Toiminallinen suunnittelu

KYS Uusi Sydän 2025 -projektin toiminnallisia tavoitteita

Toimivat tilat mahdollistavat laadukkaan hoidon. KYSin pääsairaalan peruskorjaussuunnitelmat ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin oleellinen strateginen hanke. Uudisrakennuksen suunnittelua ohjaa KYSin strategiassa mainitut arvot eli potilaslähtöisyys, ammattitaito, työhyvinvointi sekä potilaan ja henkilöstön hyvä kohtelu. Uuden Sydämen toiminnalliseen suunnitteluun sitoutetaan vahvasti uusissa tiloissa toimivat käyttäjät.

Vaiheittain kohti yhden hengen potilashuoneita

Vuodeosastotoiminnassa panostetaan yhden hengen potilashuoneisiin, joita on jatkossa noin 70 prosenttia kaikista potilashuoneista. Tämä parantaa toiminnan tehokkuutta ja potilaan intimiteettisuojaa. Lisäksi sairaalahygienia on tutkitusti parempaa yhden hengen huoneissa. Lisääntyneiden yhden hengen huoneiden myötä osastokuormitusta voidaan nostaa nykyisestä, jolloin henkilökunnan käyttöä voidaan tehostaa ja osastojen kuormitus on ennakoitavampaa. Näin myös tilatehokkuus saadaan aiempaa paremmaksi. Tavoitteena on myös standardoida vuodeosastojen tiloja, jotta mahdollistetaan muuntojoustavuus. Vuodeosastojen suunnittelussa huomioidaan kuntouttava työote ja mm. osastojen aulatilat ja ruokailutilat suunnitellaan tämän periaatteen mukaan.

Resurssit tehokkaaseen käyttöön

Koko projektissa huomioidaan vahvasti tukipalvelujen, erityisesti materiaalilogistiikan kehittäminen siten, että ne tukevat paremmin ydintoimintaa. Muun muassa vuodeosastojen sänkyhuollon uudistaminen tähtää siihen, että vuodeosastojen potilashuoneiden käyttö tehostuu aiemmasta.

Tietoteknisten ratkaisujen kehittämisen osalta tähdätään siihen, että potilaan osallistuminen ja sitoutuminen omaan hoitoonsa paranee. Hoitotyön kirjaamista siirretään enemmän potilaan vierelle potilashuoneisiin. Näin voidaan vähentää kansliatilojen tarvetta ja hoitajat ovat lähempänä potilaita.

Lääkehuoltoa automatisoidaan ja otetaan laajemmin käyttöön älylääkekaappeja, jolloin voidaan paremmin hallita lääkevarastoja ja vapauttaa edelleen hoitajien aikaa hoitotyöhön.

Myös poliklinikoiden suunnittelussa tähdätään parempaan tilatehokkuuteen siten, että poliklinikkahuoneiden käyttöaste on jatkossa noin 70 prosenttia virka-aikaisessa käytössä. Poliklinikoiden toimintaa kehitetään jatkuvasti huomioiden tulevaisuuden tarjoamat digitalisaation sekä telelääketieteen mahdollisuudet. Lisäksi haetaan synergiaetuja ja toimintojen keskittämistä Puijon sairaalakampuksen alueella ja tätä kautta edelleen toiminnan tehostumista nykyisestä.

Projekti toteutetaan toiminnan keskellä ja osin väistötiloissa. Tämä asettaa lisähaasteita projektin suunnittelulle ja toteutukselle. Projekti etenee vaiheittain ja toimintamalleja pilotoidaan jo hankkeen kestäessä.

Uusi Sydän suunnitellaan maakunnallisesti siten, että se on yhteensopiva Pohjois-Savon soten (PoSoTe) kanssa. Suunnittelutyötä tehdään tiiviisti yhdessä myös alueen perusterveydenhuollon kanssa. Tärkeää on koko henkilökunnan sitouttaminen hankkeeseen, jotta yhdessä suunnittelemalla saadaan parhaat mahdolliset tilat tulevaisuuden vuodeosasto- ja poliklinikkatoimintoja varten.