Versio

1.1 Pekka Ruippo

22.2.2019

1. Käyttäjätietokannan ja perusrekistereiden kytkentä

1.1. Opiskelijarekisteri

Lähtöoletuksena on, että opiskelijarekisterin henkilötiedot ovat ajantasalla.

Miten käyttäjätietokanta on kytketty opiskelijarekisteriin?

Opiskelijoille myönnettyjä tunnuksia ei käytetä Haka-palveluissa.

1.1.1. Uusi opiskelija

Miten uuden opiskelijan tiedot päivittyvät opiskelijarekisteristä käyttäjätietokantaan?
Koska uusi opiskelija saa käyttäjätunnuksen/opiskelijaroolin?
Mitä tunnukselle tapahtuu, jos uusi opiskelija ei ota opiskelupaikkaa vastaan, tai ottaa paikan vastaan mutta ilmoittautuu poissaolevaksi?

Opiskelijoille myönnettyjä tunnuksia ei käytetä Haka-palveluissa.

1.1.2. Opiskelijan tiedoissa tapahtuu muutos

Miten opiskelijan muuttuneet tiedot päivittyvät opiskelijarekisteristä käyttäjätietokantaan?

Opiskelijoille myönnettyjä tunnuksia ei käytetä Haka-palveluissa.

1.1.3. Opiskelija lakkaa olemasta opiskelija

Koska organisaatio (esim. opintoasiainhallinto) katsoo, että opiskelija lakkaa olemasta opiskelija
a) sen jälkeen kun opiskelija valmistuu?
b) sen jälkeen kun lukukausi vaihtuu, ja opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi?
c) sen jälkeen kun opiskelija ilmoittaa keskeyttävänsä opinnot?

Kuinka kauan ylläolevien tapahtumien jälkeen kestää, että organisaatio (esim. tietohallinto) sulkee opiskelijan käyttäjätunnuksen tai poistaa opiskelijaroolin?

Jos opiskelijalla on kaksi roolia (”opiskelija-henkilökunta”), niin hänet rinnastetaan henkilökunnan jäseneksi.

1.2. Henkilökuntarekisteri

Vastaavasti kuin edellä.

1.2.1. Uusi työntekijä

Lähiesimies täyttää käyttäjätunnushakemuksen, jonka perusteella tunnukset myönnetään. AD:n käyttäjätiedot on kytketty HR_tietoihin, jos käyttäjällä on voimassa oleva työsuhde, niin hänet liitetään AD:n ”henkilökuntaryhmän” jäseneksi. Haka-federoitun käyttäjän tulee kuulua ”henkilökuntaryhmään”.

1.2.2. Työntekijän tiedoissa tapahtuu muutos

Lähiesimies tilaa muutoksen, esimerkiksi nimimuutos tai kustannuspaikan muutos.

1.2.3. Työntekijä lakkaa olemasta työntekijä

Kun työsuhde päättyy, niin käyttäjä poistetaan automaattisesti (kerran vuorokaudessa) ”henkilökuntaryhmästä”.

1.3. Muut käyttäjät ja heidän henkilötietojensa ajantasaisuus

Onko organisaatiossa vielä jotain muita käyttäjiä, joilla on käyttäjätunnus ja jotka voivat kirjautua Identity Provider -palvelimen kautta Haka-infrastruktuurin palveluihin (Suomen Akatemian tutkijat? Ravintolahenkilökunta? Siviilipalvelusmiehet? Dosentit? Alumnit? Emeritukset? Kirjaston asiakkaat?). Minkälainen haku- ja hyväksymismenettely näihin tunnuksiin liittyy?
Miten heidän käyttäjätietojensa ajantasaisuus ja sulkeutuminen/roolitiedon päivittyminen on varmistettu?

Ei ole. Haka-kirjautumiseen on oikeutettu ainoastaan ne henkilöt, joilla on voimassa oleva työsuhde.

Sellaiset käyttäjät, jotka eivät ole luonnollisia henkilöitä (esim. ainejärjestöt), eivät ole myöskään Haka-infrastruktuurin tarkoittamia loppukäyttäjiä, eikä heidän kirjautumistaan Identity Provider -palvelimen kautta palveluihin tule sallia.

2. Henkilöllisyyden todentaminen

2.1. Käyttäjätunnuksen antamisen yhteydessä

Millä tavalla uuden käyttäjän henkilöllisyys todennetaan, kun hänelle annetaan käyttäjätunnus?

Henkilö tunnistetaan passista, ajokortista tai poliisin myöntämästä henkilökortista työhönottovaiheessa.

2.2. Kun käyttäjä kirjautuu käyttäjätunnuksensa avulla

Salasanatodennukseen liittyvät laatuvaatimukset.
Mahdolliset käytettävissä olevat salasanaa tukevammat autentikointimenetelmät.

Salasana kahdeksan merkkiä pitkä. Toimikorttitunnistautuminen on mahdollista.

