Kuntoutustutkimukset

Kuntoutustutkimuspoliklinikalla ja kuntoutuksen päiväosastolla tehdään kuntoutusedellytysten arviointia ja kuntoutussuunnitelmia potilaille, joilla on useita eri sairauksia. Poliklinikalla työskentelee myös liikuntavammaisten aikuisten kuntoutusohjaaja.

Hoitava lääkäri tekee tarvittaessa lähetteen kuntoutustutkimuspoliklinikalle.  Tutkimukset perustuvat moniammatilliseen arviointiin, jonka perusteella laaditaan lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustutkimus sisältää ainakin lääkärin ja sosiaalityöntekijän tapaamiset, mutta tutkimuskokonaisuus määräytyy yksilöllisesti.

Lääkäri määrittelee sairauden tai vamman vaikutukset toiminta-, oppimis- ja työkykyyn sekä kuntoutusmahdollisuuksiin

Sosiaalityöntekijä kartoittaa mm. sosiaalista taustaa, elämäntilannetta ja työssäkäyntimahdollisuuksia

Psykologi selvittää psyykkisiä ja kognitiivisia edellytyksiä sekä voimavaroja työelämään, opiskeluun ja kuntoutukseen.

Fysio- ja toimintaterapeutit määrittävät toimintakyvyn vahvuudet ja rajoitukset sekä toiminnalliset valmiudet.

Kuntoutuminen päiväosastolla

Hoitojaksolla kuntoutuksen päiväosastolla voidaan tukea kuntoutujan toimintakykyä, tehdä lisäselvityksiä ja laatia kuntoutussuunnitelma.  Jaksot kestävät 5–10 vuorokautta sisältäen kuntoutujan aktivointiin painottuvaa fysio- ja toimintaterapiaa ja moniammatillista ohjausta.

Ohjauskäynnit

Kuntoutukseen voi liittyä yksilöllistä psykologista neuvontaa ja ohjausta tai ryhmässä tapahtuvaa sopeutumisvalmennusta. Tuki voi sisältää lyhytkestoista terapiaa tai seurantakäyntejä.

 

Yhteystiedot

Kuntoutustutkimuspoliklinikka
Osastonsihteeri p. 017 173 114,
soittoaika ma-pe klo 8.30–11.30
Puijon sairaala, rak. 6, 1. krs.
Avoinna ma–to klo 8–15.30,
pe klo 8–14.30

Kuntoutuksen päiväosasto
Osastonsihteeri p. 017 178 640
Puijon sairaala, Pääsairaala, C, 1. krs
Avoinna ma–pe klo 8–16

Tutustu Kuntoutumistaloon