Kuntoutus

Kuntoutuspalvelut edistävät potilaan terveyttä sekä toiminta- ja työkykyä. Kuntoutuksen yksikössä tehdään kuntoutusedellytysten arviointia ja kuntoutussuunnitelmia sekä toteutetaan lääkinnällistä kuntoutusta moniammatillisella työryhmällä.  Kuntoutusohjaus tukee potilaiden selviytymistä heidän omassa arkiympäristössään. Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä.

Apuvälinepalvelut vastaavat erikoissairaanhoidon vastuulla olevista apuvälinepalveluista sekä koordinoivat apuvälinepalvelujen yhteistyötä sairaanhoitopiirin alueella.

Fysiatrian poliklinikan suurin asiakasryhmä on potilaat, joilla on erilaisia tuki- ja liikuntaelinongelmia. Fysiatrian palveluyksikkö tarjoaa fysio- ja toimintaterapia palveluja sairaalan erikoisalojen poliklinikoille ja osastoille.

Kipupoliklinikka hoitaa potilaita, joilla on pitkäaikaisia ja vaikeita kipuja.

Työlääketieteen poliklinikalla tehdään ammattitautitutkimukset ja arvioidaan niiden vaikutuksia työkykyyn.

Hengityshalvausyksikkö koordinoi hengityshalvauspotilaiden hoitoa.

Yhteystiedot

Hallinto
Olavi Airaksinen
ylilääkäri
p. 017 173 450

Timo Miettinen
vt. kuntoutusylilääkäri
p. 017 173 108

Tarja Björn
ylihoitaja
p. 044 717 9269

Eija Suvela
hallintosihteeri
p. 044 711 3117

Tietoa KYSistä

Ammattilaisille