkö, joka konsultoi tarvittaessa palliatiivisen hoidon asiantuntijoita. Saattohoitoon osallistuvat potilaan tarpeiden mukaan myös esimerkiksi sosiaalityöntekijä ja sairaalapastori.

Syöpäkeskuksen yhteydessä toimii palliatiivisen hoidon poliklinikka, joka palvelee oireenmukaisen hoidon asiantuntija- ja konsultaatiopoliklinikkana. Tällä hoidoilla tuetaan kotona selviytymistä tai terveyskeskuksessa hoitamista.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoisjärjestöt ja seurakunnat tekevät työtä potilaiden ja heidän läheistensä tukemiseksi. Hyvin toteutuessaan saattohoito on moniammatillisen työryhmän toteuttamaa potilaan kokonaishoitoa, jota vapaaehtoiset työntekijät täydentävät.