Viestintä

Viestintä

Me viestinnässä vastaamme Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Viestinnässä tehtävämme on tukea ja kouluttaa sairaalan yksiköitä viestinnän onnistumisessa. Lisäksi viestintä on linkki median ja sairaalan välillä.

Mediatuotannossamme teemme videoita ja valokuvia opetus- ja koulutuskäyttöön. Erikoisosaamistamme ovat suorat monikameratekniikalla toteutetut lähetykset sairaalan eri toimenpide- ja tutkimusyksiköistä.

KYSin logot ja esitteet sekä kuvapankki

löytyvät materiaalipankista

KYS sosiaalisessa mediassa

KYS haluaa olla siellä missä sinäkin, eli myös sosiaalisessa mediassa. Tavoitteenamme sosiaalisessa mediassa on viestiä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista seuraajillemme. Haluamme kertoa näihin liittyvistä asioista mahdollisimman helposti lähestyttävästi, ja tarjota aina ajantasaista tietoa.

Vastaavasti haluamme tarjota potilaillemme turvallisen tavan tuottaa sisältöä ja kertoa kuulumisiaan somessa. Alta löydät ohjeistusta turvallisesta kuvaamisesta ja somettamisesta sairaalaympäristössä.

Saako potilas kuvata ja somettaa?

Kuinka toimin potilaana ja läheisenä sosiaalisessa mediassa? Mitä voin kuvata ja mitä en? Mitä voin julkaista sosiaalisen median kanavissa, loukkaamatta muita? Sosiaalinen media on osa lähes jokaisen henkilön arkipäivää. Kerromme missä olemme, kenen kanssa ja miltä meistä tuntuu.

Jokaisella on oikeus valita, haluaako näkyä sosiaalisessa mediassa tai muussa verkkopalvelussa tai julkisuudessa ylipäänsä. Laki mahdollistaa kuvaamisen julkisissa tiloissa. Siitä huolimatta kukaan ei saa levittää henkilökohtaista tai tunnistettavaa tietoa muista. Valokuva henkilöstä on tietoa, jota ei saa levittää. Sairaaloissa julkisia tiloja ovat aulat, odotustilat ja kahvilat. Niissä saa kuvata, mutta kuvassa ei saa näkyä muita kanssaihmisiä. Jos kuvaan kuitenkin osuu toinen henkilö, on häneltä hyvä kysyä lupa kuvan julkaisemiseen esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Tieto potilaana olosta voi olla asia, jota toinen ei halua kertoa julkisesti. Toisen yksityisyyttä ei saa loukata.

Sairaalan muut tilat, kuten vastaanotot ja potilashuoneet eivät ole julkisia tiloja. Näissä ei saa kuvata, koska tällöin potilasturvallisuus ja yksityisyydensuoja voivat vaarantua. Kuvaamisesta on aina neuvoteltava henkilökunnan kanssa. Jokaisella on oikeus päättää, ettei halua tulla kuvatuksi. Myös lapsella on oikeus yksityisyyteen.

Dronella kuvaaminen sairaalan ympäristössä on aina luvanvaraista, johtuen sairaalan pelastushelikopteriliikenteestä. Huomaathan, että lupaa ei aina voida myöntää turvallisuuden vuoksi. Luvan saannissa auttaa KYSin viestintä (viestinta@kuh.fi)

KYS näkyy sosiaalisessa mediassa omilla Facebook-, Instagram-, Twitter-, LinkedIn- , YouTube- ja Vimeo-kanavillaan, joista vastaa ja joita ylläpitää KYSin viestintä. Alta löydät linkit kanaviin, joista pääset helposti meidän kuulumisiamme seuraamaan.

Facebook - kuopionyliopistollinensairaala

Instagram - @KYS_sairaala

LinkedIn - Kuopio University Hospital (KUH) - Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)

Twitter - @KYS_Sairaala

Youtube - Kuopion yliopistollinen sairaala

Vimeo -  Kuopion yliopistollinen sairaala

 

Myös osa KYSin yksiköistä on somessa omilla tileillään. Niiden kautta pääset seuraaman heidän toimintaansa ja arkeaan. 

Instagram:

KYS Ensihoito, ensihoitopalvelut 

KYS HEVAKO, KYSin Heräämö, Vastaanotto- ja kotiutusyksikkö sekä Induktio

KYS HKOT, hoitotyön kehittämis-, opetus- ja tutkimusyksikkö

KYS KFI/KNF, Kliininen fysiologia, Kliininen neurofysiologia, Isotooppilääketiede

KYS Lastenpsykiatria

KYS Lasten veri- ja syöpätaudit 

KYS Psykiatria

KYS Rekrytointipalvelut

KYS Sydänkeskus, Kardiologia, Sydän- ja rintaelinkirurgia, Verisuonikirurgia

KYS Synnytykset, KYS synnytykset, naisten akuuttiosasto – raskaudesta vastasyntyneisiin

KYS uudistuu, KYS uudistuu -projekti

Facebook:

KYS Uusi Sydän 2025

KYS Sydänkeskus

Viestintä yhteystiedot

Hyvinvointialueen viestinnän yhteystiedot löydät hyvinvointialueen sivustolta