Banneri: sivut

KYS Psykiatriatalo_näkymä Puijonlaaksontielle banneri.jpg

Murupolku

Sisältöjulkaisija

Tapahtuma

Psykiatriatalon rakentaminen KYSin pääsairaalan yhteyteen alkaa

24.2.2022
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja kumppanit allekirjoittivat Psykiatriatalon urakoitsijasopimukset 23. helmikuuta 2022. Tämä käynnistää koko maakuntaa palvelevan Psykiatriatalon rakentamisen Kuopion yliopistollisen sairaalan tontille. Psykiatriatalo tarjoaa nykyaikaiset, turvalliset ja toimivat...
Lue lisää
24.2.2022 Tapahtuma

Psykiatriatalon rakentaminen KYSin pääsairaalan yhteyteen alkaa

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja kumppanit allekirjoittivat Psykiatriatalon urakoitsijasopimukset 23. helmikuuta 2022. Tämä käynnistää koko maakuntaa palvelevan Psykiatriatalon rakentamisen Kuopion yliopistollisen sairaalan tontille.

Psykiatriatalo tarjoaa nykyaikaiset, turvalliset ja toimivat tilat potilaille, heidän läheisilleen ja potilaita hoitavalle henkilökunnalle. Psykiatriataloon sijoittuvat nuorten ja aikuisten vaativan tason mielenterveyspalvelut, jotka tällä hetkellä ovat hajallaan eri toimipisteissä, osin hyvin vanhoissa tiloissa.

– Pohjois-Savo on Suomen sairastavin alue. Siitä kielii, että pohjoissavolaisista on eniten Suomessa ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeellä mielen pahoinvoinnin takia. Mielenterveyden häiriöiden ehkäisyllä, varhaisella toteamisella ja laadukkaalla hoidolla on kansanterveydellisiä ja -taloudellisia vaikutuksia, toteaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet.

Tolletin mukaan nuorten ja aikuisten vaativan psykiatrisen hoidon keskittäminen Kuopiossa yliopistosairaalan kampukselle on linjassa kansallisen mielenterveysstrategian kanssa. Strategian lähtökohta on mielenterveyden kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa.

– Psykiatriatalon palveluja tuotetaan myös tulevaisuudessa koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen asiakkaiden parhaaksi.

Potilaslähtöisyys toiminnan ja suunnittelun keskiössä

Psykiatriataloon tulee kahdeksan kerrosta, joissa toimivat aikuis- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat ja vuodeosastot. Vuodeosastoilla on 77 sairaansijaa. Potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat sairaalakoulu ja Kuopion kaupungin toimintoja.

– Etenkin potilaslähtöisyys korostuu uuden Psykiatriatalon toiminnassa ja tilasuunnittelussa. Hoitajien välitön hoitotyö potilaan luona lisääntyy, kertoo mielenterveyden ja hyvinvoinnin palvelukeskusjohtaja Paula Ollonen.

– Psykiatriatalon sijainti KYSin kampuksella parantaa ja lisää somatiikan eri erikoisalojen ja psykiatrian välistä yhteistyötä. Näin psykiatriset potilaat ovat tasavertaisemmassa asemassa muiden erikoisalojen potilaiden kanssa. Lisäksi päivystysprosessi keskitetään nykyisestä hajautetusta mallista, jatkaa Ollonen.

Psykiatriatalon rakennuttaja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja kumppanit allekirjoittivat sopimukset 23. helmikuuta 2022. Hankkeen pääurakoitsija on useita sairaalarakennuksia Itä-Suomeen rakentanut Rakennustoimisto K. Tervo. Are Oy vastaa ilmanvaihto-, putki- ja sähköurakoista. Rakennusautomaatiourakoitsija on Fidelix Oy.


Kuvassa sopimuksia allekirjoittavat sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet ja kiinteistöjohtaja Petri Pyy. Taustalla seisovat Are Oy:n aluejohtaja Aapo Toivainen ja liiketoimintajohtaja Ari Kinnunen. 

Kuvassa vasemmalta kiinteistöjohtaja Petri Pyy, liiketoimintajohtaja Ari Kinnunen Are Oy:stä, sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet, toimitusjohtaja Jussi Hämäläinen Rakennustoimisto K. Tervo Oy:stä ja aluepäällikkö Heikki Kauppinen Fidelix Oy:stä. 

 

Uudisrakennus on 16 000 bruttoneliömetriä. Tämän lisäksi rakennusurakkaan kuuluu yhdystunnelin rakentaminen Psykiatriatalon ja Kaarisairaalan välille. Hankkeen kustannusarvio on 48,15 miljoonaa euroa.

 

Rakentamista edeltävät valmistelutyöt tontilla ovat käynnissä. Rakentaminen alkaa maaliskuussa louhinta- ja maanrakennustöillä. Psykiatriatalo valmistuu keväällä 2024.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi Psykiatriatalo-projektin hankesuunnitelman 15.6.2020. Investoinnin vaatima poikkeuslupa Sosiaali- ja terveysministeriöstä saatiin 7.1.2021. Rakennuslupa sai lainvoiman 30.12.2021.

 

Lisätietoja:

- Kiinteistöjohtaja Petri Pyy, puh. 044 717 9715, petri.pyy@kuh.fi

- Hankejohtaja Kirsi Leivonen, puh. 044 717 4477, kirsi.leivonen@kuh.fi 

- Sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet, puh. 044 717 4000, jan.tollet@kuh.fi 

- Palvelukeskusjohtaja Paula Ollonen, puh. 044 717 9423, paula.ollonen@kuh.fi 

Kaikki ajankohtaiset