Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Murupolku

Tapaturmien ja väkivallan ehkäisy

Tapaturmien ja väkivallan ehkäisy

Tuemme kuntia heidän arjen turvallisuustyössään. Turvallisuussuunnittelutyössä noudatetaan valtakunnallisia linjauksia mm. Toimenpiteistä, tavoitteista, toimintamalleista ja mittareista. Työ on toimijoiden yhteistyötä.

Tapaturmien ja väkivallan ehkäisemisessä tavoitteena on, että lähiympäristöt tukevat asukkaiden hyvinvointia sekä aktiivista ja turvallista elämää.  

Pohjois-Savossa yhä harvempi nuori osallistuu kiusaamiseen, mutta koulukiusattujen määrä on mittareiden mukaan silti kasvanut. Myös seksuaalista häirintää ja ahdistelua kokee yhä useampi nuori, erityisesti nuoret tytöt. Väkivaltarikokset ja alaikäisten rikokset sekä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ovat kasvussa. Väestön ikääntyessä kaatumisten ehkäisy vaatii edelleen vahvoja toimenpiteitä. Asuinalueena Pohjois-Savo koetaan kuitenkin turvallisena. 

 • Ketään ei kiusata
 • Kukaan ei koe seksuaalista häirintää tai ahdistelua
 • Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita 
 • Nuorten tekemät rikokset vähenevät 
 • Liikenneonnettomuudet vähenevät 
 • Kaatumistapaturmat vähenevät

Ajankohta:  pe 9.9.2022 klo 9.00–14.00
Paikka: KYS auditorio 1, pääsairaala, M-rakennus, 2.krs. tai teams yhteys
Sisältö:     Koulutus on menetelmäkoulutus lähisuhdeväkivallasta. Käydään läpi väkivaltatyön puheeksioton, tunnistamisen ja turvaamisen työkaluja. 
Järjestäjänä:     Pohjois-Savon väkivaltatyön verkosto

OHJELMA:
klo 9.00    Tervetuloa (pdf)
•    Säde Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori, PSSHP
klo 9.05    Väkivaltatyön ohjeet (pdf)
•    Hanna-Leena Laitinen, erikoissuunnittelija, Väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymä, THL.
klo 9.20    Ennaltaehkäisy, puheeksiotto ja kartoitus
•    Case ”vihreä”: puheeksiotto ja ehkäisevä työ
     o    Jaana Tarhanen, terveydenhoitaja, Kuopion kaupunki (pdf)
•    Vertaistuki
klo 10.10    Pohjois-Savon väkivaltatyön palvelupolkumalli (pdf)
•    Anne-Maria Kolari, johtava sosiaalityöntekijä, Pohjois-Savon sosiaalipäivystys

klo 10.40 LOUNASTAUKO (omakustanteinen)

klo 11.40     Väkivallan hälytysmerkit (pdf)
•    Case ”keltainen”: Väkivallan hälytysmerkit, haastattelun taito, kohtaaminen ja tuki
     o    Hanna Thitz, väkivaltatyön asiantuntija ja Katri Kvick, väkivaltatyön päällikkö, Turvallinen perhe -toiminta, Kuopion kriisikeskus
•    Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

klo 12.30    MARAK Pohjois-Savon hyvinvointialueen palveluverkossa (pdf)
•    Minna Tuovinen, sairaanhoitaja, Kuopion kaupunki, Ankkuri-ryhmä ja Tiina Mikkonen-Reponen, sosiaalityöntekijä, kasvatus- ja perheneuvonta, Pohjois-Savon läntinen alue/ POSOTE20/perhekeskus ja Katja Tarkiainen, Kuopion turvakodin sosiaalityöntekijä, Kuopion MARAK työryhmän pj.

•    Case ”punainen”: Turvaa ja toimi, kiireellisen tuen tarve (pdf)
     o    Sari Nykänen, toiminnanohjaaja, RIKU
     o    Minna Tuovinen, sairaanhoitaja, Kuopion kaupunki, Poliisin Ankkuriryhmä

klo 13.45    Keskustelua ja yhteenveto päivästä
•    Säde Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori, PSSHP
klo 14.00    Koulutuspäivä päättyy. Hyvää kotimatkaa. 

Pohjois-Savossa seksuaalista häirintää ja ahdistelua kokee yhä useampi nuori, erityisesti nuoret tytöt. Väkivaltarikokset ovat kasvussa. Väkivaltarikosten määrä kasvoi 8% edellisestä vuodesta. Seksuaalirikoksissa oli kasvua 43% vuoden aikana, erityisesti lasten seksuaalinen hyväksikäyttö kasvoi 83%. Rikoksista syylliseksi epäiltyjen 0-14-vuotiaiden määrä/ 1000 vastaavanikäistä kohden on edelleen kasvussa (2019:13 ? 2020:15%). 

Pohjois-Savossa aloitti helmikuussa 2022 alueellinen väkivallan ehkäisyn verkosto. Puheenjohtajana toimii Säde Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori.

Väkivallan ehkäisyssä keskeisiä tavoitteita ovat:  

 • Ketään ei kiusata 
 • Kukaan ei koe seksuaalista häirintää tai ahdistelua 
 • Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita  
 • Nuorten tekemät rikokset vähenevät 

Tavoitteisiin pääsemiseksi levitetään mm. seuraavia tutkitusti toimivia menetelmiä: 

 • Kiusaamisen ehkäisy- ja sovitteluohjelmien käyttöönotto, kiusaamisen jälkihoito, arviointi ja seuranta 
 • Seksuaali-, tunne- ja turvataitokasvatus 
 • Ehkäise lähisuhdeväkivaltaa -puheeksiottamisen ja ohjaamisen polku 
 • MARAK (moniammatillinen riskinarviointi vakavan parisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi) 

Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen mukaan liikenneturvallisuuden vaarantaminen ovat kasvussa. Väestön ikääntyessä kaatumisten ehkäisy vaatii edelleen vahvoja toimenpiteitä. Pohjois-Savon HYTE-tiimi on puheenjohtajana alueellisessa kaatumisten ehkäisy verkostossa, AKE:ssa, jossa painopisteenä on kaatumisten vähentäminen. Verkosto kokoontuu noin 4xv ja järejstää mm. kuukausittaisia luentosarjoja. AKE:n tavoitteena on toimia tiedon ja hyvien käytäntöjen levittäjänä sekä asiantuntijana. Koottua materiaalia löytyy AKE materiaalipankista. 

Tapaturmien ehkäisyssä keskeisiä tavoitteita ovat:  

 • Liikenneonnettomuudet vähenevät  
 • Kaatumistapaturmat vähenevät 

Tavoitteisiin pääsemiseksi levitetään mm. seuraavia tutkitusti toimivia menetelmiä: 

 • Voima- ja tasapainoharjoittelu 
 • Kaatumisvaaran arviointi (FROP, FRAT) ja kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden tarkistuslista 
 • KaatumisSeula-työkalut sekä IKINÄ-toimintamalli  
 • Liikennekasvatus sekä ajoterveyden ja vireystilan huomiointi