Kuntoutus

Kuntoutuspalvelut edistävät potilaan terveyttä sekä toiminta- ja työkykyä. Kuntoutuksen yksikössä tehdään kuntoutusedellytysten arviointia ja kuntoutussuunnitelmia sekä toteutetaan lääkinnällistä kuntoutusta moniammatillisella työryhmällä.  Kuntoutusohjaus tukee potilaiden selviytymistä heidän omassa arkiympäristössään. Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä.

Apuvälinepalvelut vastaavat erikoissairaanhoidon vastuulla olevista apuvälinepalveluista sekä koordinoivat apuvälinepalvelujen yhteistyötä sairaanhoitopiirin alueella.

Fysiatrian poliklinikan suurin asiakasryhmä on potilaat, joilla on erilaisia tuki- ja liikuntaelinongelmia. Fysiatrian palveluyksikkö tarjoaa fysio- ja toimintaterapia palveluja sairaalan erikoisalojen poliklinikoille ja osastoille.

Kipupoliklinikka hoitaa potilaita, joilla on pitkäaikaisia ja vaikeita kipuja.

Työlääketieteen poliklinikalla tehdään ammattitautitutkimukset ja arvioidaan niiden vaikutuksia työkykyyn.

Hengityshalvausyksikkö koordinoi hengityshalvauspotilaiden hoitoa.

Yhteystiedot

Kesäaika vaikuttaa KYSin toimintaan. Tarkistathan mahdolliset poikkeukset palveluissamme. Kesäajan sulut KYSin toiminnassa.

Hallinto
Timo Miettinen
osaamiskeskusjohtaja, kuntoutusylilääkäri
p. 0447175269

Annmari Kainulainen
ylihoitaja
p. 044 717 8637

Seija Kekkonen
osaamiskeskussihteeri
p. 044 711 3384