Toiminalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

Psykiatriatalo rakennetaan asiakaslähtöistä ja turvallista toimintaa varten. Toiminnallisen suunnittelun peruslähtökohtana ovat uudet toimintamallit sekä tiloja käyttävien asiakkaiden, heidän läheistensä ja terveydenhuollon ammattilaisten tarpeet.

Tilasuunnittelu mahdollistaa uudet toimintatavat

Psykiatriatalo tarjoaa nykyaikaiset, toimivat ja turvalliset tilat potilaille, heidän läheisilleen ja potilaita hoitavalle henkilökunnalle. 

Avohoitoyksiköiden tilasuunnittelussa otetaan huomioon erilaisten vastaanottotyyppien ja moniammatillisen työskentelyn tilatarpeet. Ajanvarauspoliklinikoilla tämä tarkoittaa eri kokoisia vastaanottohuoneita, yhteisiä taustatyötiloja, hiljaisen työskentelyyn tarkoitettuja tiloja ja erilaisia neuvottelu-ja ryhmätyöhuoneita sekä henkilöstölle tarkoitettuja viihtyisiä taukotiloja.  

Vuodeosastojen tilasuunnittelussa huomioidaan psykiatrisen osastohoidon erityistarpeet, potilas- ja työturvallisuus sekä potilaan yksityisyyden kunnioittaminen. Rakennukseen toteutetaan seitsemän vuodeosastoa, joissa on yhteensä 77 sairaansijaa. Vuodeosastojen tilasuunnittelu mahdollistaa hoitohenkilöstön työskentelyn lähellä potilaita. Kaikilla osastoilla on keskeisellä paikalla sijaitseva, avoin hoitaja-asema. Kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita, joissa on omat WC- ja suihkutilat. Potilaan itsemääräämisoikeutta tuetaan mm. potilashuoneiden lukitusratkaisulla. Osastojen yhteiset tilat, olohuoneet ja parvekkeet tukevat yhdessäoloa ja toipumista.

Poliklinikoiden odotusaulojen ja vuodeosastojen viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tiloissa toteutuu korkeatasoinen sisustusarkkitehtuuri, jonka harkittu värimaailma yhdessä tiloihin sijoitetun korkeatasoisen taiteen kanssa viestii potilaille ja henkilöstölle iloa, valoa ja toivoa.

Psykiatriatalo-projektin toiminnallisen suunnittelun periaatteet:

 1. Avohoidon vahvistaminen
 2. Maakunnan palvelurakenteen huomioiminen (erityisesti avohoidon) ja sairaalahoidon tarpeen minimointi maakuntatasolla
 3. Potilaan ohjaaminen suoraan oikeaan hoitopaikkaan; ei sairaalan sisäistä jonottamista
 4. Tilojen ja toimintojen vakiointi / yksiköillä yhtenäiset toimintatavat
 5. Turvalliset toimitilat
 6. Yhden hengen potilashuoneet
 7. Laajennetut vastaanottoajat poliklinikoilla
 8. Tehokkaat, muuntojoustavat tilaratkaisut (tulevaisuuden huomioiminen) => sisältää periaatteen yhteiskäyttöisyydestä (ei nimikoituja huoneita)
 9. Hoitoprosessien kehittäminen (asiakas / potilas ensin)
 10. Potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden huomioiminen
 11. Digitalisaation maksimaalinen hyödyntäminen
 12. Uudessa Psykiatriatalossa pyritään savuttomuuteen myös asiakkaiden ja potilaiden osalta. Rakennukseen ei suunnitella tupakkahuoneita ja tahdosta riippumattomassa hoidossa olevat potilaat voivat halutessaan tupakoida ulkoilupihalla tai turvaparvekkeella.