Kirurgian poliklinikka

Kirurgian poliklinikalla hoidetaan lähetteellä saapuvia vatsaelinkirurgian, urologian ja plastiikkakirurgian potilaita.

Lähetteen perusteella erikoislääkäri huomioi hoidon kiireellisyyden ja suunnittelee mahdolliset tutkimukset. Poliklinikka-ajat annetaan määritellyn kiireellisyysryhmän mukaisesti, korkeintaan kolmen kuukauden kuluessa. Joillekin potilaille tehdään laboratorio- tai erityistutkimuksia ennen vastaanottoa tai sen yhteydessä. Poliklinikoilla on toimintaa seuraamassa jatkuvasti myös terveysalalle koulutettavia henkilöitä. Kokeneemman lääkärin tai hoitajan työn seuraaminen on erittäin tärkeä osa ammattiin valmistumista. Opetustilanteisiin osallistuminen on potilaalle kuitenkin vapaaehtoista ja siitä voi halutessaan kieltäytyä.

Poliklinikalla on kirurgin, sairaanhoitajan, avannehoitajan, haavahoitajan, seksuaaliterapeutin ja uroterapeutin vastaanottotoiminta. Poliklinikkakäynti voi olla hoidontarpeesta riippuen yhden tai useamman asiantuntijan vastaanotto. Poliklinikalla tehdään pientoimenpiteitä.

Hoito suunnitellaan ja toteutetaan hoitosuositusten mukaisesti potilaan kanssa yhdessä neuvotellen. Mikäli päädytään leikkaushoitoon, pyritään mahdollisuuksien mukaan antamaan leikkausaika jo poliklinikalla. Kiireettömän leikkaustarpeen omaavat henkilöt laitetaan leikkausjonoon odottamaan leikkausaikaa. Leikkausajan tullessa ajankohtaiseksi hoidonsuunnittelija ottaa yhteyttä ja tarkistaa leikkauskelpoisuuden ja tarvittavat lisätutkimukset leikkausta varten. Pieni osa potilaista siirtyy suoraan leikkausjonoon lähetetietojen perusteella.

Poliklinikalla käy edellä mainittujen erikoisalojen potilaita kontrolleissa sairauden, leikkauksen tai muun hoidon jälkeen tarpeelliseksi määrätyn ajan. Kontrollikäynnit tapahtuvat joko vastaanottokäyntinä, soittoaikana tai tarkistusaikana, josta tulee tieto potilaalle kirjeitse. Osan jatkokontrolleista voimme korvata kuva- tai videovälitteisesti. Kuvakonsultaatiot tapahtuvat ensisijaisesti Teams tai neaLink- mobiilisovelluksen kautta. Videokonsultaatioissa on käytössä Istekin VideoVisit-palvelu. Vatsasyövän ja eturauhassyövän laboratorioarvojen seuranta toteutetaan tietokoneohjelman ja matkapuhelimen avulla mobiiliseurantana.

Yhteystiedot

Puijon sairaala, Kaarisairaala, K, 1. krs.

Poliklinikan ajanvarausasiat
arkisin klo 8.30–10 ja 13–14 (erikoisaloittain)
Vatsaelinkirurgia p. 017 175 645
Urologia p. 017 175 646
Verisuonikirurgia p. 017 175 643
Plastiikkakirurgia p. 017 172 646

Avannehoitaja, gastrokirurgian syöpähoitaja
ma-pe klo 8-13
p. 044 717 4690

Uroterapeutti
p. 044 717 9410
ma, ke ja to klo 8.00-13.00

Plastiikkakirurgia syöpähoitaja
p. 044 717 2642
ma-pe klo 8-13

Leikkausjonotiedustelut, osastonsihteeri 044 717 2625 (arkisin klo 8–13)

Urologia, vatsaelinkirurgia leikkaushoidonsuunnittelija, sairaanhoitaja. Leikkausjonossa olevan terveydentilaan liittyvät asiat
p. 044 717 5717 (arkisin klo 8-13)

Plastiikkakirurgia leikkaushoidonsuunnittelija, sairaanhoitaja, leikkausjonossa olevan terveydentilaan liittyvät asiat
p. 044 711 3829 (arkisin klo 8–13)