Anna palautetta painike

Anna palautetta

Sirry Oma Kysiin painike

Siirry OmaKYSiin

Kielivalikko

Uutinen

Mitä kuuluu? -kysely poiki koulutustarpeen radiologian omalle työhyvinvointi- ja työturvallisuusyhdyshenkilölle

6.10.2022

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet...

Lue lisää
6.10.2022 Uutinen

Mitä kuuluu? -kysely poiki koulutustarpeen radiologian omalle työhyvinvointi- ja työturvallisuusyhdyshenkilölle

Teksti: Kirsi Parviainen Kuva: Riikka Myöhänen

kuvassa Hanna Vihavainen

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -opintokokonaisuus toi kaivattua osaamista siihen, kuinka konkreettisesti voidaan vaikuttaa eri kehittämiskohteisiin sekä osaston vastausprosenttiin työhyvinvointia selvittävissä kyselyissä.

- Syksyllä 2020 toteutettiin ensimmäistä kertaa työterveyslaitoksen Mitä kuuluu -työhyvinvointikysely Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja olin mukana projektiryhmässä mukana henkilöstön edustajana, kertoo röntgenhoitaja Hanna Vihavainen.

Radiologian osastolla kyselyssä nousi esiin joitakin kehittämisen kohteita, joihin haluttiin tarttua tarkemmin. Tätä kehittämistyötä tukemaan Vihavainen osallistui keväällä 2022 radiologian työhyvinvointi- ja turvallisuusyhdyshenkilönä työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet (TKA) opintoihin, joka perustui nimenomaan Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksiin.

- Radiologian hoitajista koottiin pieni ydinryhmä, joka lopulta valitsi keskeisimmät kehittämisen kohteet. TKA opinnoissa tuotettu kehittämissuunnitelma sisälsi nämä valitut kohteet, Vihavainen kertoo.

TKA-opinnoissa keskityttiin myös työyhteisön voimavarojen, jotka ovat työhyvinvoinnin kehittämisessä ja edistämisessä huomioitava, vahvistamiseen.

Kysely paljasti kehittämisenkohteet

Radiologialla vahvuutena Mitä Kuuluu-kyselyn perusteella on, että yksikössä on sosiaalista pääomaa ja työyhteisön yhteistyö koetaan toimivaksi. Yksikössä parannetaan ja vahvistetaan työyhteisötaitoja esim. esittelemällä henkilöstölle Kysin hyvän työkäyttäytymisen mallia osaston yhteisissä palavereissa.

- Yhteenvetona hyvän työkäyttäytymisen mallista nostaisin teeman: ”kun kaikki kohtelisivat toisiaan kunnioittavasti työpaikallaan, saataisiin työhyvinvointia parannettua. Innostava ja hyvinvoiva työyhteisö luodaan yhdessä. Hyvässä työyhteisössä on avoin ilmapiiri, erilaisia näkemyksiä kuullaan ja jokaista arvostetaan”, Vihavainen pohtii.

Tärkeää on, että työkykyä ja -hyvinvointia voidaan yhdessä tuoda osaksi arkipäiväistä työtä ja toimintaa. Mitä kuuluu? -kyselyyn vastaamalla voidaan selvittää oman työyhteisön nykytila ja suunta hyvinvoinnin kehittämiselle.

Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyyn vastaaminen mahdollistettiin radiologian osastolla varaamalla kaikille hoitajille päiväkohtaisiin työpisteisiin aika, jolloin työntekijä voisi halutessaan vastata työhyvinvointi kyselyyn. Vastauksia saatiinkin 107 henkilöltä, eli 76 prosenttia koko henkilöstöstä vastasi kyselyyn. Suurin osa vastaajista edusti hoitohenkilöstöä, röntgenhoitajia.

Tänä syksynä kysely toteutetaan uudestaan. Tällä halutaan osaltaan selvittää työhyvinvoinnin nykytila, ennen siirtymistä Pohjois-Savon hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Kaikki ajankohtaiset