Murupolku

Ulkoisen toimijan käyttöoikeudet

Ulkoisen toimijan käyttöoikeudet

Käyttöoikeushakemuksessa on Suomi.fi-tunnistus. Voit käyttää myös tunnistukseen  myös Väestörekisterikeskuksen toimikorttia (varmennekortti).

Aloita käyttöoikeusprosessi anomalla etäyhteysviite (EV-koodi), mikäli sitä ei vielä ole. EV-koodin voi anoa tietojärjestelmätoimittajan yhteyshenkilö (PSSHP, Istekki).

Tarvittaessa hakija saa Teams-kutsun, jossa käyttöoikeudet sovitaan. Käyttöoikeudet sidotaan EV-koodiin. Tämä käytäntö ei koske Terveyskylän digihoitopolkuja, jonka käytäntö on kuvattu kohdassa 3.

Käyttöoikeuksia hakee tietojärjestelmätoimittajan esihenkilö tai hänen valtuuttamansa taho. Esihenkilövaihdokset voi ilmoittaa käyttäjähallinnalle 

Uutta käyttöoikeuskokonaisuutta perustettaessa haetaan ensimmäisellä kerralla etäyhteysviitettä. Tällöin tietohallinto lähettää keskustelupyynnön, jossa käydään käyttöoikeuskokonaisuus läpi ja sovitaan käyttöönotosta. Uuden EV-koodin perustaminen on voitu sopia etukäteen tietohallinnon kanssa.

Etäyhteysviite (EV-koodi) kattaa sen kokonaisuuden, jota tietojärjestelmätoimittajan ylläpitotoimiin tarvitaan. Näitä ovat esimerkiksi etäyhteys, järjestelmät, palvelimet ja niiden IP-osoitteet. Tavoitteena on, että etäyhteyskokonaisuuden ylläpito sekä esihenkilön käyttöoikeuksien hakeminen helpottuu, kun toimet sidotaan EV-koodiin.

Istekki tai sovittu yhteyshenkilö ylläpitää etäyhteysviitteen kokonaisuutta. Ilmoituksessa tulee aina olla koko kokonaisuus, ei esimerkiksi muutoksessa olevia yksittäisiä palvelimia. Käyttöoikeudet korjataan ilmoituksen mukaisiksi 6 päivän kuluessa ja vanha tieto poistetaan. Käyttöoikeuksia ei tarvitse hakea uudelleen, jos etäyhteysviitteen sisältö muuttuu.

  • Täytetään, kun haetaan uusia käyttäjätunnuksia tai pyydetään käyttäjätunnusten poistoa.
  • Hakemukseen tulee liittää PSSHP/KYS käyttäjäsitoumus, joka on oikealla marginaalissa.
  • Käyttöoikeuden hakee työntekijän esihenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö, mutta käyttöoikeuden poistamispyynnön voi tehdä käyttäjä itse.
  • lomakkeella hallitaan KYS Terveyskylän digihoitopolkujen käyttöoikeuksia
  • Terveyskylä on HUSin käyttöympäristö, ja siksi tässä on HUSin oma Salassapito ja tietoturvasitoumus , jokaisesta hakijasta tulee olla tämä sitoumus allekirjoitettuna.

PSSHP:n ulkoisen käyttäjän käyttöoikeudet

PSSHP:n ulkoisen käyttäjän käyttöoikeudet

  • Tietojärjestelmätoimittaja
  • Sote-palveluntuottaja
  • Terveyskylän digihoitopolkujen käyttäjä
  • Pyyntö käsitellään viikon kuluessa. Isompien muutosten valmistuminen vie joskus kauemmin.

Liitteet:

1. PSSHP/KYS sitoumus

2. KUH Non-Disclosure Agreement (NDA) in english (pdf)

3. HUS_Sitoumus (Terveyskylä)

Etäyhteysviite (EV-koodi)

Viite sisältää sen kokonaisuuden, jota ylläpitotoimiin tarvitaan. Näitä ovat esim. etäyhteys, järjestelmät, palvelimet/ IP-osoitteet. Pääkäyttäjä/ yhteyshenkilö voi neuvotella sisältökokonaisuuden, ja esimies/sovittu yhteyshenkilö hakee tunnukset.

Tiedustelut
Epäselvissä tilanteissa tiedustele asiaa PSSHP:n yhteyshenkilösi kautta.