Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Mieliteko

Pohjois-Savon ruma sairastavuuslukuja halutaan kaunistaa isolla kehitysohjelmalla

Mieliteko-kehitysohjelman toteuttamisen mahdollistaa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanke.

Pohjois-Savossa on käynnistynyt koko maakunnan kattava Mieliteko-kehitysohjelma, jonka tavoite on lisätä mielen hyvinvointia ja vähentää päihteiden käyttöä Pohjois-Savossa. Ohjelman toteuttamisen mahdollistaa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hanke.

Työn pohjana ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindeksit, joiden perusteella Suomen sairaimmat ihmiset asuvat Pohjois-Savossa. Erityisesti mielenterveyden ongelmissa ja päihteiden käytössä ero Pohjois-Savon ja muun maan välillä on hälyttävän iso. Valtakunnallinen mielenterveysindeksin keskiarvo on 100. Pohjois-Savossa se on 153,9.

Mieliteko-ohjelman kohderyhmää ovat maakunnan kaikki työikäiset, 18–64-vuotiaat asukkaat. Erityisesti työ suuntautuu heikommassa asemassa, työelämän ulkopuolella ja työttöminä oleviin.

Tavoite on kehittää ja vahvistaa pohjoissavolaisten kuntien palvelurakenteita ja hyvinvointia. Yhteistyöverkosto ulotetaan yrityksiin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Ohjelman osatoteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto, joka vastaa ohjelman tutkimuksista sekä vaikuttavuuden arvioinnista, Savonia-ammattikorkeakoulu, jonka vastuulla ovat koulutusten suunnittelu ja toteutus sekä Humanistinen korkeakoulu, joka osallistaa kohderyhmiä ja luo verkostoja järjestöihin.

Ohjelmaan ovat sitoutuneet Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vieremä.
Hankesuunnitelma on tehty vuosille 2021-2030. Ohjelman ensimmäinen vaihe ulottuu elokuun loppuun 2023.
Kaksivuotisen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 3,4 miljoonaa euroa. Toteutukseen on myönnetty ely-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus, joka yhdessä valtion myöntämän avustuksen kanssa kattaa kustannuksista noin 80 prosenttia.
Rahoitukseen osallistuvat myös hankkeessa mukana olevat Pohjois-Savon kaupungit ja kunnat, joiden omarahoitusosuus on suhteutettu kunnan asukaslukuun.

Mieliteko-ohjelman toteuttajiksi on palkattu yhdeksän päätoimista työntekijää: johtaja, koordinaattori, sihteeri, neljä muutosvalmentajaa ja kaksi viestintäasiantuntijaa. Osatoteuttajien osalta Itä-Suomen yliopistosta hankkeen toteuttamiseen osallistuu neljä, Savonia-ammattikorkeakoulusta kuusi sekä Humanistisesta ammattikorkeakoulusta kaksi henkilöä. Näistä kaksi tekee hankkeessa työtä kokoaikaisesti.

Voit lukea lisää Mieliteko-ohjelmasta osoitteessa www.mielitekomedia.fi