3. Käyttäjätietokannassa saatavilla olevat tiedot

Lisätietoja funetEduPerson-skeemasta on täällä.

Rasti kohtaan "Saatavuus", jos kyseinen henkilötieto on ajantasalla ja siten saatavilla Identity Provider -palvelimen yli.
Kohtaan "Miten ajantasaisuus turvataan" esimerkiksi viittaus luvun 1. järjestelmiin.

Jos organisaatiolla on omia (ei siis funetEduPersonin mukaisia) attribuutteja, jotka näkyvät ulospäin Identity Provider-palvelimesta, lisää ne taulukon loppuun. Tarvittaessa linkki dokumenttiin, joka tarkemmin kuvailee omien attribuuttien skeeman.

 

Attribuutti

Saatavuus

Miten ajantasaisuus turvataan

Muuta (esim. tulkintaohje)

cn / commonName

X

Muutos tilataan erikseen

 MUST

description

 

 

 

displayName

X

Muutos tilataan erikseen 

 MUST

employeeNumber

 

 

 

facsimileTelephoneNumber

 

 

 

givenName

X

 

 

homePhone

 

 

 

homePostalAddress

 

 

 

jpegPhoto

 

 

 

l / localityName

 

 

 

labeledURI

 

 

 

mail

X

 

 

mobile

 

 

 

o / organizationName

 

 

 

ou / organizationalUnitName

 

 

 

postalAddress

 

 

 

postalCode

 

 

 

preferredLanguage

 

 

 

seeAlso

 

 

 

sn / surname

X

 

 MUST

street

 

 

 

telephoneNumber

 

 

 

title

 

 

 

uid

 

 

 

userCertificate

 

 

 

eduPersonAffiliation

 

 

 Mitä arvoja on saatavilla?

eduPersonEntitlement

 

 

 

eduPersonNickName

 

 

 

eduPersonOrgDN

 

 

 

eduPersonOrgUnitDN

 

 

 

eduPersonPrimaryAffiliation

 

 

 

eduPersonPrimaryOrgUnitDN

 

 

 

eduPersonPrincipalName

X

 samAccountName@kuh.fi

 MUST

eduPersonScopedAddiliation

 

 

 

eduPersonTargetedID

 

 

 

schacMotherTongue

 

 

 

schacGender

 

 

 

schacDateOfBirth

 

 

 

schacPlaceOfBirth

 

 

 

schacCountryOfCitizenship

 

 

 

schacHomeOrganization

 

 

MUST.
Mikä arvo on käytössä?

schacHomeOrganizationType

 

 

MUST
Mikä arvo on käytössä?

schacCountryOfResidence

 

 

 

schacUserPresenceID

 

 

 

schacPersonalUniqueCode

 

 

 

schacPersonalUniqueID

 

 

 

schacUserStatus

 

 

 

funetEduPersonHomeOrganization

 

 

superseded

funetEduPersonStudentID

 

 

superseded

funetEduPersonIdentityCode

 

 

superseded

funetEduPersonDateOfBirth

 

 

superseded

funetEduPersonTargetDegreeUniversity

 

 

superseded

funetEduPersonTargetDegreePolytech

 

 

superseded

funetEduPersonTargetDegree

 

 

 

funetEduPersonEducationalProgramUniv

 

 

superseded

funetEduPersonEducationalProgramPolytech

 

 

superseded

funetEduPersonProgram

 

 

 

funetEduPersonMajorUniv

 

 

superseded

funetEduPersonOrientationAlternPolytech

 

 

superseded

funetEduPersonSpecialisation

 

 

 

funetEduPersonStudyStart

 

 

 

funetEduPersonPrimaryStudyStart

 

 

 

funetEduPersonStudyToEnd

 

 

 

funetEduPersonPrimaryStudyToEnd

 

 

 

funetEduPersonCreditUnits

 

 

 

funetEduPersonECTS

 

 

 

funetEduPersonStudentCategory

 

 

 

funetEduPersonStudentStatus

 

 

 

funetEduPersonStudentUnion

 

 

Mikä arvo on käytössä?

funetEduPersonHomeCity

 

 

 

funetEduPersonEPPNTimeStamp

 

 

 

 

4. Muuta

4.1. Kardinaliteetit

Yksi henkilöllisyys per tosielämän käyttäjä, vai
Yksi henkilöllisyys per rooli (esim. opiskelija-työntekijällä kaksi käyttäjätunnusta)?

Yksi henkilöllisyys per tosielämän käyttäjä.

 

4.2. EduPersonPrincipalNamen revokointi ja kierrätys

Voiko eduPersonPrincipalName vaihtua?
Millä tavalla organisaatio kierrättää vapautuneita eduPersonPrincipalName-arvoja?

Voi vaihtua, mutta pääsääntöisesti niitä ei vaihdeta. Vaihtuvuus on vähäistä, joten kierrätystä ei seurata.