Hallinto ja päätöksenteko tilaajatoimikunta

Tilaajatoimikunta

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta vastaa Kysteri-kuntien perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämisestä.

Toimikunnan tehtävänä on

  • laatia valtuustokausittain ehdotus perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämissuunnitelmaksi sopimuskuntien ja kuntayhtymän hyväksyttäväksi
  • päättää talousarviovuotta koskevista palvelusopimuksista perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen sekä muiden palveluja kunnille tuottavien organisaatioiden kanssa
  • seurata ja arvioida järjestämissuunnitelman ja palvelusopimusten toteutumista

Kuntayhtymän hallitus asettaa tilaajatoimikunnan toimikaudekseen ja valitsee kuntia kuultuaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jokaisella kunnalla on toimikunnassa yksi jäsen.

Tilaajatoimikunta jäsenet

Tilaajatoimikunta


Tilaajatoimikunta 2021 - 2015


Jari Saario, Kaavi
(varajäsen Jarkko Taskinen)

Kaisa Raatikainen, Keitele
puheenjohtaja
(varajäsen Saara Koskinen)

Minna Kaulamo, Leppävirta
(varajäsen Sari Jumppanen)

Mika Hartikainen, Pielavesi
(varajäsen Mirja Pelkonen)

Eero Kukkonen, Rautavaara
(varajäsen Matti Ahonen)

Anja Farin, Tervo
varapuheenjohtaja
(varajäsen Pirjo Hänninen)

Heikki Haatainen, Vesanto
(varajäsen Kalevi Pakarinen)

Miina Morko,
sairaanhoitopiirin edustaja 
(varajäsen Arttu Pöyhönen)

Esittelijä
Heikki Miettinen
vs. johtajaylilääkäri

Läsnäolo- ja puheoikeus 
hallituksen puheenjohtaja Markku Rossi
sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet
vs. toimialajohtaja Minna Mykkänen
Kysteri -liikelaitoksen toimitusjohtaja Ritva Vitri