Anna palautetta painike

Anna palautetta

Sirry Oma Kysiin painike

Siirry OmaKYSiin

Kielivalikko

Uutinen

KYS kokosi asiantuntijoita pohtimaan kliinisten lääketutkimusten tulevaisuutta

13.10.2022

KYSin tiedepalvelukeskus järjesti 11.10.2022 ”Kliiniset lääketutkimukset kasvuun Pohjois-Savon hyvinvointialueella” -tilaisuuden, johon osallistui lähes sata asiantuntijaa eri organisaatioista. Mukana oli mm. tutkimusorganisaatioiden ja lääketeollisuuden edustajia. Tilaisuuden tarkoituksena...

Lue lisää
13.10.2022 Uutinen

KYS kokosi asiantuntijoita pohtimaan kliinisten lääketutkimusten tulevaisuutta

Teksti: Petteri Alanko Kuva: Riikka Myöhänen

KYSin tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs

KYSin tiedepalvelukeskus järjesti 11.10.2022 ”Kliiniset lääketutkimukset kasvuun Pohjois-Savon hyvinvointialueella” -tilaisuuden, johon osallistui lähes sata asiantuntijaa eri organisaatioista. Mukana oli mm. tutkimusorganisaatioiden ja lääketeollisuuden edustajia. Tilaisuuden tarkoituksena oli lisätä vuoropuhelua kliinikoiden ja lääketeollisuuden välillä sekä kerätä tietoa siitä, miten kliinisten lääketutkimusten toteutus tulisi organisoida ja resursoida Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

- Tapahtuma onnistui tavoitteessaan erinomaisesti. Paikalla oli useiden keskeisten yritysten johtavassa asemassa olevia edustajia, ja kaikki jaoimme yhteisen tavoitteen lääketutkimusten määrän kasvusta. Useassa puheenvuorossa kävi ilmi, että niin Pohjois-Savon kuin koko Suomenkin osalta meillä on paljon kasvun varaa lääketutkimusten tekemisessä, kertoo tilaisuuden järjestelyihin osallistunut yritysyhteistyö- ja innovaatioasiantuntija Johanna Jylhä-Ollila KYSin tiedepalvelukeskuksesta.

Tavoitteena kaksinkertaistaa tutkimusten määrä

KYSin tavoitteena on kaksinkertaistaa kliinisten lääketutkimusten määrä, jotta mahdollisimman moni Pohjois-Savon hyvinvointialueen potilas pääsisi uusimpien lääkehoitojen piiriin. Tilaisuutta vetänyt KYSin tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs muistutti, että terveydellisten ja taloudellisten hyötyjen lisäksi lääketutkimuksiin osallistumisessa on kyse myös terveystasa-arvosta. Eri puolella Suomea tulee tarjota mahdollisuus päästä mukaan kliinisiin lääketutkimuksiin, myös Pohjois-Savossa.

KYSissä tehtävien lääketutkimusten määrän kasvattamiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma, joka sisältää muun muassa merkittäviä panostuksia tutkimushoitaja- ja tutkijalääkäriresursseihin sekä toiminnan organisoimiseen. Tällä hetkellä kliinisiä lääketutkimuksia tarjotaan KYSiin huomattavasti enemmän kuin on pystytty ottamaan vastaan.

Hyötyjä monella eri tasolla

Puheenvuoroissa tuli selkeästi esille kliinisten lääketutkimusten monitasoiset hyödyt. Suora ja selkeä hyöty on uusimpien hoitojen tarjoaminen pohjoissavolaisille potilaille, ja KYSin näkökulmasta hyötynä näkyy mm. lääketeollisuuden merkittävät taloudelliset panokset lääkkeisiin ja hoitoihin liittyviin toimenpiteisiin. Epäsuorana hyötynä nousi esille mm. työntekijöiden tyytyväisyyden kasvu ja vetovoiman parantuminen. KYSin erikoislääkäri Okko Kääriäinen kertoi omassa puheenvuorossaan, että mahdollisuus osallistua tutkimustyöhön on selkeä valttikortti kun rekrytoidaan ammattilaisia KYSille. Kääriäinen kertoi lääketutkimusten vievän myös muuta kliinistä työtä entistä stardardoidumpaan suuntaan, joka on hyödyksi kaikille potilaille.


​​​​​​​Tilaisuuden avannut sairaanhoitopiirin johtaja Heikki Miettinen muisteli avauspuheenvuorossaan oman uransa alkutaivalta, jolloin oli päässyt mukaan kansainväliseen lääketutkimukseen. Myös Miettisen mukaan lääketutkimuksissa mukana olemista arvostavat potilaiden lisäksi myös tutkimukseen osallistuva henkilöstö.

- Nuorelle lääkärille tutkimukseen osallistuminen voi avata ammatillisesti useita ovia. Näin tapahtui itsellenikin urani alkutaipaleella. Lisäksi on hyvä myös muistaa, että tulevaisuuteen tähtäävällä tutkimuksella hoidetaan myös tämän päivän potilaita, ja tutkimukseen osoitettu rahoitus tuo siihen merkittävästi lisäresurssia, painotti Miettinen.

 

Kaikki ajankohtaiset