Hengellinen tuki

Hengellinen tuki

Sairaalapappi on evankelis-luterilaisen kirkon pappi, jolla on sairaalatyön erikoistumiskoulutus. Hän on paikalla potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten. Sairaalapapin kanssa käydyissä keskusteluissa kunnioitetaan potilaiden, omaisten ja henkilökunnan ihmisarvoa, uskonnonvapautta, koskemattomuutta sekä noudatetaan kirkon ja terveydenhuollon lainsäädännössä määrättyä salassapitovelvollisuutta.

KYSin sairaalapapille voi soittaa itse tai pyytää henkilökuntaa soittamaan, ja sopia tapaamisajan joko pappien työhuoneeseen tai osaston tiloihin. Häneltä voi myös pyytää ehtoollisen.

Ortodoksipapit

Kuopion ortodoksisen seurakunnan papit tekevät pyynnöstä vierailuja sairasvuoteiden vierelle. Yleensä pappi kutsutaan KYSiin puhelinsoitolla. Ortodoksisen seurakunnan papeilla ei ole määrättyä työaikaa, vaan heille voi soittaa milloin tahansa.

Keskustelun ohella potilaalle annetaan vierailun aikana ortodoksisen perinteen mukaisesti ehtoollinen, jos hän näin tahtoo. Ehtoollisen jakamisessa ei ole kysymys viimeisestä palveluksesta. Rukouspalvelus pidetään erikseen kuolinhetkellä.

Jehovan todistajat

Kuopion yliopistollisen sairaalan toimialueella on noin 3500 Jehovan todistajaa, jotka arvostavat hyvää lääketieteellistä hoitoa. He kuitenkin kieltäytyvät verensiirroista pääasiassa Raamattuun perustuvan uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi. Jehovan todistajien organisoimat Sairaalayhteyskomiteat edistävät potilaan ja lääkäreiden välistä yhteistoimintaa ja toimittavat tutkimustietoa hoitovaihtoehdoista ilman verensiirtoja. Omaiset, paikalliset seurakunnat sekä erityiset sairaalavierailuryhmät huolehtivat potilaiden henkisestä ja hengellisestä tuesta. Lisää tietoa Jehovan todistajien internetsivuilta.

Kappeli

Sairaalakappeli on varattu vainajien luovutusta varten. Sinne voi sopia käynnin obduktion henkilökunnan kanssa. Pappia voi pyytää pitämään saattohartauden vainajaa haettaessa.

Hiljainen huone

Hiljainen huone löytyy KYSin päärakennuksen 5. kerroksen yhdyskäytävältä. Siellä voi käydä hiljentymässä kuka tahansa uskontokunnasta riippumatta.

Hengellinen tuki yhteystiedot

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)evl.fi 

Maarit Koivurova
vs. johtava sairaalapappi
p. 040 484 8487

Annamaija Louheranta
sairaalapappi
p. 040 484 8486

Riikka Hakulinen
sairaalapappi
p. 040 484 8484

Sairaalasielunhoidossa kesäteologin tehtävissä 27.6.-18.8. toimii Pauliina Huhtala, p. 044 414 4803.

Päivystävä sairaalapappi
Arki-iltaisin klo 16-21
Viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 8-21

p. 040 484 8313

Ortodoksipapit