Anestesiatoiminta

KYSin anestesia- ja leikkausyksiköt toteuttavat vaativimmatkin toimenpiteet lähes kaikilla erikoisaloilla elinsiirtoja lukuun ottamatta. Vuosittain tehdään noin 25 000 toimenpidettä yli 300 ammattilaisen voimin. Ympärivuorokautisen päivystyksen ansiosta potilas saa hoitoa aina kun tilanne sitä vaatii. Lähes neljännes kaikista toimenpiteistä on päivystysluontoisia.

Suurin osa toimenpiteistä tehdään ennalta suunnitellusti, jolloin potilas tulee Kaarisairaalan 3. kerroksen vastaanotto- ja kotiutustiloihin kotoa suoraan leikkauspäivän aamuna tai vuodeosaston kautta. Anestesialääkäri tutustuu ennakolta potilaan täyttämään esitietolomakkeeseen, toimenpidesuunnitelmaan ja perussairauksiin. Niiden perusteella arvioidaan, mitä asioita on otettava huomioon ennen leikkausta ja tarvitseeko potilas anestesialääkärin arviota kasvokkain ennen toimenpidettä.

Perussairaudet hoidetaan mahdollisimman hyvään tasapainoon ja tarvittaessa tehdään lisätutkimuksia. Myös kotilääkityksen jatkumiseen otetaan kantaa. Leikkaukseen liittyvistä riskeistä keskustellaan potilaan kanssa.  

Jo ennen toimenpidettä arvioidaan, miten potilasta valvotaan leikkauksen aikana ja hoidetaanko välitön leikkauksen jälkeinen vaihe heräämössä vai teho-osastolla sekä suunnitellaan leikkauksen jälkeisen kivun hoito. Myös synnytyskivun hoito ja kivunhoitoon liittyvät toimenpiteet kuuluvat anestesiayksikön toimialaan. Anestesiapalveluja käytetään myös viime vuosina lisääntyneissä leikkaussalin ulkopuolella tehtävissä tutkimuksissa ja toimenpiteissä.

Yhteystiedot

Anestesia- ja leikkausyksikkö 4330
Puijon sairaala, Kaarisairaala, K, 3. kerros

Hallinto
Puijon sairaala, rak.4, 6.krs.
p. 044 711 3383