Kirurgian poliklinikka

Kirurgian poliklinikalla hoidetaan lähetteellä saapuvia vatsaelinkirurgian, urologian ja plastiikkakirurgian potilaita. Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä. Pieni osa potilaista siirtyy suoraan leikkausjonoon lähetetietojen perusteella.

Poliklinikka-ajat annetaan määritellyn kiireellisyysryhmän mukaisesti, korkeintaan kolmen kuukauden kuluessa. Joillekin potilaille tehdään laboratorio- tai erityistutkimuksia ennen vastaanottoa tai sen yhteydessä. Poliklinikalla toimii myös toimenpidepoliklinikka. Kirurgian poliklinikan tiloissa toimii myös verisuonikirurgian poliklinikka.

Poliklinikkakäynti voi olla kirurgin, sairaanhoitajan tai anestesiapoliklinikan vastaanotto, joskus useamman asiantuntijan luona. Poliklinikalla on avannehoitajan, haavahoitajan, seksuaaliterapeutin ja uroterapeutin vastaanotto.

Hoito suunnitellaan ja toteutetaan hoitosuositusten mukaisesti potilaan kanssa yhdessä neuvotellen. Mikäli päädytään leikkaushoitoon, pyritään kiireellisessä tilanteessa antamaan leikkausaika jo poliklinikalla. Kiireettömän leikkaustarpeen omaavat henkilöt laitetaan leikkausjonoon odottamaan leikkausaikaa. Leikkausajan tullessa ajankohtaiseksi hoidonsuunnittelija ottaa yhteyttä ja tarkistaa leikkauskelpoisuuden ja tarvittavat lisätoimet leikkausta varten.

Poliklinikalla käy edellä mainittujen erikoisalojen potilaita kontrolleissa sairauden leikkauksen tai muun hoidon jälkeen tarpeelliseksi määrätyn ajan. Kontrollikäynnit tapahtuvat joko vastaanottokäyntinä, soittoaikana tai tarkistusaikana, josta tulee tieto potilaalle kirjeitse. Myös automaattisia mobiilikontrolleja on käytössä.

Yhteystiedot

Puijon sairaala, Kaarisairaala, K, 1. krs.

Poliklinikan ajanvarausasiat
arkisin klo 8.30–10 ja 13–14 (erikoisaloittain)
Vatsaelinkirurgia p. 017 175 645
Urologia p. 017 175 646
Verisuonikirurgia p. 017 175 643
Plastiikkakirurgia p. 017 172 646

Avannehoitaja, gastrokirurgian syöpähoitaja
ma-pe klo 8-13
p. 044 717 4690

Uroterapeutti
p. 044 717 9410
soittoaika ma-pe klo 7.30-13.00

Plastiikkakirurgia syöpähoitaja
p. 044 717 2642
ma-pe klo 8-13

Leikkausjonotiedustelut 044 717 2625 (arkisin klo 8–13)

Hoidonsuunnittelija urologia, vatsaelinkirurgia
p. 044 717 5717 (arkisin klo 8-13)

Hoidonsuunnittelija plastiikkakirurgia
p. 044 711 3829 (arkisin klo 8–13)