Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Murupolku

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen

Hyvinvointikertomuksen mukaan liikunta- ja ravitsemussuositukset ovat Pohjois-Savon kunnissa hyvin käytössä. Ravitsemusosaamista on kehitetty erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimivien parissa. Myös alueellinen ravitsemustyöryhmä on aloittanut toimintansa. 

Pohjois-Savossa haasteita on edelleen terveellisten ruoka- ja ravitsemustottumusten edistämisessä, koululounaan syömisessä ja ruokakasvatuksen yhteistyössä. Väestön fyysinen aktiivisuus on terveyden kannalta liian vähäistä erityisesti toisen asteen nuorten, matalankoulutustason naisten ja ikäihmisten parissa. Parannettavaa on myös hammasterveydessä, jotta yhä useammalla nuorella olisi terveet hampaat. Lisäksi kolmasosa yläkoululaisista nukkuu alle 8 tuntia, mikä on huonoin tilanne vertailumaakuntien joukossa, ja yhä useammalla on vaikeuksia oppimistaidoissa. 


Pohjois-Savossa osallistutaan kohdunkaulansyövän seulontoihin heikosti. Huolta aiheuttavat myös nuorten tyttöjen kasvaneet raskaudenkeskeytysten määrät. 

Verkkopuntari - elintapa- ja painonhallintaohajusta verkossa

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen osalta keskeisiä tavoitteita ovat: 

 • Ruokasuosituksen mukaiset ruokatottumukset toteutuvat 
 • Tervehampaiset lapset ja nuoret 
 • Nuoret nukkuvat riittävästi
 • Terveyttä edistävä liikunta lisääntyy 
 • Oppimistaidot vahvistuvat
 • Yhä useampi osallistuu kohdunkaulan syövän seulontoihin
 • Raskaudenkeskeytykset vähenevät

Tavoitteiden saavuttamiseksi juurrutetaan mm. seuraavia työmenetelmiä:

Hyvinvointikertomuksen mukaan parannettavaa on hammasterveydessä, jotta yhä useammalla nuorella olisi terveet hampaat. Pohjois-Savossa osallistutaan kohdunkaulansyövän seulontoihin heikosti. Huolta aiheuttavat myös nuorten tyttöjen kasvaneet raskaudenkeskeytysten määrät.

Itsestä huolehtimisen keskeisiä tavoitteita ovat:    

 • Tervehampaiset lapset ja nuoret  
 • Yhä useampi osallistuu kohdunkaulan syövän seulontoihin 
 • Raskaudenkeskeytykset vähenevät 

Tavoitteiden saavuttamiseksi juurrutetaan mm. seuraavia työmenetelmiä: 

 • Hampaiden omahoidon tehostaminen ja napostelukulttuuriin vaikuttaminen 
 • Kohdunkaulan syövän seulonnan kutsumenettelyn kehittäminen 

Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä

Pohjois-Savossa toimii alueellinen seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä, jonka tehtävänä on Pohjois-Savon alueella seksuaaliterveyden edistämisen haasteisiin (tilastojen ja muun tiedon pohjalta nostetut) puuttuminen (huomioidaan erilaiset haasteet Pohjois-Savon sisällä), hyvien käytäntöjen ja vaikuttavien mallien juurruttaminen ja koulutuksen järjestäminen seksuaaliterveyden edistämisestä, painottaen ennaltaehkäisytyötä. Työryhmässä tuodaan esille ajankohtaisia seksuaaliterveyden asioita ja jaetaan käytäntöjä ja asiantuntijuutta. Työryhmässä tehdään näkyväksi seksuaaliterveyden eri teemoja.

Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa lähi-/etätapaamisena. Työryhmässä pohditaan yhdessä seksuaaliterveyden edistämiseen liittyviä asioita, seksuaalisen häirinnin ja väkivallan ennaltaehkäisyä ja puuttumiseen liittyviä asioita. Puheenjohtajana toimii Marika Lätti(at)pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon alueella on kohdunkaulan seulontoihin osallistumisessa petrattavaa, sillä kohdunkaulasyövän seulontoihin osallistuminen on ollut heikointa Pohjois-Savossa. Kohdunkaulasyövän riski on Suomessa suurentunut etenkin 30-44 -vuotiailla. Rintasyövän seulontoihin osallistuminen on isoissa kaupungeissa muuta Suomea alhaisempaa. Lue lisää

Seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskut

Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä järjestää seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskuja. Liity mukaan teams yhteyksin. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Linkit ja tallenteet (2vk ajan) alla. 

 • ke 22.3.2023 kello 12-12.30. Aihe: Maksuton ehkäisy. Pohjois-Savossa kaikki alle 25- vuotiaat tulevat maksuttoman ehkäisyn piiriin. Mitä tämä tarkoittaa ja miten se toteutetaan käytännössä? Asiantuntijoina Ulla Särkkä, perhekeskuspalveluiden hankesuunnittelija ja Annu Hiekka-Aho, seksuaaliterveysneuvolan terveydenhoitaja. Tallenne katsottavissa 6.4.2023 saakka. Tallenteiden katsomiseen käytä firefox selainta, kirjaudu tarvittaessa vieraana/ ulkopuolisena mikäli tallenteen katsominen sitä vaatii

 • ke 5.4.2023 kello 12-12.30. Aihe: Hedelmällisyyden suojelu Teams-yhteyksin. Tiesitkö, että tänään tekemäsi valinnat, vaikuttavat siihen saatko joskus lapsia? Hedelmällisyyteen vaikuttavat monet asiat, kuten ikä, paino, ruoka, aktiivisuus, tupakka ja päihteet. Tietoiskussa saat hyvää tietoa elämäntapavalintojen vaikutuksista omaan hedelmällisyyteesi! Asiantuntija Päivi Hoffren, lehtori kätilötyö, TtM, kätilön tutkinto-ohjelman vastaava, kätilö, sairaanhoitaja, eritystason seksuaaliterapeutti NACS, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, kätilötyön harjoittelun koordinaattori. Liity mukaan teams yhteyksin.

 • Tallenteiden katsomiseen käytä firefox selainta, kirjaudu tarvittaessa vieraana/ ulkopuolisena mikäli tallenteen katsominen sitä vaatii

Hyvinvointikertomuksen mukaan liikunta- ja ravitsemussuositukset ovat Pohjois-Savon kunnissa hyvin käytössä. Ravitsemusosaamista on kehitetty erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimivien parissa. Myös maakunnallinen ravitsemustyöryhmä on aloittanut toimintansa.  

Pohjois-Savossa haasteita on edelleen terveellisten ruoka- ja ravitsemustottumusten edistämisessä, koululounaan syömisessä ja ruokakasvatuksen yhteistyössä. Väestön fyysinen aktiivisuus on terveyden kannalta liian vähäistä erityisesti toisen asteen nuorten, matalankoulutustason naisten ja ikäihmisten parissa. Lisäksi kolmasosa yläkoululaisista nukkuu alle 8 tuntia, mikä on huonoin tilanne vertailumaakuntien joukossa, ja yhä useammalla on vaikeuksia oppimistaidoissa.  

Terveellisten elintapojen osalta keskeisiä tavoitteita ovat:  

 • Ruokasuosituksen mukaiset ruokatottumukset toteutuvat  
 • Terveyttä edistävä liikunta lisääntyy  
 • Nuoret nukkuvat riittävästi
 • Oppimistaidot vahvistuvat


Tavoitteiden saavuttamiseksi juurrutetaan mm. seuraavia työmenetelmiä: 

 • Neuvokas perhe -työmenetelmä ja Maistuva koulu 
 • Ruokakasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja koulun lukuvuosisuunnitelmaan  
 • Lasten ja nuorten osallistaminen ruokaan liittyvän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 
 • Motivoiva haastattelu ja Verkkopuntari - elintapaohjaus 
 • Ikääntyneiden vajaaravitsemuksen arviointi (MNA) ja hoito 
 • Liikuntaneuvonta vähän liikkuville ja Liikkuva –ohjelmien tehostaminen