Murupolku

Ulkoisen toimijan käyttöoikeudet

Ulkoisen toimijan käyttöoikeudet

Käyttöoikeushakemuksessa on Suomi.fi-tunnistus. Voit käyttää myös tunnistukseen  myös Väestörekisterikeskuksen toimikorttia (varmennekortti).

Aloita käyttöoikeusprosessi anomalla etäyhteysviite (EV-koodi), mikäli sitä ei vielä ole. EV-koodin voi anoa tietojärjestelmätoimittajan yhteyshenkilö (PSSHP, Istekki).

Tarvittaessa hakija saa Teams-kutsun, jossa käyttöoikeudet sovitaan. Käyttöoikeudet sidotaan EV-koodiin. Tämä käytäntö ei koske Terveyskylän digihoitopolkuja, jonka käytäntö on kuvattu kohdassa 3.

Käyttöoikeuksia hakee tietojärjestelmätoimittajan esihenkilö tai hänen valtuuttamansa taho. Esihenkilövaihdokset voi ilmoittaa käyttäjähallinnalle 

Käyttöoikeuskoodi (entinen EV-koodi) kattaa sen kokonaisuuden, jota tietojärjestelmätoimittajan ja sote-palveluntuottajan ylläpitotoimiin tarvitaan. Näitä ovat esimerkiksi etäyhteys, järjestelmät, palvelimet ja niiden IP-osoitteet. Tavoitteena on, että etäyhteyskokonaisuuden ylläpito sekä esihenkilön käyttöoikeuksien hakeminen helpottuu, kun toimet sidotaan käyttöoikeuskoodiin.

Käyttöoikeuskokonaisuuden ylläpito

Istekki tai sovittu yhteyshenkilö ylläpitää käyttöoikeuden kokonaisuutta. Käyttöoikeuskokonaisuuden ylläpito (Istekki) -lomakkeessa tulee aina olla kuvattuna koko käyttöoikeuskokonaisuus, ei esimerkiksi muutoksessa olevia yksittäisiä palvelimia. Käyttöoikeudet korjataan ilmoituksen mukaisiksi 8 arkipäivän kuluessa ja vanha tieto poistetaan. Käyttöoikeuksia ei tarvitse hakea uudelleen, mikäli käyttöoikeuden sisältöjä muokataan.

  • Käyttöoikeuksien hakeminen on kaksi vaiheinen. Se alkaa Käyttöoikeuden perustaminen -hakemuksen täyttämisellä. Saat kuuden (6) päivän kuluessa kutsun Teams-palaveriin, mikäli sinulla ei vielä ole käyttöoikeuskoodia. Palaverissa käydään läpi käyttöoikeuskokonaisuus ja saat käyttöoikeuskoodin (EV-koodi).
  • Yksittäisille henkilöille käyttöoikeuksia voit hakea kun sinulla on käyttöoikeuskoodi/käyttöoikeuskoodit
  • Yksittäisen henkilön käyttöoikeushakemukseen tulee liittää PSSHP/KYS käyttäjäsitoumus, joka on oikealla marginaalissa
  • Käyttöoikeuden hakee työntekijän esihenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö (kuten Istekin tai PSSHP:n yhteyshenkilö), mutta käyttöoikeuden poistamispyynnön voi tehdä käyttäjä itse
  • lomakkeella hallitaan KYS Terveyskylän digihoitopolkujen käyttöoikeuksia
  • Terveyskylä on HUSin käyttöympäristö, ja siksi tässä on HUSin oma Salassapito ja tietoturvasitoumus , jokaisesta hakijasta tulee olla tämä sitoumus allekirjoitettuna.

PSSHP:n ulkoisen käyttäjän käyttöoikeudet

PSSHP:n ulkoisen käyttäjän käyttöoikeudet

  • Tietojärjestelmätoimittaja
  • Sote-palveluntuottaja
  • Terveyskylän digihoitopolkujen käyttäjä
  • Pyyntö käsitellään viikon kuluessa. Isompien muutosten valmistuminen vie joskus kauemmin.

Liitteet:

1. PSSHP/KYS sitoumus

2. KUH Non-Disclosure Agreement (NDA) in english (pdf)

3. HUS_Sitoumus (Terveyskylä)

Etäyhteysviite (EV-koodi)

Viite sisältää sen kokonaisuuden, jota ylläpitotoimiin tarvitaan. Näitä ovat esim. etäyhteys, järjestelmät, palvelimet/ IP-osoitteet. Pääkäyttäjä/ yhteyshenkilö voi neuvotella sisältökokonaisuuden, ja esimies/sovittu yhteyshenkilö hakee tunnukset.

Tiedustelut
Epäselvissä tilanteissa tiedustele asiaa PSSHP:n yhteyshenkilösi kautta.