Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalveluissa arvioidaan ja lainataan erikoissairaanhoidon vastuulle sovittuja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarvetta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen asukkaille. Apuvälinepalvelun asiakkaana on henkilöitä, joiden toimintakyky on rajoittunut ja he tarvitsevat erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluja. Asiakkaat tulevat apuvälinepalvelun arviointiin lääkärin lähetteellä ja käynnit toteutuvat ajanvarauksella.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidon vastuulle on sovittu seuraavat apuvälinepalvelut: sähkökäyttöiset liikkumisen apuvälineet, ympäristönhallintalaitteet, 0-16-vuotiaiden päivittäisten toimintojen ja liikkumisen kierrätettävät apuvälineet.  Arvioinnissa noudatetaan apuvälinepalvelun lainsäädäntöä, valtakunnallista ohjeistusta ja valtakunnallisesti sovittuja apuvälineiden luovutusperusteita. Apuvälinepalvelut järjestää alueellisia koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, opastaa apuvälineiden hankinnassa ja käytössä sekä toimii asiantuntijana apuvälinepalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Apuvälinepalvelut koordinoivat apuvälineasiantuntijoiden yhteistyötä sairaanhoitopiirin alueella.

Apuvälinepalveluiden vastuulla ovat puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin apuvälineet, joiden tarpeen arviointi ja luovutus tapahtuu foniatrian poliklinikalla apuvälinepalvelujen periaatteiden mukaisesti.  Hengityksen apuvälineistä apuvälinepalvelun vastuulla olevien apuvälineiden (happirikastimet ja kaksoispaineventilaattorit) tarpeen arviointi ja käyttöön luovutus tapahtuu keuhkosairauksien poliklinikalla.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:

KYS 4981 Apuvälinepalvelut
Leväsentie 3, C-ovi                                                                             
70700 Kuopio

Postiosoite:

KYS 4981 Apuvälinepalvelut
PL 100
70029 KYS

Apuvälineneuvoja p. 044 717 5709
Palvelupäällikkö p. 044 717 4313