Hallinto ja päätöksenteko strategia

Strategia

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus sisältää keskeiset linjaukset kuntayhtymän rakenteesta, toiminnasta, omistuksesta ja hallinnosta. Toimintaa määrittävät muun muassa johto- ja hallintosäännöt.

Kuntayhtymän toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava tuottavasti, taloudellisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Toimintojen suunnittelua määrittää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin strategia.

Visio

 • KYS on Suomen vetovoimaisin yliopistollinen sairaala.

Missio

 • Potilaamme ovat osaavissa ja turvallisissa käsissä kotoa kotiin.

Arvot

 • Potilaslähtöisyys
 • Ammattitaito
 • Työhyvinvointi
 • Hyvä kohtelu

Strategiset tavoitteet

 • Laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa kilpailukykyisesti
 • Huippuosaamisen edistäminen
 • Potilaan parhaaksi

Strategiset hankkeet

 • Rohkea sote-uudistaminen
 • KYSin sairaalatilojen modernisointi
 • Vahva terveydenhuollon kehittäminen
 • Kilpailukykyisten palvelujen tarjoaminen
 • Leanin hyödyntäminen
 • Toiminta- ja raportointijärjestelmän uudistaminen
 • Toimintamallin uudistaminen